logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

ประกาศราคากลาง

สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 394สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 394สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 394
หัวข้อที่ลงประกาศ วันที่ลงประกาศ
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 : MONEY EXPO 2024"
4/4/2567
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ทดแทน จำนวน 231 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/3/2567
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน
20/3/2567
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน)
12/3/2567
icon4 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
7/3/2567
icon4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานพร้อมรั้วสำนักงานและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า
28/2/2567
icon4 จ้างซ่อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Hardware Controller โดยวิธีคัดเลือก
16/2/2567
icon4 ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น CS622 และหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji APC325DW
12/2/2567
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
30/1/2567
icon4 โครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
10/1/2567
icon4 จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
20/12/2566
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
7/12/2566
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/11/2566
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
8/11/2566
icon4 ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/10/2566
icon4 ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2566
icon4 ราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์
20/10/2566
icon4 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย
19/10/2566
icon4 ประกาศราคากลางเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี
19/10/2566
icon4 จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/10/2566
icon4 ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงาน บังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/10/2566
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการของกรมบังคับคดีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/10/2566
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
11/10/2566
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
6/10/2566
icon4 ประกาศราคารกลาง โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
6/10/2566
icon4 ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารของกรมบังคับคดี
1/9/2566
icon4 ราคากลางจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีแพ่งให้รองรับการทำบัยชีรับจ่ายอัตโนมัติ
25/8/2566
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16/5/2566
icon4 ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ ใบสั่งจ่าย จำนวน 2 รายการ
10/5/2566
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (บางขุนนนท์) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (แจ้งวัฒนะ)
31/3/2566
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30/3/2566
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE
29/3/2566
icon4 ราคากลาง โครงการจัดแสดงนิทรรศการการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 : MONEY EXPO 2023"
21/3/2566
icon4 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
30/1/2566
icon4 ประกาศราคากลางโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
13/1/2566
icon4 โครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/1/2566
icon4 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
28/12/2565
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง
11/11/2565
icon4 ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
27/9/2565
icon4 ประกาศราคากลางจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
19/9/2565
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน 42 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/9/2565
icon4 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/9/2565
icon4 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9/9/2565
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/9/2565
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2565
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2565
icon4 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายรักษาความปลอดภัยระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐและเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาทาง อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
31/8/2565
icon4 ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถลานจอดรถและสนามหญ้า บริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5,7 กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2565
icon4 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย
31/8/2565
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
25/8/2565
icon4 ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/8/2565
icon4 ราคากลางการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25/8/2565
icon4 โครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์
25/8/2565
icon4 ประกาศราคากลาง จ้างจัดงานโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สิน
5/8/2565
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ (Data Center)
23/7/2565
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18/7/2565
icon4 ประการศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ – แดง บรรจุสีละ 25 แฟ้ม ในแต่ละห่อจำนวน 14,000 ห่อ
10/7/2565
icon4 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/7/2565
icon4 จัดจ้างผลิตคู่มือติดต่อราชการเป็นอักษรเบรลล์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/7/2565
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น 1 อาคาร 25 ปี
27/6/2565
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิต Backdrop และ Counter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรทอนิกส์ (e-bidding)
23/6/2565
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชนของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 7 และกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารเอ ชั้น 2 และชั้น 8
21/6/2565
icon4 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21/4/2565
icon4 ราคากลาง โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE
11/4/2565
icon4 ราคากลางประกวดราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาคลุมท้ายกระบะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานับังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
17/3/2565
icon4 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/3/2565
icon4 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส IPAD PRO
8/3/2565
icon4 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 73 รายการ
27/1/2565
