สัญญาซื้อขายจ้างเช่า - กรมบังคับคดี : LED.GO.TH

สัญญาซื้อขายจ้างเช่า

หัวข้อที่ลงประกาศ วันที่ลงประกาศ
สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์สี ชนิด Multifunction เลขที่ 143/2567 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567
5/7/2567
สัญญาซื้อขายเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 231 เครื่อง สัญญาเลขที่ 141/2567 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567
28/5/2567
สัญญาซื้อขายวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ
24/5/2567
สัญญาจ้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 : MONEY EXPO 2024"
14/5/2567
สัญญาจ้างปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/5/2567
สัญญาจ้างโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน
24/4/2567
จ้างผลิตวีดีโอคลิป โดยวีธีเฉพาะเจาะจง
18/4/2567
สัญญาจ้างโครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน)
17/4/2567
สัญญาจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
9/4/2567
จ้างผลิตหนังสือรายงานประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/4/2567
จ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Line official Account ของกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2567
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารของกรมบังคับคดี เลขที่ 130/2567 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567
27/3/2567
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง เลขที่ 124/2567 ลงวันที่ 31 มกราคม 2567
15/2/2567
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (จ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus) เลขที่ 120/2567 ลงวันที่ 22 มกราคม 2567
23/1/2567
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (จ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center) เลขที่ 86/2567 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2566
18/1/2567
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (จ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center) เลขที่ 114/2567 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566
16/1/2567
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ เลขที่ 107/2567 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
16/12/2566
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ 106/2567 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
16/12/2566
สัญญาซื้อขายกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว
12/12/2566
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ 105/2567 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
6/12/2566
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/12/2566
สัญญาจ้างบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
7/11/2566
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ สัญญาเลขที่ 98/2567
7/11/2566
สัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 12,000 รีม
31/10/2566
สัญญาจ้างบำรุงรักษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
31/10/2566
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
31/10/2566
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยบนเครือข่าย สัญญาเลขที่ 97/2567 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2566
31/10/2566
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สัญญาเลขที่ 96/2567 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566
30/10/2566
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ เลขที่ 93/2567 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566
23/10/2566
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง เลขที่ 92/2567 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566
23/10/2566
สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ มิตซูบิชิ อาคาร 25 ปี สัญญาเลขที่ 94/2567 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2566
19/10/2566
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สัญญาเลขที่ 91/2567 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566
17/10/2566
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ฮิตาชิ อาคารอสีติพรรษ สัญญาเลขที่ 90/2567 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566
17/10/2566
สัญญาเช่าอาคาร สัญญาแลขที่ 78/2567 ลว. 11 ต.ค.66 (สบก.3)
16/10/2566
สัญญาเช่าอาคาร สัญญาเลขที่ 79/2567 ลว. 11 ต.ค.66 (สบก.2)
16/10/2566
สัญญาเช่าช่วงพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรม(Plaza) ในโครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 (สัญญาเลขที่ 83/2567) ลงวันที่ 11 ต.ค.66 (สบก.1)
16/10/2566
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
16/10/2566
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานห้องชุดเลขที่ 223/6-12
16/10/2566
สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ ไทจี อาคารกรมบังคับคดี สัญญาเลขที่ 85/2567 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2566
16/10/2566
สัญญาจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง สัญญาเลขที่ 84/2567ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2566
12/10/2566
สัญญาจ้างบริการ บำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) สัญญาเลขที่ 80/2567 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2566
12/10/2566
สัญญาเช่าอาคาร สัญญาเลขที่ 82/2567 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2566
11/10/2566
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) สัญญาเลขที่ 81/2567 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2566
11/10/2566
สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 510 เครื่อง สัญญาเลขที่ 77/2567
9/10/2566
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller สัญญาเลขที่ 76/2567 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566
9/10/2566
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำภายในอาคาร และระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย (สัญญาเลขที่ 75/2567 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566)
9/10/2566
สัญญาจ้างบริการป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู สัญญาเลขที่ 74/2567 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566
6/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม สัญญาเลขที่ 73/2567 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566
6/10/2566
ญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 72/2567 (นายเนติพล บุญพระ)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 71/2566 (นายศุภกฤต สายสมบัติ )
