กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
LED : Forum on Asian Insolvency Reform: FAIR

  หน้าหลักกองวิชาการ  ข้อกฏหมายน่าสนใจ  งานด้านต่างประเทศ

    
 
การประชุมเพื่อการปฏิรูปกฎหมายล้มละลายแห่งอาเซี่ยน (Forum on Asian Insolvency Reform: FAIR)


      การประชุมเพื่อการปฏิรูปกฎหมายล้มละลายแห่งอาเซี่ยนเป็นการจัดให้นักวางแผนอาวุโส, ผู้พิพากษา, นักวิชาการ, นักธุรกิจ และองค์กรเอกชนอีกทั้งผู้ที่สนใจได้มีโอกาสในการอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิรูปการล้มละลายในเอเซีย โดยผู้แทนกรมบังคับคดี ได้แก่ นางศศิวิมล ธนศานติ ผู้อำนวยการกองล้มละลาย 5 และกองวิชาการ นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองล้มละลาย 3 และนายไกรสร สิงหราชวราพันธ์ นิติกร 8ว กองล้มละลาย 5 ได้เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2547 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย      

      การประชุมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Organisation for Economic Co-Operation and Development: OECD) ร่วมกับธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ, จีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เนปาล, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม รวมทั้งประเทศภาคีขององค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นที่การอภิปรายเพื่อยุติข้อขัดแย้งและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันย้อนกลับ
 
hotline