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN
30/12/2564
icon4 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงระบบภาพห้องขายทอดตลาดทรัพย์ กรมบังคับคดี
29/12/2564
icon4 ประกาศราคากลางโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
22/11/2564
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2564
icon4 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
19/11/2564
icon4 เช่าอาคารที่ทำการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
30/9/2564
icon4 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย
30/9/2564
icon4 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
29/9/2564
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก
27/9/2564
icon4 ราคากลางจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2565
27/9/2564
icon4 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย
22/9/2564
icon4 ประกาศราคากลาง เช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2564
icon4 ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 61 รายการ
16/9/2564
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
7/9/2564
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2564
icon4 ราคากลางจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7/9/2564
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
3/9/2564
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/9/2564
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าระบบเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี
2/9/2564
icon4 ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/9/2564
icon4 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2564
icon4 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (ส่วนย่อย) กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า
31/8/2564
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย
31/8/2564
icon4 โครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์
31/8/2564
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2564
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
31/8/2564
icon4 ราคากลาง โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถแบบไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง
3/8/2564
icon4 ราคากลางจ้างจัดงานการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี)
18/5/2564
icon4 ราคากลาง โครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถแบบไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
17/5/2564
icon4 โครงการจัดจ้างบำรุงรักษา (PM) ตู้แผงสวิทซ์ และหม้อแปลงไฟฟ้าของกรมบังคับคดี
23/4/2564
icon4 ราคากลาง โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS521DN และรุ่น MX-521ADE
1/3/2564
icon4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
25/2/2564
icon4 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย
28/12/2563
icon4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
26/11/2563
icon4 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/11/2563
icon4 ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer ยี่ห้อ Tally Dascom รุ่น 2600 และรุ่น 2610
14/10/2563
icon4 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN
8/10/2563
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15/9/2563
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15/9/2563
icon4 ประกวดราคาจัดซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/9/2563
icon4 โครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/9/2563
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/9/2563
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/9/2563
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3 และ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/9/2563
icon4 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อระบบการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยทดแทน
2/9/2563
icon4 ประกาศราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์
2/9/2563
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
31/8/2563
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารลานจอดรถยนต์ กรมบังคับคดี
24/8/2563
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
18/8/2563
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาคลุมท้ายกระบะ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง (แก้ไข)
17/8/2563
icon4 ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
17/8/2563
icon4 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
17/8/2563
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี
11/8/2563
icon4 โครงการงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/8/2563
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทริอนิกส์ (e-bidding)
15/7/2563
icon4 โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ทดแทนของเดิมและปรับปรุงห้องชุมสายโทรศัพท์อาคารกรมบังคับคดี (อาคาร 9 ชั้น)
11/6/2563
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/4/2563
icon4  ราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e – offering Auction ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/4/2563
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างทำชั้นเหล็กเก็บกล่องสำนวยที่สถานรักษาทรัพย์ (โกดัง 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/3/2563
icon4 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/3/2563
icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
26/2/2563
icon4 โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบวางทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/2/2563
icon4 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
21/1/2563
icon4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8/1/2563
icon4 ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offerring Auction
8/1/2563
icon4 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/1/2563
icon4 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ 2563
27/12/2562
icon4 โครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
16/10/2562
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2562
icon4 โครงการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
30/9/2562
icon4 จ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี
19/9/2562
icon4 จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
19/9/2562
icon4 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง
19/9/2562
icon4 โครงการเช่าเครื่อข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี
19/9/2562
icon4 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 4 และ 5) กรมบังคับคดี ครั้งที่ 2
18/9/2562
icon4 เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒
17/9/2562
icon4 เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓
17/9/2562
icon4 เช่าพื้นที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 5 ธันวาคม 2550
17/9/2562
icon4 เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (แก้ไข)