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 70/2567 (นายวีระศักดิ์ สินสำอาง)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 69/2567 (นายอลงกรณ์ ทรัพย์สมบัติ)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 68/2567 (นายธนา คำด้วง)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 67/2567 (นายสยาม วงค์เทศ)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 66/2567 (นายสมหวัง ขำลำภู)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 65/2567 (นายเมธี พรมสุริวงค์)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 64/2567 (นายปิยะ คล้ายประยูร)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 63/2567 (นางสาวภัทรวดี ปิ่นก้อน)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 62/2567 (นายวทัญญู สุขฤกษ์)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 61/2567 (นายชยพล พวงแก้ว)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 60/2567 (นายธนวัฒน์ เปรมศรี)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 59/2567 (นางสาวพัสวี สอนวะดี)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 58/2567 (นายจักรพงษ์ รามโกมุท)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 57/2567 (นายภูเบศ เมธาอัครบดินทร์)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 56/2567 (นายกมล ชื่นแพ)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 55/2567 (นายทศนัย สุขกรี)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 54/2567 (นางสาวดวงกมล ภูเงิน)
5/10/2566
 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 53/2567 (นายเสรี เบญจานุกร)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 52/2567 (นางสาวปัญญา สินทอง)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 51/2567 (นายกฤตเมธ เชิดชู)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 50/2567 (นายฐิติ บัวเรือง)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 49/2567 (นายอัคนี โทนเสนาะ)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 48/2567 (นางกมบรัตน์ ศรีสัตย์)
5/10/2566
 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 47/2567 (นายประวัติ ขาวเครือ)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 46/2567 (นายนักรบ อภิโชติธนารัตน์)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 45/2567 (นายศิพนันท์ อักษรเนียม)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 44/2567 (นายสมภพ คุ้มอินทร์)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 43/2567 (นายศรราม รัตนวิเชียร)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 42/2567 (นายสุทัศน์ เพิ่มทรัพย์)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 41/2567 (นางสาวปาริชาติ ขำขาว)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 40/2567 (นายพิเชษฐ์ หล่ำผล)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 39/2566 (นางสาวภัคจิรา ทองประเสริฐ)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 38/2567 (นางสาวสุประภา ทองกล่ำ)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 37/2567 (นายณัฐพล แซ่ของ)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 36/2567 (นางภรณ์ณพัชร์ จารุบุญสัมฤทธิ์)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 35/2567 (นายธนน ศรีสุขใส)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 34/2567 (นางสาวเพียงพิชา กฐินพัฒน์)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 33/2567 (นายวิฑูรย์ ยันตรีสิงห์)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 32/2567 (นายวันชนะ ใกล้กำเหนิด)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 31/2567 (นายเอกชัย คงสมบูรณ์)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 30/2567 (นางสาววทานีย์ แจ้งจิต)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 29/2567 (นางรสสุคนธ์ ชื่นแพ)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 28/2567 (นางสาวดาริกา ติปยานนท์)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 27/2566 (นางสาวทิพวัลย์ บัวลอย)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 26/2567 (นายอธิวัฒน์ ดิษผึ้ง)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 25/2567 (นายเอนก เดชวงษา)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 24/2567 (นายคุณสมบัติ ช้างโชติ)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 23/2567 (นายเพทาย และมิตร)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 22/2567 (นายธวัชชัย ศรีสว่าง)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 21/2567 (นายอุบล ใจตรงดี)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 20/2567 (นายวรุฒ ฤกษพะลิน)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 19/2567 (นายองอาจ สิ้มสกุล)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 18/2567 (นายกิตติศักดิ์ ฟ้อนฟุ้ง)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 17/2567 (นายอาทิตย์ สายลือนาม)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 16/2567 (นายณัฐพล ทองธรรมชาติ)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 15/2567 (นายฉัตรชัย พึ่งสุรินทร์ )
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 14/2567 (นายยศนันท์ ลาภวรสิน)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 13/2567 (นายพรพจน์ อมรพรประเสริฐ)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 12/2567 (นายพงศกร ภูฆัง)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 11/2567 (นายศิริชัย พานชมภู)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 10/2567 (นายจักรกฤษณ์ เพ็งสอนบุตร)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 9/2567 (นายอัครวุฒิ ศรีสมวงศ์)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 8/2567 (นายทรงศักดิ์ สังครัตน์)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 7/2567 (นายทัศนัย เสนานุช)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 6/2567 (นายณรงค์ และล้ำเลิศ)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 5/2567 (นายพิรุฬรักษ์ พรหมศร)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 4/2567 (นายสมชาย พิริรัมย์)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 3/2567 (นายคริษฐ์ วิงวอน)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (รถบัส) สัญญาเลขที่ 2/2567 (นายศักดิ์สิทธิ์ แซ่ตัน)
5/10/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (รถบัส) สัญญาเลขที่ 1/2567 (นายสันติ บุญจง)
5/10/2566
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 สัญญาซื้อขายระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน สัญญาเลขที่ 98/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน
2/10/2566
แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 สัญญาซื้อขายระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน สัญญาเลขที่ 98/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
2/10/2566
สัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินทักษะดิจิทัล
29/9/2566
รับจ้างผลิตหนังสือคู่มือพระราชบัญญัติล้มละลาย ซึ่งมีหมวด 3/2 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2566
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์โครงการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด ระยะที่ 2 จำนวน 26 สำนักงาน
24/9/2566
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรร์โครงการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด ระยที่ 1 จำนวน 25 สำนักงาน
24/9/2566
สัญญาจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดผนังห้องบริเวณชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 7 อาคารกรมบังคับคดี
24/9/2566
 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 163/2566 (นายทวิพงษ์ วงศ์วอนแสง)
8/9/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 162/2566 (นางกมลรัตน์ ศรีสัตย์)
6/9/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 161/2566 (นายธนน ศรีสุขใส)
6/9/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 160/2566 (นางสาวปาริชาติ ขำขาว)
6/9/2566
