กำหนดระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ คดีล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง หมายเลขคดีแดงที่ ล.745/2567

คดีล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง หมายเลขคดีแดงที่ ล.745/2567
ระหว่าง นายชิษณุพงศ์ ตั้งคุณาพิพัฒน์ เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้
ครบกำหนดยื่นคำขอรับชำระหนี้ ในวันที่ 22 เมษายน 2567
หมายเหตุ
เจ้าหนี้มีประกันได้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้ดังต่อไปนี้
  1. หุ้นกู้รุ่น ALL 235A.
  2. หุ้นกู้รุ่น ALL 230A
  3. หุ้นกู้รุ่น ALL 244A
  4. หุ้นกู้รุ่น ALL 242A
  5. หุ้นกู้รุ่น ALL 252A
เจ้าหนี้ไม่มีประกันได้แก่เจ้าหนี้หุ้นกู้รุ่นต่อไปนี้
  1. หุ้นกู้รุ่น ALL220A
  2. หุ้นกู้รุ่น ALL232A
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ คุณศศิธร, คุณอารียา กองบังคับคดีล้มละลาย 1 โทร 02 - 8814999 ต่อ 4145 หรือ 02 -881-4949
QR
สแกน QR Code เพื่อเข้า LINE Openchat
คดีบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
หรือ คลิก LINK