16/9/2562
icon4 เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
16/9/2562
icon4 เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
16/9/2562
icon4 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/9/2562
icon4 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย
10/9/2562
icon4 โครงการจ้างบำรุงรักษาระะบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/9/2562
icon4 โครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/9/2562
icon4 โครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์
9/9/2562
icon4 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 42 เครื่อง
9/9/2562
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการประชาชน
27/8/2562
icon4 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงห้องเดิม อาคาร 25ปี (ชั้น 4 และ 5 )
1/8/2562
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN
31/7/2562
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix ยี่ห้อ Tally Dascom รุ่น 2600 และรุ่น 2610
31/7/2562
icon4 โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/7/2562
icon4 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโครงการขายทอดตลาดโดยให้บริการในรูปแบบ Mobile Truck จำนวน 4 คัน
17/5/2562
icon4 โครงการจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/5/2562
icon4 ประกาศราคากลาง จัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/3/2562
icon4 จ้างจัดงานโครงการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 : MONEY EXPO 2019”
21/3/2562
icon4 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้าที่ Application Server
25/1/2562
icon4 ประกาศราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
23/1/2562
icon4 ประกาศราคากลางโครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/1/2562
icon4 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/12/2561
icon4 ตารางราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
11/12/2561
icon4 จัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง
11/12/2561
icon4 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม)
6/12/2561
icon4 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการระดับ 5-6 (12 หน่วย) และบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
19/11/2561
icon4 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง
14/11/2561
icon4 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง
14/11/2561
icon4 โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก
12/11/2561
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ กำกับดูแลผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
30/10/2561
icon4 โครงการจัดซื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
10/10/2561
icon4  งานจ้างปรับปรุงอาคารส่วนกลาง กรมบังคับคดี
5/10/2561
icon4 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ
5/10/2561
icon4 เช่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ. 2562
28/9/2561
icon4 โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27/9/2561
icon4 จัดซื้อระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด
19/9/2561
icon4 ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ กำกับดูแลผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน
19/9/2561
icon4 ราคากลางจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17/9/2561
icon4 โครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ย ระยะที่ 2
14/9/2561
icon4 เช่าพื้นที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
12/9/2561
icon4 เช่าอาคารสำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
11/9/2561
icon4 โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓
11/9/2561
icon4 เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
10/9/2561
icon4 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี” โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ 4) ฉบับแก้ไข
7/9/2561
icon4 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี” โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ 4)
7/9/2561
icon4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการติดตามข้อร้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/9/2561
icon4 ประกาศราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus
5/9/2561
icon4 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สา่ขาทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/9/2561
icon4 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ
30/8/2561
icon4 ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรุงปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/8/2561
icon4 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
29/8/2561
icon4 ประกวดราคาจ้างบำรุรักษาห้อง Data Center
29/8/2561
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
24/8/2561
icon4  โครงการเช่าระบบเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/8/2561
icon4 ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายด่วน กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
23/8/2561
icon4 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5 ศูนย์บังคับคดีล่มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/8/2561
icon4 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน 283 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/8/2561
icon4 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 42 เครื่อง
20/8/2561
icon4 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง
20/8/2561
icon4 จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
20/8/2561
icon4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/8/2561
icon4 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี” โดยวิธีประกาศเชิญชวน (ครั้งที่ 3)
8/8/2561
icon4 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ lexmark รุ่น MS811DN
16/7/2561
icon4 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) "สถาบันพัมนาการบังคับคดี" โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ 2)
16/7/2561
icon4 ประกาศราคากลางโครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/6/2561
icon4 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/6/2561
icon4 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทาง และรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี” โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
13/6/2561
icon4 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
1/5/2561
icon4 โครงการจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
30/3/2561
icon4 โครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/3/2561
icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมงานประปาส่วนกลาง (งบปีประมาณ ๒๕๖๑)
26/3/2561
icon4 จ้างที่ปรึกษาโครงการการขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Offering Auction) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
15/3/2561
icon4 จัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล 2 ชั้น สีขาว