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 สัญญาเช่าอาคาร สัญญาเลขที่ 93/2566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565
29/8/2566
สัญญาซื้อขายโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV เลขที่ 157/2556 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566
9/8/2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมลิฟต์คู่
7/8/2566
สัญญาซื้อขายเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 3 kVA
3/8/2566
สัญญาซื้อขายจอรับภาพ LED Monitor
27/7/2566
 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 สัญญาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ สัญญาเลขที่ 106/2561 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
10/7/2566
สัญญาซื้อขายลำโพงชนิดเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์
4/7/2566
สัญญาจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปี พ.ศ. 2566
29/6/2566
สัญญาซื้อขายเครื่องนับธนบัตร เลขที่ 145/2566 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566
26/6/2566
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบวางทรัพย์ สัญญาเลขที่ 132/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
26/6/2566
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 สัญญาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction สัญญาเลขที่ 130/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
26/6/2566
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 สัญญาจ้างพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก สัญญาเลขที่ 122/2562 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
26/6/2566
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 สัญญาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ สัญญาเลขที่ 106/2561 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
23/6/2566
สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์ จำนวน 13 เครื่อง
22/6/2566
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 20/2566 (นายสุพฤทธิ์ พ่วงทองคำ)
15/6/2566
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 17/2566 (นายวรุฒ ฤกษพะลิน)
15/6/2566
 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 150/2566 (นายกมล ชื่นแพ)
15/6/2566
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ เลขที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565
9/6/2566
สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (จ้างบำรุงรักษาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระยะที่ 2)
9/6/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 148/2566 (นายพรไพศาล วีระวงษ์)
9/6/2566
สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE สัญญาเลขที่ 147/2566
9/6/2566
สัญญาซื้อขายระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (บางขุนนนท์) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (แจ้งวัฒนะ) สัญญาเลขที่ 146/2566
9/6/2566
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 สัญญาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e – offering Auction สัญญาเลขที่ 130/2563 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
8/6/2566
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 สัญญาจ้างพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน สัญญาเลขที่ 103/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
8/6/2566
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 สัญญาจ้างพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน สัญญาเลขที่ 103/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560
8/6/2566
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (จ้างบำรุงรักษาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) สัญญาเลขที่ 142/2566
3/6/2566
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (จ้างบำรุงรักษาระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้าผ่าน Mobile App
2/6/2566
สัญญาซื้อขายเครื่องคำนวนเลขไฟฟ้า
12/5/2566
สัญญาจ้างจัดงานโครงการจัดแสดงนิทรรศการการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 : MONEY EXPO 2023"
28/4/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ทำบัญชี สัญญาเลขที่ 139/2566 (นางสาวปาลิตา ยวงใย)
20/4/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ทำบัญชี สัญญาเลขที่ 138/2566 (นางสาววิชชุลดา หนูน้อย)
20/4/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ทำบัญชี สัญญาเลขที่ 137/2566 (นายอันวาร์ หมาดบากา)
20/4/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ทำบัญชี สัญญาเลขที่ 136/2566 (นางสาวสุทธินี สินทวี)
20/4/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ทำบัญชี สัญญาเลขที่ 135/2566 (นางสาววรกมล บัวไพรินทร์)
20/4/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ทำบัญชี สัญญาเลขที่ 134/2566 (นางสาวเกศสุดา ศรีสุวรรณ)
20/4/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ทำบัญชี สัญญาเลขที่ 133/2566 (นางสาวบุญลือ กะเหว่าทอง)
20/4/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ทำบัญชี สัญญาเลขที่ 132/2566 (นางสาวสุธินี แดหวา)
20/4/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ทำบัญชี สัญญาเลขที่ 131/2566 (นางสาวสุธาสินี สวิง)
20/4/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ทำบัญชี สัญญาเลขที่ 130/2566 (นางสาวภากมล บรรจงสุทธิ์)
20/4/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ทำบัญชี สัญญาเลขที่ 129/2566 (นางสาวศิรภัสสร เอี่ยมละม่อม)
20/4/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ทำบัญชี สัญญาเลขที่ 128/2566 (นางสาวณัฐวดี ทองรอง)
20/4/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ทำบัญชี สัญญาเลขที่ 127/2566 (นายธนัท เรืองทอง)
20/4/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ทำบัญชี สัญญาเลขที่ 126/2566 (นางประอรรัตน์ จันสกุลเจริญ)
20/4/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ตรวจบัญชี สัญญาเลขที่ 125/2566 (นางสุวรรณา จัทนวงษ์)
20/4/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ตรวจบัญชี สัญญาเลขที่ 124/2566 (นางศิริพร บัวเนียม)
20/4/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ตรวจบัญชี สัญญาเลขที่ 123/2566 (นางสาวสำเนียง ม่วงสวย)
20/4/2566
บันทึกข้อตกลงการจ้างเหมาบริการในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ของกรมบังคับคดี ข้อตกลงจ้างเลขที่ 2/2566
11/4/2566
สัญญาจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Line Official Account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/4/2566
สัญญาซื้อขาย รถยนต์บรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน สัญญาเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2566
27/3/2566
สัญญาเช่าและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
28/2/2566
สัญญาจ้างออกแบบและผลิต Backdrop และCounter
24/2/2566
สัญญาจ้างผลิตหนังสือรายงานประจำปี 2565
21/2/2566
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและ่ซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน เลชที่ 118/2566 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
17/2/2566
สัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบวีดิทัศน์และสกู๊ปข่าว
15/2/2566
สัญญาซื้อขายโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน เลขที่ 116/2566 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
3/2/2566
