กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
LED : World Congress of INSOL International

  หน้าหลักกองวิชาการ  ข้อกฏหมายน่าสนใจ  งานด้านต่างประเทศ

    
 
World Congress of INSOL International ณ ประเทศออสเตรเลีย


      เมื่อวันที่ 13-16 มีนาคม 2548 กรมบังคับคดีโดยอธิบดีกรมบังคับคดีและคณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมในการประชุมระดับโลกซึ่งจัดโดย International Association of Restructuring Insolvency and Bankruptcy Professionals ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานอันเกี่ยวกับภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นที่แนวโน้มของกฎหมายล้มละลายโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอันจะเป็นประโยชน์แก่กรมบังคับคดีต่อไป
ย้อนกลับ
 
hotline