12/3/2561
icon4 จัดจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ผลการจัดการประชุมระหว่างประเทศ
2/3/2561
icon4 จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
26/2/2561
icon4 โครงการโครงการจัดจ้างผลิตหนังสือคู่มือเปรียบเทียบบทบัญญัติลักษณะ 2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) จำนวน 35,000 เล่ม
23/2/2561
icon4 จัดซื้อตู้ Kiosk แบบ Touch Screen จำนวน 3 เครื่อง
23/2/2561
icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จต่างๆ จำนวน 5 รายการ
22/2/2561
icon4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมอาคารอสีพรรษ และอาคาร 25 ปี กรมบังคับดคี
22/2/2561
icon4 จัดซื้อแฟ้มเจาะตรากรม (ขนาด A4)
15/2/2561
icon4 ประกาศราคากลางโครงการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2561
14/2/2561
icon4 จัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง
1/2/2561
icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 11 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2561)
30/1/2561
icon4 พิมพ์ใบเสร็จรับเงินคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
25/1/2561
icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ
19/1/2561
icon4 จ้างพิมพ์ใบสั่งจ่ายคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
19/1/2561
icon4 จัดจ้างผลิตแพ่นพับกรมบังคับดคี
18/1/2561
icon4 จัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารกรมบังคับคดี
16/1/2561
icon4 จัดจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมร่วม ของกรมบังคับคดี
5/1/2561
icon4 ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/12/2560
icon4 จัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560
12/12/2560
icon4 ขออนุมัติจัดจ้างผลิตคู่มือเผยแพร่กฎหมายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกร และประชาชน
6/12/2560
icon4 ประกาศราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
4/12/2560
icon4 ประกาศราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2560
icon4 จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สบจ.สมุทรปราการ
27/11/2560
icon4 จ้างผลิตพร้อมติดตั้งป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ งานครบรอบ 43 ปี
27/11/2560
icon4 จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดยึดทรัพย์
24/11/2560
icon4 จัดจ้างพิมพ์ใบสั่งจ่ายคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
24/11/2560
icon4 ประกาศราคากลางจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล 2 ชั้น สีขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/11/2560
icon4 จัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี
20/11/2560
icon4 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง) รายการปรับปรุงห้องประชมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี และงานปรับปรุงถนน ลานจอดรถ อาคารจอดรถยนต์
16/11/2560
icon4 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการใช้จ่ายงานระบบ Back Office กรมบังคับคดี
16/11/2560
icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561
16/11/2560
icon4 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
16/11/2560
icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์
16/11/2560
icon4 จัดจ้างจัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาด
13/11/2560
icon4 จ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2560
icon4 จ้างพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
10/11/2560
icon4 ราคากลางโครงการจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center)
10/11/2560
icon4 โครงการพัฒนาระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้าผ่าน Mobile App
10/11/2560
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2560
icon4 จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/11/2560
icon4 ประกาศราคากลางโครงการเช่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2561
31/10/2560
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการเช่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ เดือนตุลาคม 2560
31/10/2560
icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 5 รุ่น ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2560
icon4 จ้างพิมพ์ปกหน้าและปกหลังไกล่เกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2560
icon4 จัดจ้างเข้าเล่มปกราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2560
icon4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
24/10/2560
icon4 จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
3/10/2560
icon4 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3/10/2560
icon4 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3/10/2560
icon4 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุุ่งสง
3/10/2560
icon4 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
3/10/2560
icon4 จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไปสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
3/10/2560
icon4 จ่้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
3/10/2560
icon4 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2/10/2560
icon4 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 21 อัตรา
2/10/2560
icon4 จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป 20 อัตรา
2/10/2560
icon4 จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป 20 อัตรา
2/10/2560
icon4 จ้างเหมาบหริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 5 อัตรา
2/10/2560
icon4 จ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุสื่อสาร 1 อัตรา
2/10/2560
icon4 จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป 1 อัตรา
2/10/2560
icon4 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
2/10/2560
icon4 เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
30/9/2560
icon4 จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไปทำความสะอาดอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
30/9/2560
icon4 จ้างเหมาพนักงานทั่วไปสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
30/9/2560
icon4 จ้างเหมาพนักงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
30/9/2560
icon4 จ้างเหมาพนักงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
30/9/2560
icon4 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
30/9/2560
icon4 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
30/9/2560
icon4 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
30/9/2560
icon4 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
30/9/2560
icon4 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30/9/2560
icon4 เช่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
30/9/2560
icon4 เช่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
30/9/2560
icon4 เช่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30/9/2560
icon4 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
29/9/2560
icon4 การเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
29/9/2560
icon4 จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