สัญญาจ้างผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ 130 - 132
1/2/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 113/2566 (นางสาวปัญญา สินทอง)
12/1/2566
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 112/2566 (นางสาวภัคจิรา ทองประเสริฐ)
12/1/2566
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (จำนวน 42 เครื่อง) สัญญาเลขที่ 111/2566 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565
14/12/2565
 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 110/2566 (นายวันชัย จีวิระ)
14/12/2565
 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 109/2566 (นายอิทธิพล มหาศวิน)
14/12/2565
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่สัญญา 108/2566 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565
2/12/2565
สัญญาจ้างบริการ บำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง สัญญาเลขที่ 72/2566 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565
30/11/2565
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาซื้อขายเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) พร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น 1 อาคาร 25 ปี สัญญาเลขที่ 155/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565
25/11/2565
สัญญาเช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ (โกดังแสมดำ) สัญญาเลขที่ 93/2566 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565
23/11/2565
สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ "มิตซูบิชิ" อาคาร 25 ปี สัญญาเลขที่ 91/2566 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565
23/11/2565
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller สัญญาเลขที่ 90/2566 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565
23/11/2565
สัญญาเช่าเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดและหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี สัญญาเลขที่ 88/2566 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565
23/11/2565
สัญญาจ้างบริการป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู สัญญาเลขที่ 87/2566 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565
23/11/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม สัญญาเลขที่ 86/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565
23/11/2565
สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ "ไทจี" อาคารกรมบังคับคดี สัญญาเลขที่ 85/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565
23/11/2565
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Antivirus) สัญญาเลขที่ 82/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565
23/11/2565
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) สัญญาเลขที่ 81/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565
23/11/2565
สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ "ฮิตาชิ" อาคารอสีติพรรษ สัญญาเลขที่ 80/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565
23/11/2565
สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 500 เครื่อง สัญญาเลขที่ 79/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565
23/11/2565
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) สัญญาเลขที่ 78/2566 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565
23/11/2565
สัญญาซื้อขาย รถยนต์บรรทุก (ดีเชล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 3 คัน สัญญาเลขที่ 107/2566 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
21/11/2565
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (จ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center) เลขที่ 102/2566 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565
15/11/2565
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยบนเครือข่าย) เลขที่ 103/2566 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565
15/11/2565
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชนของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 7และกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ณ ศูนย์ราชการ อาคารเอ ชั้น 2 และชั้น 8 สัญญาเลขที่ 143/2565 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565
14/11/2565
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย
4/11/2565
สัญญาเลขที่ 92/2565 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ
3/11/2565
สัญญาเลขที่ 89/2566 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง
2/11/2565
 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 106/2566 (นายกิตติศักดิ์ ฟ้อนฟุ้ง)
31/10/2565
 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 105/2566 (นายอาทิตย์ สายลือนาม)
31/10/2565
 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 104/2566 (นายณัฐพล ทองธรรมชาติ)
31/10/2565
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
28/10/2565
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 สัญญาเลขที่ 99/2566 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565
28/10/2565
สัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 18,000 รีม
28/10/2565
สัญญาซื้อขายกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว
28/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 98/2566 (นายอนุวัฒน์ ศรีสมโภชน์)
27/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 97/2566 (นายวิฑุรย์ ยันตรีสิงห์)
27/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 96/2566 (นายวทัญญู สุขฤกษ์)
27/10/2565
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย เลขที่ 84/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565
25/10/2565
โครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ (เลขที่ 83/2566 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565)
25/10/2565
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาซื้อขายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงระบบภาพห้องขายทอดตลาดทรัพย์ กรมบังคับคดี สัญญาเลขที่ 129/2565 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565
18/10/2565
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำภายในอาคาร และระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย (สัญญาเลขที่ 77/2566 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565)
18/10/2565
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง สัญญาเลขที่ 76/2566 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565
12/10/2565
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 เลขที่สัญญา 75/2566 ลงวันที่ 7 ต.ค 2565
11/10/2565
สัญญาเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 สัญญาเลขที่ 74/2566 ลงวันที่ 7 ต.ค.65
11/10/2565
สัญญาเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 สัญญาเลขที่ 73/2566 ลงวันที่ 7 ต.ค.65
11/10/2565
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน 469 เครื่อง
10/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุสื่อสาร สัญญาเลขที่ 71/2566 (นายมนัส จันทร์ขำ)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 70/2566 (นายเนติพล บุญพระ)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 69/2566 (นายระพีร์ สายสมบัติ )
