logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 97สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 97
หัวข้อที่ลงประกาศ วันที่ลงประกาศ
icon4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 30 กันยายน 2566
20/10/2566
icon4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565
17/10/2565
icon4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564
1/10/2564
icon4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563
2/10/2563
icon4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 กันยายน 2562
30/3/2563
icon4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
19/6/2562