29/9/2560
icon4 จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
29/9/2560
icon4 ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
27/9/2560
icon4 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/9/2560
icon4 ประกาศราคากลางค่าเช่าห้องพักและค่าอาหาร โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี เพิ่มเติม
22/9/2560
icon4 ประกาศราคากลางเช่าห้องพักและค่าอาหาร โครงการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการงานบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย
22/9/2560
icon4 จ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 50 ที่นั่ง
22/9/2560
icon4 จ้างล้างทำความสะอาดแท้งค์เก็บน้ำอาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี และอาคารอสีติพรรษ
19/9/2560
icon4 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในรูปแบบภาษาถิ่น
18/9/2560
icon4 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในรูปแบบภาษาถิ่น
18/9/2560
icon4 จ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี
4/9/2560
icon4 ผลิตและเผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี
4/9/2560
icon4 จัดจ้างผลิตชุดนิทรรศการ (Roll up) และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการวางทรัพย์
23/8/2560
icon4 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Animation พร้อมผลิตคู่มือสำหรับประชาชน (เนื้อหาสอดคล้องกับ Animation) โดยวิธีตกลงราคา
23/8/2560
icon4 จัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ-แดง กรมบังคับคดี
23/8/2560
icon4 จัดจ้างผลิตชุดนิทรรศการ (Roll up) ประชาสัมพันธ์กระบวนการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
22/8/2560
icon4 จัดจ้างผลิตคู่มือกฎหมายสำหรับประชาชน ฉบับ 2 ภาษา (ภาษาไทย – อังกฤษ) โดยวิธีกรณีพิเศษ
22/8/2560
icon4 จัดจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์
22/8/2560
icon4 ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ(เพิ่มเติม)ไตรมาส4
21/8/2560
icon4 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องขายทอดตลาด
21/8/2560
icon4 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีกรณีพิเศษ
18/8/2560
icon4 จ้างแปลพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 เป็นภาษาอังกฤษ
18/8/2560
icon4 ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/8/2560
icon4 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานเดินหมายและประกาศ
16/8/2560
icon4 เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
15/8/2560
icon4 เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
15/8/2560
icon4 เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
15/8/2560
icon4 เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 (แก้ไขใหม่)
15/8/2560
icon4 เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
15/8/2560
icon4 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ อินโฟกราฟฟิก พร้อมผลิตโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์
11/8/2560
icon4 ประกาศราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN
10/8/2560
icon4 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง data Center
10/8/2560
icon4 จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10/8/2560
icon4 ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการกรมบังคับคดี ประกอบด้วย อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคาอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-3,5 ศุนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/8/2560
icon4 เช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1/8/2560
icon4 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 38 เครื่อง
27/7/2560
icon4 ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีตกลงราคา
4/7/2560
icon4 สร้างสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไขเพิ่มเติม)
4/7/2560
icon4 สร้างสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/7/2560
icon4 โครงการจัดจ้างการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)
29/5/2560
icon4 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางที่ประสบอุบัติเหตุ
29/5/2560
icon4 จ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์และสถานี วิทยุกระจายเสียง
22/5/2560
icon4 จ้างเหมาบริการโครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 :MONEY EXPO 2017”
9/5/2560
icon4 สอบราคางานจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี
4/5/2560
icon4 จ้างเหมาบริการสถานที่จัดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
1/5/2560
icon4 จัดจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจัดทำคู่มือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จำเป็นให้ความรู้แก่เกษตรและประชาชนทั่วไป
24/4/2560
icon4 จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์สลิงลิฟต์ผู้โดยสาร อาคารอสีติพรรษ
18/4/2560
icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จจำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ2560 ไตรมาสที่3 (ระห่วางเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560)
7/4/2560
icon4 จัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าสกรีน Application
5/4/2560
icon4 จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก พร้อมตู้ทึบฝาเปิดท้าย 2 บาน ประตูเปิดรอบคัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29/3/2560
icon4 ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีตกลงราคา
23/3/2560
icon4 จัดจ้างผลิตคู่มือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (เพิ่มเติม)
21/3/2560
icon4 ราคากลางจ้างพัฒนาระบบไกล่เกลี่ข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/3/2560
icon4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการประชาชนผ่านทางเว็บไซต์
7/3/2560
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
6/3/2560
icon4 ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/3/2560
icon4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานบังคับคดี (บัตรคิวอัตโนมัติ)
6/3/2560
icon4 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน
1/3/2560
icon4 ราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบังคับคดีแพ่งและคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22/2/2560
icon4 ราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกสดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
22/2/2560
icon4 จัดชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
17/2/2560
icon4 จัดชื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำหรับใช้ประจำห้องประชุมคชสาร 2-6
17/2/2560
icon4 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จจำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2560) โดยวิธีกรณีพิเศษ
16/2/2560
icon4 ร่างประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/2/2560
icon4 ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา และเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
8/2/2560
icon4 จัดจ้างผลิตโปสเตอร์แผนภูมิแสดงขั้นตอนการบังคับคดี
7/2/2560
icon4 จัดจ้างผลิตคู่มือไขปัญหาล้มละลาย (เพิ่มเติม)