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 68/2566 (นายพิเชษฐ์ หล่ำผล)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 67/2566 (นายฐิติ บัวเรือง)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 66/2566 (นางสาวเพียงพิชา กฐินพัฒน์)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 65/2566 (นายวีระศักดิ์ สินสำอาง)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 64/2566 (นายอลงกรณ์ ทรัพย์สมบัติ)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 63/2566 (นายณัฐพล แซ่ของ)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 62/2566 (นายชยพล พวงแก้ว)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 61/2566 (นายนักรบ อภิโชติธนารัตน์)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 60/2566 (นางสาวภัทรวดี ปิ่นก้อน)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 59/2566 (นางสาวณัฐนันท์ พวงทอง)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 58/2566 (นายธนวัฒน์ เปรมศรี)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 57/2566 (นายศิพนันท์ อักษรเนียม)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 56/2566 (นายวันชนะ ใกล้กำเหนิด)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 55/2566 (นายทศนัย สุขกรี)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 54/2566 (นายธนา คำด้วง)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 53/2566 (นายนันทวัฒน์ สกุลภรธนานันต์)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 52/2566 (นายอัคนี โทนเสนาะ)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 51/2566 (นายจักรพงษ์ รามโกมุท)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 50/2566 (นายสุทัศน์ เพิ่มทรัพย์)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 49/2566 (นางสาวฐานิตา พรหมเดช)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 48/2566 (นางสาวพัสวี สอนวะดี)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 47/2566 (นายเอกชัย คงสมบูรณ์)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 46/2566 (นางสาววทานีย์ แจ้งจิต)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 45/2566 (นางสาวดวงกมล ภูเงิน)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 44/2566 (นายเสรี เบญจานุกร)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 43/2566 (นางสาวสุประภา ทองกล่ำ)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 42/2566 (นายปิยะ คล้ายประยูร)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 41/2566 (นายประวัติ ขาวเครือ)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 40/2566 (นายกฤตเมธ เชิดชู)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 39/2566 (นางสาวภาวินี ยันตรีสิงห์)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 38/2566 (นายสมภพ คุ้มอินทร์)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 37/2566 (นายศรราม รัตนวิเชียร)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 36/2566 (นางรสสุคนธ์ ชื่นแพ)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 35/2566 (นางสาวดาริกา ติปยานนท์)
6/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 34/2566 (นางสาวทิพวัลย์ บัวลอย)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 33/2566 (นายสยาม วงค์เทศ)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 32/2566 (นายสมหวัง ขำลำภู)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 31/2566 (นายเมธี พรมสุริวงค์)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 30/2566 (นางภรณ์ณพัชร์ จารุบุญสัมฤทธิ์)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 29/2566 (นางปานจิต เจิมจิตรผ่อง)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 28/2566 (นายภูเบศ เมธาอัครบดินทร์)
5/10/2565
 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 27/2566 (นายอธิวัฒน์ ดิษผึ้ง)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 26/2566 (นายนเรศ วัฒนภาพ)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 25/2566 (นายเอนก เดชวงษา)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 24/2566 (นายคุณสมบัติ ช้างโชติ)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 23/2566 (นายเพทาย และมิตร)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 22/2566 (นายธวัชชัย ศรีสว่าง)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 21/2566 (นายอุบล ใจตรงดี)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 20/2566 (นายสุพฤทธิ์ พ่วงทองคำ)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 19/2566 (นายองอาจ สิ้มสกุล)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 18/2566 (นายฉัตรชัย พึ่งสุรินทร์ )
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 17/2566 (นายวรุฒ ฤกษพะลิน)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 16/2566 (นายนพกานต์ รอดพยันตร์)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 15/2566 (นายยศนันท์ ลาภวรสิน)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 14/2566 (นายพรพจน์ อมรพรประเสริฐ)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 13/2566 (นายพงศกร ภูฆัง)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 12/2566 (นายศิริชัย พานชมภู)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 11/2566 (นายจักรกฤษณ์ เพ็งสอนบุตร)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 10/2566 (นายอัครวุฒิ ศรีสมวงศ์)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 9/2566 (นายทรงศักดิ์ สังครัตน์)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 8/2566 (นายเธียรสิทธิ์ จิณบริสุทธิ์)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 7/2566 (นายทัศนัย เสนานุช)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 6/2566 (นายณรงค์ และล้ำเลิศ)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 5/2566 (นายพิรุฬรักษ์ พรหมศร)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 4/2566 (นายสมชาย พิริรัมย์)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 3/2566 (นายคริษฐ์ วิงวอน)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (รถบัส) สัญญาเลขที่ 2/2566 (นายศักดิ์สิทธิ์ แซ่ตัน)
5/10/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (รถบัส) สัญญาเลขที่ 1/2566 (นายสันติ บุญจง)
5/10/2565
สัญญาจ้างพิมพ์ใบสั่งจ่ายคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด) สัญญาเลขที่ 154/2565 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565)
30/9/2565
สัญญาจะซื้อจะขายแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (สัญญาเลขที่ 153/2565 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565)
30/9/2565
สัญญาซื้อขายโครงการจัดซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น 1 อาคาร 25 ปี (สัญญาเลขที่ 155/2565 ลงวันที่ 27 กันยายน 2565)
30/9/2565
สัญญาซื้อแบตเตอรี่ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ (Data Center) เลขที่ 151/2565 ลงวันที่ 12 กันยายน 2565
16/9/2565
สัญญาซื้อขายกล้องบันทึกวิดีโอ และกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ สัญญาเลขที่ 152/2565
16/9/2565
สัญญาซื้อขายโทรทัศน์และตู้เย็น สัญญาเลขที่ 148/2565
16/9/2565
จ้างผลิตคู่มือติดต่อราชการเป็นอักษรเบรลล์
15/9/2565
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์กรมบังคับคดี
7/9/2565
เครื่องปรับอากาศ
3/9/2565
สัญญาจ้างจัดงานโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สิน
29/8/2565
สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตโฆษณามหกรรมไกล่เกลี่ยทางสื่อโทรทัศน์
