บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย

 1. กรมบังคับคดี กับ บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 2. กรมบังคับคดี กับ บริษัท เงินให้ใจ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566
 3. กรมบังคับคดี กับ บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566
 4. กรมบังคับคดี กับ บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 5. กรมบังคับคดี กับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566
 6. กรมบังคับคดี กับ บริษัท กสิกร คาราบาว จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566
 7. กรมบังคับคดี กับ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 8. กรมบังคับคดี กับ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566
 9. กรมบังคับคดี กับ บริษัท มันนิกซ์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 10. กรมบังคับคดี กับ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565
 11. กรมบังคับคดี กับ กรุงเทพมหานคร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
 12. กรมบังคับคดี กับ บริษัท ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
 13. กรมบังคับคดี กับ บริษัท ซาโตชิ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
 14. กรมบังคับคดี กับ บริษัท เอสอี ดิจิทอล จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564
 15. กรมบังคับคดี กับ บริษัท ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 16. กรมบังคับคดี กับ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 17. กรมบังคับคดี กับ กับ บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 18. กรมบังคับคดี กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 19. กรมบังคับคดี กับ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด "บิทคับ" มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562
 20. กรมบังคับคดี กับ บริษัทเงินติดล้อจำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562
 21. กรมบังคับคดี กับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ “สำนักงาน กสทช.”
  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 22. กรมบังคับคดี กับ บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
 23. กรมบังคับคดี กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
 24. กรมบังคับคดี กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
 25. กรมบังคับคดี กับ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561