25/1/2560
icon4 จัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารกรมบังคับคดี
20/1/2560
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ
20/1/2560
icon4 จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
12/1/2560
icon4 การจัดซื้อบอร์ดติดประกาศ
9/1/2560
icon4 โครงการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีตกลงราคา
6/1/2560
icon4 ราคากลางการประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ
30/12/2559
icon4 ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ อาคารอสีติพรรษ ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2559
icon4 ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำโครงการระบบถ่ายทอดสดขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/12/2559
icon4 จัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2559
22/12/2559
icon4 จัดจ้างผลิตคู่มือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs (เพิ่มเติม)
20/12/2559
icon4 เช่าระบบ ZocialEye 10 Keywords พร้อม Social media Monitoring Tool
29/11/2559
icon4 โครงการพัฒนาระบบ E-Filing แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) สำหรับแก้ไขโปรแกรมระบบบังคับคดีแพ่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/11/2559
icon4 จัดจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์รายการใบเสร็จจำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559) โดยวิธีกรณีพิเศษ
18/11/2559
icon4 จัดจ้างผลิตคู่มือไขปัญหาการบังคับคดีแพ่ง
18/11/2559
icon4 โครงการจัดจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป สบจ.อุทัยธานี
10/11/2559
icon4 โครงการจัดจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สบจ.อุทัยธานี
10/11/2559
icon4 โครงการจัดจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป โดยวิธีตกลงราคา สบจ.พิจิตร
10/11/2559
icon4 ราคากลางการเช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2/11/2559
icon4 จัดซื้อเครื่องคำนวนไฟฟ้า
31/10/2559
icon4 จัดซื้อเครื่องคำนวนเลขไฟฟ้า
25/10/2559
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา
13/10/2559
icon4 ราคากลางโคางการพัฒนาบำรุงรักษาระบบแพ่งและคลังข้อมูล
12/10/2559
icon4 ผลิตกระเป๋าสกรีน Application ค้นหาทรัพย์ขายทอดตลาด และเว็บไซต์กรมบังคับคดี
29/9/2559
icon4 ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ขยายความจุ Storage (Expansion Tray หรือ Enclosure) สำหรับพัฒนาระบบ E-Filing แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/9/2559
icon4 ประกาศราคากลางการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน และการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/9/2559
icon4 (หมายเหตุ ฉบับที่ถูกต้อง) จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
15/9/2559
icon4 จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
15/9/2559
icon4 ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
15/9/2559
icon4 ประกาศราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีตกลงราคา
14/9/2559
icon4 ประกาศราคากลางจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีตกลงราคา
14/9/2559
icon4 ประกาศราคากลางจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller โดยวิธีตกลงราคา
14/9/2559
icon4 ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus โดยวิธีสอบราคา ครั้งที่ 2
12/9/2559
icon4 ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
9/9/2559
icon4 โครงการ รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
9/9/2559
icon4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร โดยวิธีตกลงราคา
5/9/2559
icon4 จัดจ้างผลิตคู่มือกฎหมายใหม่ "พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 "ฉบับ 2 ภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
5/9/2559
icon4 โครงการปรังปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทาสีรั้ว,ทาสีภายนอกอาคาร ก่อสร้างป้อมยามและถนนทางเข้าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
2/9/2559
icon4 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทาสีรั้ว ทาสีภายนอกอาคาร ก่อสร้างป้อมยามและถนนทางเข้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
2/9/2559
icon4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
2/9/2559
icon4 ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 (70 แกรม) และกระดาษถ่ายเอกสาร เอฟ14 โดยวิธีตกลงราคา
31/8/2559
icon4 ราคากลางสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus
30/8/2559
icon4 ราคากลางสอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
29/8/2559
icon4 สอบราคาซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล 2 ชั้น สีขาว จำนวน 13,488 ม้วน
29/8/2559
icon4 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการ) เพิ่มเติม
29/8/2559
icon4 ราคากลางจ้างพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS
26/8/2559
icon4 ราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 115 เครื่อง
23/8/2559
icon4 ราคากลางจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ
23/8/2559
icon4 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชายและหญิง (ชั้นล่าง) ห้องน้ำกรมบังคับคดี 9 ชั้น และก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการด้านข้างอาคาร
22/8/2559
icon4 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 1,2,3)
22/8/2559
icon4 ซืัอวัสดุอุปกรณ์อ่างล้างมือพร้อมการติดตั้ง
22/8/2559
icon4 จัดจ้างผลิตหนังสือกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการ)
19/8/2559
icon4 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จจำนวน 7 รายการ (ไตรมาส 4) โดยวิธีกรณีพิเศษ
16/8/2559
icon4 ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3, 5 และ 6
3/8/2559
icon4 เช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2/8/2559
icon4 บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled Chiller ที่ติดตั้งไว้ ณ อาคารอสีติพรรษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2/8/2559
icon4 จ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2/8/2559
icon4 จัดจ้างผลิตคู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
29/7/2559
icon4 จ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
27/7/2559
icon4 ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคล ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/7/2559
icon4 ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานเดินหมายและประกาศ
14/7/2559
icon4 ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 38 เครื่อง
13/7/2559
icon4 ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานครแพ่ง 1,2,3,5
13/7/2559
icon4 ประกาศราคากลางจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร อาคาร 25 ปี หมายเลข 1 และ 2
13/7/2559
icon4 ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม)
5/7/2559
icon4 จัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ ของอาคาร 25 ปี
30/6/2559
icon4 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการ)
30/6/2559
icon4 โครงการเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี
15/6/2559