23/8/2565
สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ เลขที่ 144/2565
21/8/2565
สัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชนของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 7 และกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารเอ ชั้น 2 และชั้น 8 (สัญญาเลขที่ 143/2565 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
15/8/2565
 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 142/2565 (นายทศนัย สุขกรี)
10/8/2565
 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 141/2565 (นางสาวภาวินี ยันตรีสิงห์)
10/8/2565
 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 140/2565 (นางสาววทานีย์ แจ้งจิต)
18/7/2565
สัญญาซื้อขายเครื่องสแกนเนอร์ สัญญาเลขที่ 139/2565
11/7/2565
ข้อตกลงจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์
6/7/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 138/2565 (นายฉัตรชัย พึ่งสุรินทร์)
5/7/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 137/2565 (นายพงศกร ภูฆัง)
5/7/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 136/2565 (นายศิริชัย พานชมภู)
5/7/2565
 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 135/2565 (นายเนติพล บุญพระ)
5/7/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 134/2565 (นายระพีร์ สายสมบัติ)
5/7/2565
 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 133/2565 (นางสาวพิชชาพร กุทาพันธ์ )
5/7/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 132/2565 (นางสาวสุประภา ทองกล่ำ)
5/7/2565
 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 131/2565 (นางสาวดวงกมล ภูเงิน)
5/7/2565
 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 130/2565 (นายนักรบ อภิโชติธนารัตน์)
5/7/2565
สัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงระบบภาพห้องขายทอดตลาดทรัพย์ กรมบังคับคดี (สัญญาเลขที่ 129/2565 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565)
21/6/2565
สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศ สัญญาเลขที่ 124/2565
21/6/2565
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20/6/2565
สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส IPAD PRO
7/6/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 122/2565 (นางสาวเพียงพิชา กฐินพัฒน์)
6/6/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 121/2565 (นายธนา คำด้วง)
6/6/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 120/2565 (นางสาวธนพร เพียศักดิ์)
6/6/2565
จัดจ้างทำถุงผ้าสปันบอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/6/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 119/2565 (นายเอกชัย คงสมบูรณ์)
6/6/2565
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 118/2565 (นายณัฐพล แซ่ของ)
6/6/2565
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/6/2565
จ้างผลิตโรลอัพไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีและโรลอัพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ ผ่านทางระบบ Session Call
2/6/2565
สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE
24/5/2565
สัญญาซื้อขายเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ของกองบังคับคดีล้มละลาย 3 จำนวน 39 ตัว และกองบังคับคดีล้มละลาย 6 จำนวน 56 ตัว
19/5/2565
บันทึกข้อตกลงการจ้างเหมาบริการ จัดจ้างผู้ประเมินความพร้อมของกรมบังคับคดีตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการภาครัฐ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
2/5/2565
สัญญาจ้างผลิตวารสารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ฉบับ (ฉบับที่ 126-129) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/4/2565
สัญญาซื้อขายวัสดุสำนักงาน จำนวน 73 รายการ
28/4/2565
สัญญาซื้อขายเครื่องวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์
26/4/2565
สัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/4/2565
สัญญาจ้างผลิตหนังสือรายงานประจำปี 2564
11/4/2565
สัญญาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ "ฮิตาชิ" อาคารอสีติพรรษ (สัญญาเลขที่ 106/2565)
25/3/2565
สัญญาจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Line Official Account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/3/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาคลุมท้ายกระบะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
17/3/2565
สัญญาซื้อขายวัสดุสำนักงาน จำนวน 61 รายการ
11/3/2565
สัญญาจ้างจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยบูรณาการแก้ไขปัญหาหนี้สินช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงิน
7/3/2565
สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN
21/2/2565
สัญญาจ้างทำของ จ้างทำชั้นเหล็กวางสำนวน พร้อมจัดส่งและประกอบติดตั้ง ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 เขตมีนบุรี (สัญญาเลขที่ 105/2565 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565)
1/2/2565
สัญญาจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน
27/1/2565
สัญญาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) อาคาร 25 ปี
26/1/2565
สัญญาเช่าและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
13/1/2565
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สัญญาเลขที่ 100/2565 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (จำนวน 47 เครื่อง)
1/12/2564
 สัญญาจ้างบริการรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator ) (สัญญาที่ 78/2564)
26/11/2564
สัญญาเช่าเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี สัญญาเลขที่ 90/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
19/11/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 99/2565 (นายเอนก เดชวงษา)
15/11/2564
 สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 สัญญาเลขที่ 93/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
1/11/2564
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 97/2565 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 (ซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน วงเงิน 4,080,000.- บาท)
29/10/2564
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สัญญาเลขที่ 98/2565 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564
29/10/2564
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (จ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center)
29/10/2564
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สัญญาเลขที่ 96/2565 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564
27/10/2564
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 สัญญาเลขที่ 86/2565 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564
26/10/2564
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง สัญญาเลขที่ 95/2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564
26/10/2564
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 สัญญาเลขที่ 81/2565 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564
26/10/2564
สัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 18,000 รีม
26/10/2564
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 สัญญาเลขที่ 87/2565 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564
25/10/2564
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย สัญญาเลชที่ 89/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
