ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด - กรมบังคับคดี : LED.GO.TH

ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด

หัวข้อที่ลงประกาศ วันที่ลงประกาศ
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
19/2/2567
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง เรื่อง ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
25/10/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
10/10/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดเศษซากวัสดุจากการซ่อมบำรุงรักษา
7/8/2566
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
4/8/2566
ประกาศจังหวัดสงขลา โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดพสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
17/7/2566
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
9/6/2566
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เสื่อมสภาพ
7/6/2566
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ หมดความจำเป็นต้องใข้ในราชการ
25/4/2566
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดหมดความจำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีตกลงราคา
29/3/2566
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุดเสื่อมสภาพ
27/2/2566
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุดเสื่อมสภาพ
27/2/2566
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุดเสื่อมสภาพ
27/2/2566
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
31/1/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
25/1/2566
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
24/1/2566
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เสื่อมสภาพ
3/1/2566
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
23/12/2565
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
20/12/2565
แก้ไขประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพของกรมบังคับคดี (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
21/11/2565
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพของกรมบังคับคดี (โทรศัพท์เคลื่อนที่)
15/11/2565
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุดและหมดความจำเป็นในราชการ
9/9/2565
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
18/8/2565
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง
4/7/2565
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
29/4/2565
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในหน่วยงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
21/4/2565
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
20/4/2565
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
10/3/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
28/2/2565
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา
14/1/2565
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เสื่อมสภาพ
5/1/2565
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดเป็นเศษซากที่ได้จากการรื้อถอนอาคารบ้านพักฯ (ฉบับแก้ไข)
16/12/2564
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดเป็นเศษซากที่ได้จากการรื้อถอนอาคารบ้านพักฯ
16/12/2564
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดเป็นเศษซากที่ได้จากการรื้อถอนอาคารบ้านพักฯ
16/12/2564
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เสื่อมสภาพ
3/12/2564
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
18/11/2564
ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
11/11/2564
 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
20/10/2564
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
17/8/2564
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
23/7/2564
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
9/7/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดเศษซากวัสดุจากการรื้อถอน
17/5/2564
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
6/5/2564
แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
17/3/2564
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
15/3/2564
แก้ไขประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
13/3/2564
แก้ไขประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
13/3/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
12/3/2564
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
11/3/2564
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
1/2/2564
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ
19/1/2564
แก้ไขประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง
25/12/2563
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง
22/12/2563
ขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ
21/12/2563
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
14/12/2563
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ
26/11/2563
ประกาศขายเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอคอมพิวเตอร์
28/8/2563
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
25/8/2563
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราขการ
19/8/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
10/8/2563
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง
5/8/2563
ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง จะขายทอดครุภัณฑ์ สำนักงานชำรุดและเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 12 รายการ รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมาท้ายนี้
31/7/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดซากลิฟต์โดบสารและอุปกรณ์ที่รื้อถอน
24/7/2563
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
16/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นใช้ในราชการ
15/7/2563
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
14/7/2563
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
13/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี ลงประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
10/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
10/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนอาคารบ้านพักสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
8/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
3/7/2563
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
2/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
25/6/2563
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
25/6/2563
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 26 รายการ
23/6/2563
ประกาศงดการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง
15/6/2563
ประกาศ กรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
11/6/2563
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานในหน่วยงาน
2/6/2563
ประกาศงดการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง
2/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท กำหนดประกาศขายครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1/6/2563
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
17/4/2563
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
25/3/2563
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
18/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
6/2/2563
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
9/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
24/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ
11/12/2562
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างชำรุด 3 รายการ และรื้อถอนพร้อมปรับพื้นที่
4/12/2562
ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างชำรุด จำนวน 3 รายการ และรื้อถอนพร้อมปรับพื้นที่
4/12/2562
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
25/9/2562
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
24/9/2562
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29/8/2562
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
28/6/2562
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
26/2/2562
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
11/1/2562
ประกาศขายทอดตตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
11/1/2562
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
22/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานีประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
13/11/2561
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
14/6/2561
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่หมดความจำเป็นใช้ในราชการ
24/4/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด ประการศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด
10/4/2561
แก้ไขจำนวนและหมายเลขครุภัณฑ์ที่พิมพ์คลาดเคลื่อน
14/2/2561
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
9/2/2561
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง
2/2/2561
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
31/1/2561
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15/12/2560
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เสื่อมสภาพ
1/12/2560
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23/8/2560
ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
4/4/2560
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
1/3/2560
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
31/1/2560
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
16/11/2559
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
23/5/2559
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
28/4/2559
ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
4/4/2559
ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
9/3/2559
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
19/1/2559
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
30/12/2558
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
17/11/2558
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่หมดความจำเป็นในราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
20/10/2558
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
3/8/2558
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
23/6/2558
ขายทอดตลาดยานพาหนะและขนส่งส่วนกลาง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
4/6/2558
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนย่อยกันทรลักษ์ ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะและขนส่งส่วนกลางและครุภัณฑ์สำนักงาน
12/2/2558
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ของสำนักงานบังคับคีดจังหวัดระนอง
27/1/2558
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
27/1/2558
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์
27/1/2558
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
12/1/2558
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
18/12/2557
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
13/8/2557
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
28/7/2557
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
26/5/2557
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
26/3/2557
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14/3/2557
ขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14/3/2557
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
6/1/2557
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
4/12/2556
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
14/5/2556
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส่วนย่อยบัวใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่หมดความจำเป็นในราชการ
23/1/2556
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ สำนักงานฯ ที่ชำรุดหมดอายุการใช้งาน
14/11/2555
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ประกาศขายครุภัณฑ์สำนักงานที่เสื่อมสภาพ
2/12/2554
กรมบังคับคดี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ
1/12/2554
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
28/11/2554