icon4 ประกาศราคากลางโครงการประชุมว่าด้วยการบังคับคดีล้มละลายกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)
15/6/2559
icon4 ผลิตคู่มือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
6/6/2559
icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับคอมพิวเตอร์
6/6/2559
icon4 โครงการจัดจ้างแสดงนิทรรศการเผนแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีและให้คำปรึกษากฎหมายในงาน มหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครังที่ 16 ประจำปี 2559
30/5/2559
icon4 จ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์
17/5/2559
icon4 ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/5/2559
icon4 ราคากลางจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/4/2559
icon4 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบังคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/3/2559
icon4 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว และเพิ่มลิฟท์ขนของ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/3/2559
icon4 จ้างเหมาบริการนิติกรเชี่ยวชาญ
10/3/2559
icon4 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป พนักงานรักษาความปลอดภัย
10/3/2559
icon4 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป พนักงานวิทยุสื่อสาร พนักงานรักษาความปลอดภัย
10/3/2559
icon4 จัดจ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์กระจกพร้อมติดตั้ง
8/3/2559
icon4 ประกวดราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/3/2559
icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 1 รายการ
3/3/2559
icon4 จ้างพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/3/2559
icon4 จัดจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์รายการใบเสร็จจำนวน 5 รายการ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ
24/2/2559
icon4 สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
2/2/2559
icon4 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 39 เครื่อง
11/1/2559
icon4 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ ค่านิยมร่วม และพันธกิจของกรมบังคับคดี
23/12/2558
icon4 จัดซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
16/12/2558
icon4 จัดจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์รายการใบเสร็จจำนวน 3 รายการ
16/12/2558
icon4 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/12/2558
icon4 หนังสือรายงานประจำปี 2558
9/12/2558
icon4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/11/2558
icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
18/11/2558
icon4 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
17/11/2558
icon4 ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์
16/11/2558
icon4 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2558
icon4 ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 110 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
6/11/2558
icon4 ประกาศราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
6/11/2558
icon4 ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/11/2558
icon4 ราคากลางจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
4/11/2558
icon4 ตกลงราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วกรมบังคับคดี
4/11/2558
icon4 ราคากลางการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ จำนวน 10 เครื่อง
30/10/2558
icon4 ประกาศราคากลางจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 80 ตัว
30/10/2558
icon4 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชายและหญิง (ชั้นล่าง) ห้องน้ำกรมบังัคบคดี 9 ชั้น และก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการด้านข้างอาคาร
30/10/2558
icon4 ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 1,2,3)
30/10/2558
icon4 ตกลงราคาจัดจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์จำนวน 3 รายการ
29/10/2558
icon4 ตกลงราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 2 รายการ
22/10/2558
icon4 จัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย แบบ 4 ที่ นั่ง
16/10/2558
icon4 ราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/10/2558
icon4 การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี
13/10/2558
icon4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12/10/2558
icon4 จัดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โครงการปฏิบัติงานฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
8/10/2558
icon4 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/10/2558
icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
22/9/2558
icon4 เช่าพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติงานการบังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า
25/8/2558
icon4 เช่าอาคารสำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
25/8/2558
icon4 เช่าพื้นที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
25/8/2558
icon4 เช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
25/8/2558
icon4 เช่าอาคารสำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
25/8/2558
icon4 เช่าระบบเครือข่าย MPLS ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส่วนย่อยพิมาย และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนย่อยวิเชียรบุรี
25/8/2558
icon4 เช่าระบบเครือข่าย MPLS ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 และสำนักบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
25/8/2558
icon4 ราคากลางประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว และเพิ่มลิฟท์ขนของ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25/8/2558
icon4 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานและปรับปรุงแผนที่โครงการนำระบบสารสนเทศภูมิศ่าสตร์ (GIS)มาใช้ในการพัฒนางานบังคับคดีแพ่งและงานคดีล้มละลาย
25/8/2558
icon4 จ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์
25/8/2558
icon4 เช่าตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน
25/8/2558
icon4 จ้างบำรุงรักษาชุดซอฟแวร์ระบบป้องกันไวรัส
25/8/2558
icon4 เช่าระบบเครือข่าย MPLS ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษร์ธานี ส่วนย่อยเวียงสระ
25/8/2558
icon4 จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารกรมบังคับคดี และอาคารอสีติพรรษ
25/8/2558
icon4 จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศโดยวิธีพิเศษ
25/8/2558
icon4 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีพิเศษ
25/8/2558
icon4 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จจำนวน 5 รายการ (ไตรมาสที่ 4) โดยวิธีกรณีพิเศษ
15/7/2558
icon4 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบังคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/7/2558
icon4 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
13/7/2558
icon4 โครงการประชุมว่าด้วยการบังคับคดีกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่นและเกาหลี่ใต้) โดยวิธีพิเศษ
6/7/2558
icon4 โครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจกิจกรมบังคับคดีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีและให้คำปรึกษากฎหมายในงานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน
