ช่องทางติดต่อหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี

ส่วนกลาง
รายชื่อหน่วยงาน QR code LINE ติดต่อสำนักงาน
สำนักงานเลขานุการกรม
กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
กองติดตามทรัพย์สินในคดีล้มละลายและประเมินราคาทรัพย์
กองบังคับคดีล้มละลาย 1
กองบังคับคดีล้มละลาย 2
กองบังคับคดีล้มละลาย 3
กองบังคับคดีล้มละลาย 4
กองบังคับคดีล้มละลาย 5
กองบังคับคดีล้มละลาย 6
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 7
ส่วนภูมิภาค
รายชื่อหน่วยงาน QR code LINE ติดต่อสำนักงาน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม