home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
สายตรงผู้บริหาร : กรมบังคับคดี

สายตรงผู้บริหาร

     กรมบังคับคดีได้ทำการเปิดบริการช่องทางใหม่ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีอย่างไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งถึงท่านผู้บริหารระดับสูงกรมบังคับคดีได้โดยตรง และขอความกรุณาโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริงเพื่อจะได้ใช้ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อร้องเรียนที่แจ้ง เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านสอบถามหรือร้องเรียนมามีผลกระทบกับหน่วยงานหรือบุคลากรของกรมบังคับคดีโดยตรง หากทางกรมบังคับคดีไม่สามารถติดต่อกลับได้ ข้อร้องเรียนนั้นๆ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา

     - ว่าง -
  อธิบดี
  e-mail :
 โทร. : 0-2433-6010
 โทร. : 0-2881-4800-1
 
 
  นางอรัญญา ทองน้ำตะโก  นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
  รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี
  e-mail :  aranya.t@led.mail.go.th
 โทร. : 0-2881-4802-3
 โทร. : 0-2881-4999  ต่อ 8200, 8201
 
 
  นางสาวสายรุ้ง มารมย์  นางสาวสายรุ้ง มารมย์
  รองอธิบดี
  e-mail :  sairung.m@led.mail.go.th
 โทร. : 0-2881-4805, 0-2435-7398
 โทร. : 0-2881-4999 ต่อ 8400, 8401
 
 
  นางทัศนีย์ เปาอินทร์  นางทัศนีย์ เปาอินทร์
  รองอธิบดี
  e-mail :  tussanee.p@led.mail.go.th
 โทร. : 0-2881-4806
 โทร. : 0-2881-4999  ต่อ 8300, 8301
 
 
  จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย  จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย
  เลขานุการกรม
  e-mail :  komnon.j@led.mail.go.th
 โทร. : 0-2881-4817, 0-2435-7399
 โทร. : 0-2881-4999  ต่อ 1100, 1101
 
 
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  217สถิติผู้เข้าชมรายวัน  217สถิติผู้เข้าชมรายวัน  217   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 42,682สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 42,682สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 42,682สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 42,682สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 42,682สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 42,682
Copyright By Legal Execution Department