26/6/2558
icon4 ผลิตแผ่นพับและคู่มือต่างๆ ของกรมบังคับคดี
3/6/2558
icon4 จ้างอุปกรณ์อะไหล่ลิฟต์ ของอาคารจอดรถ
25/5/2558
icon4 ผลิตแผ่นพับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
24/4/2558
icon4 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
6/2/2558
icon4 ประกาศราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
6/2/2558
icon4 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
3/2/2558
icon4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA
29/1/2558
icon4 การจัดซื้อจัดจ้าง
5/1/2558
icon4 ประกาศราคากลางซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20/11/2557
icon4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
19/11/2557
icon4 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 5 รายการ จำนวน 131 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17/11/2557
icon4 สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมการติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
13/11/2557
icon4 ราคากลาง สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ 2 เครื่อง
11/11/2557
icon4 ราคากลาง สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 4 เครื่อง
10/11/2557
icon4 สอบราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคา
1/11/2557
icon4 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30/10/2557
icon4 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
24/10/2557
icon4 ราคากลาง กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
21/10/2557
icon4 เครื่องฟอกอากาศ
21/10/2557
icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินระบบไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในราชการกองบังคับคดีล้มละลาย 6
21/10/2557
icon4 ราคากลาง สอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น
17/10/2557
icon4 ราคากลาง สอบราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร
17/10/2557
icon4 ราคากลางซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบเจาะไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก
17/10/2557
icon4 ราคากลางจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบไฟฟ้าเข้าเล่มมือโยก
17/10/2557
icon4 ราคากลางสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี และตู้เย็น
17/10/2557
icon4 ประกาศราคากลางซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
14/10/2557
icon4 ราคากลางเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 16 เครื่อง
10/10/2557
icon4 ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10/10/2557
icon4 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 25 อัตรา โดยวิธีพิเศษ
1/10/2557
icon4 ซื้อเครื่องโทรศัพท์
23/9/2557
icon4 จ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
17/9/2557
icon4 เช่าระบบเครือข่าย MPLS ของสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานครา 1 และ 2
17/9/2557
icon4 เช่าระบบเครือข่าย MPLS ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนย่อยเวียงสระ
16/9/2557
icon4 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานและปรับปรุงแผนที่โครงการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
12/9/2557
icon4 เช่าพื้นที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
12/9/2557
icon4 เช่าพื้นที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
12/9/2557
icon4 เช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสาร
12/9/2557
icon4 เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
12/9/2557
icon4 เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
12/9/2557
icon4 เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
12/9/2557
icon4 เช่าตู้คอนเทนเนอร์สำนักงาน
12/9/2557
icon4 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
12/9/2557
icon4 จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled Chiller
12/9/2557
icon4 จ้างบำรุงรักษาลิฟต์อาคารกรมบังคับคดี และอาคารอสีติพรรษ
12/9/2557
icon4 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
12/9/2557
icon4 เช่าระบบเครือข่าย MPLS ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 และสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
12/9/2557
icon4 จ้างบำรุงรักษาชุดซอฟแวร์ระบบป้องกันไวรัส
12/9/2557
icon4 เช่าระบบเครือข่าย MPLS สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสี ส่วนย่อยพิมาย และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนย่อยวิเชียรบุรี
12/9/2557
icon4 จ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์
12/9/2557
icon4 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกรมฯ
12/9/2557
icon4 ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 จำนวน 10,000 รีม โดยวิธีพิเศษ
12/9/2557
icon4 ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนย่อยวิเชียรบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส่วนย่อยพิมาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
10/9/2557
icon4 ประกาศราคากลางจ้างเดินระบบไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์
10/9/2557
icon4 ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหินและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนย่อยเวียงสระ จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง
5/9/2557
icon4 ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2/9/2557
icon4 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27/8/2557
icon4 ประกาศราคากลาง ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25/8/2557
icon4 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
21/8/2557
icon4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19/8/2557
icon4 สอบราคาจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
18/8/2557
icon4 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเวทีภายในห้องขายทอดตลาด โครงสร้างพื้นโครงเหล็ก งานพื้นไม้ งานสี ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
15/8/2557
icon4 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง สำหรับจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยวิธีตกลง
25/7/2557
icon4 ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยปัญหาในกระบวนการบังคับคดีอันเกิดจากข้อตกลงยกเว้นมาตรา 733 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยวิธีตกลง
25/7/2557
icon4 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบริษัททัวร์ พร้อมบริการทัวร์ เพื่อนำคณะไปอบรมศึกษา ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าพนักงานบังคับคดีและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรณีศึกษาการบังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลายของสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ โดยวิธีพิเศษ
25/7/2557
icon4 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบริษัททัวร์ พร้อมบริการทัวร์ เพื่อนำคณะไปอบรมศึกษา ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี : กรณีศึกษาระบบงานการบังคับคดีด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี โดยวิธีพิเศษ
25/7/2557