ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมบังคับคดี

cio
นางเพ็ญรวี มาแสง
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
วิสัยทัศน์
กรมบังคับคดีเป็นองค์กรนำด้านการบังคับคดี ภายใต้ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบังคับคดีและเป้าหมายโดยรวม อ่านรายละเอียด...
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมบังคับคดี
ข้อมูลการติดต่อ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดี
189/1 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทรศัพท์ 02-881-4999 กรมบังคับคดี
e-mail : itsupport@led.mail.go.th