20/10/2564
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง สัญญาเลขที่ 92/2565 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
19/10/2564
สัญญาซื้อขายกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19/10/2564
สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ อาคาร 25 ปี (สัญญาเลขที่ 88/2565)
18/10/2564
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการจ้างบริการบำรุงรักษkระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐและเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง สัญญาเลขที่ 85/2565 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564
18/10/2564
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมบังคับคดี พ.ศ. 2566 – 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สัญญาเลขที่ 73/2565 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
18/10/2564
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการจ้างบริการบำรุงรักษษระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ สัญญาเลขที่ 82/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564
14/10/2564
สัญญาเช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ (โกดังแสมดำ) สัญญาเลขที่ 83/2565
14/10/2564
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเเตอร์ (จ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center) สัญญาเลขที่ 84/2564
14/10/2564
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย สัญญาเลขที่ 75/2565 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
14/10/2564
สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 74/2565 ลงวันที่ 5ตุลาคม 2564
14/10/2564
สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ "ไทจี" อาคารกรมบังคับคดี (สัญญาเลขที่ 80/2565)
8/10/2564
สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สัญญาเลขที่ 70/2565)
8/10/2564
สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารอสีติพรรษ
7/10/2564
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller (สัญญาเลขที่78/2565)
7/10/2564
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Antivirus) (สัญญาเลขที่ 72/2565)
7/10/2564
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) (สัญญาเลขที่ 71/2565)
7/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม (สัญญาเลขที่ 2/2565)
7/10/2564
สัญญาจ้างบริการป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู (สัญญาเลขที่ 1/2565)
7/10/2564
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำภายในอาคาร และระบบบำบัดน้ำเสีย (สัญญาเลขที่ 69/2565 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564)
7/10/2564
สัญญาจ้างบริการ บำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง สัญญาเลขที่ 77/2565 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
6/10/2564
สัญญาจ้างบริการ บำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) สัญญาเลขที่ 76/2565 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 68/2565 (นายพิเชษฐ์ หล่ำผล)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 67/2565 (นายฐิติ บัวเรือง)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 66/2565 (นายวีระศักดิ์ สินสำอาง)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 65/2565 (นายอลงกรณ์ ทรัพย์สมบัติ)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 64/2565 (นางพรทิพย์ พรหมศร)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 63/2565 (นายภควต พวงแก้ว)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 62/2565 (นายอติรุจ มีสวัสดิ์)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 61/2565 (นางสาวภัทรวดี ปิ่นก้อน)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 60/2565 (นางสาวณัฐนันท์ พวงทอง)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 59/2565 (นายธนวัฒน์ เปรมศรี)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 58/2565 (นายศิพนันท์ อักษรเนียม)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 57/2565 (นายวันชนะ ใกล้กำเหนิด)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 56/2565 (นายกิตติวัฒน์ จันทร์ลือชัย)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 55/2565 (นายธนพล ภาเภา)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 54/2565 (นายนันทวัฒน์ สกุลภรธนานันต์)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 53/2565 (นายอัคนี โทนเสนาะ)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 52/2565 (นายจักรพงษ์ รามโกมุท)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 51/2565 (นายสุทัศน์ เพิ่มทรัพย์)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 50/2565 (นางสาวฐานิตา พรหมเดช)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 49/2565 (นางสาวพัสวี สอนวะดี)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 48/2565 (นางสาวพรวิภา อ่อนหนองหว้า)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 47/2565 (นายสรศักดิ์ แดงละอุ่น)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 46/2565 (นายธรรมมาพร ภาภิญโญ)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 45/2565 (นายเสรี เบญจานุกร)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 44/2565 (นายปิยะ คล้ายประยูร)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 43/2565 (นายประวัติ ขาวเครือ)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 42/2565 (นายกฤตเมธ เชิดชู)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 41/2565 (นายสมภพ คุ้มอินทร์)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 40/2565 (นายศรราม รัตนวิเชียร)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 39/2565 (นางสาวรสสุคนธ์ ชื่นแพ)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 38/2565 (นางสาวดาริกา ติปยานนท์)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 37/2565 (นางสาวทิพวัลย์ บัวลอย)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 36/2565 (นายสยาม วงค์เทศ)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 35/2565 (นายสมหวัง ขำลำภู)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 34/2565 (นายเมธี พรมสุริวงค์)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 33/2565 (นางภรณ์ณพัชร์ จารุบุญสัมฤทธิ์)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 32/2565 (นางปานจิต เจิมจิตรผ่อง)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 31/2565 (นายภูเบศ เมธาอัครบดินทร์)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 30/2565 (นายอธิวัฒน์ ดิษผึ้ง)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร สัญญาเลขที่ 29/2565 (นายมนัส จันทร์ขำ)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 28/2565 (นายนเรศ วัฒนภาพ)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 27/2565 (นายคุณสมบัติ ช้างโชติ)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 26/2565 (นายเพทาย และมิตร)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 25/2565 (นายธวัชชัย ศรีสว่าง)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 24/2565 (นายอุบล ใจตรงดี)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 23/2565 (นายสุพฤทธิ์ พ่วงทองคำ)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 22/2565 (นายองอาจ ลิ้มสกุล)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 21/2565 (นายมานพ เนตรคุณ)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 20/2565 (นายวรุฒ ฤกษพะลิน)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 19/2565 (นายนพกานต์ รอดพยันตร์)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 18/2565 (นายยศนันท์ ลาภวรสิน)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 17/2565 (นายพรพจน์ อมรพรประเสริฐ)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 16/2565 (นายนักรบ อภิโชติธนารัตน์)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 15/2565 (นายธนะพล ทิพย์เลิศ)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 14/2565 (นายจักรกฤษณ์ เพ็งสอนบุตร)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 13/2565 (นายอัครวุฒิ ศรีสมวงศ์)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 12/2565 (นายทรงศักดิ์ สังครัตน์)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 11/2565 (นายเธียรสิทธิ์ จิณบริสุทธิ์)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 10/2565 (นายธนวรรธน์ ชัชทองคำ)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 9/2565 (นายทัศนัย เสนานุช)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 8/2565 (นายณรงค์ และล้ำเลิศ)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 7/2565 (นายพิรุฬรักษ์ พรหมศร)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 6/2565 (นายสมชาย พิริรัมย์)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 5/2565 (นายคริษฐ์ วิงวอน)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (รถบัส) สัญญาเลขที่ 4/2565 (นายศักดิ์สิทธิ์ แซ่ตัน)
6/10/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (รถบัส) สัญญาเลขที่ 3/2565 (นายสันติ บุญจง)
6/10/2564
สัญญาซื้อขายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑
30/9/2564
สัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2565
30/9/2564
lสัญญาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์ (ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
28/9/2564
ข้อตกลงจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
27/9/2564
สัญญาซื้อขาย เครื่องฟอกอากาศ สำหรับใช้ในราชการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
27/9/2564
จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์ (ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/9/2564
สัญญาซื้อขาย เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 7 เครื่อง
10/9/2564
สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนเนอร์ เลขที่ 160/2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564
7/9/2564
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
2/9/2564
สัญญาซื้อขาย เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก พร้อมอุปกรณ์การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สัญญาเลขที่ 158/2564 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564)
2/9/2564
สัญญาซื้อขาย ตู้ชุมสายโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานบังคับแพ่งกรุงเทพมหานคร ๑ (สัญญาเลขที่ ๑๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)
23/8/2564
จ้างผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ 124 - 125 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/7/2564
สัญญาซื้อขายเครื่องตู้พ่นยาพร้อมการติดตั้ง
6/7/2564
สัญญาซื้อขายเครื่องพ่นละอองฝอยและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
6/7/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 155/2564 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2564
2/7/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 154/2564 ลงวันที่ 1 กรกฏาคม 2564
2/7/2564
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง สัญญาเลขที่ 153/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
2/7/2564
สัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 ของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
28/6/2564
สัญญาซื้อขายกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔ และ ๖ (สัญญาเลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)
28/6/2564
สัญญาจ้างจัดงานโครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี)
24/6/2564
สัญญาซื้อขายกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓ สัญญาเลขที่ ๑๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
22/6/2564
สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น Officejet Pro X551dw (BLACK, YELLOW, CYAN, MAGENTA)
22/6/2564
สัญญาซื้อขายกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕ สัญญาเลขที่ ๑๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
21/6/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 145/2564 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 แก้ไข
18/6/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 145/2564 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
16/6/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 144/2564 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
16/6/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 143/2564 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
16/6/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 142/2564 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
16/6/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 140/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564
5/6/2564
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง สัญญาเลขที่ 139/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564
5/6/2564
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 8 สัญญาเลขที่ 138/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564
5/6/2564
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 8 สัญญาเขที่ 137/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564
5/6/2564
สัญญาจ้างผลิตหนังสือรายงานประจำปี 2563
28/5/2564
สัญญาจ้างปรับปรุงห้องหมวดยานยนต์ และห้องรักษาความปลอดภัย (รปภ.) เลขที่ 133/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
19/5/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 134/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
19/5/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม สัญญาเลขที่ 80/2564
18/5/2564
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 สัญญาเลขที่ 132/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564
14/5/2564
สัญญาจ้าง ก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบ สบจ.สุโขทัย สาขาสวรรคโลก
12/5/2564
สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521ADE และรุ่น MX-521ADE
19/4/2564
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารลานจอดรถยนต์ กรมบังคับคดี สัญญาเลขที่ ๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
30/3/2564
สัญญาจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Line Official Account
18/3/2564
สัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการเตรียมความพร้อมองค์กรตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)
8/3/2564
สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN
2/3/2564
สัญญาจะซื้อจะขายแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ สัญญาเลขที่ 127/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
1/3/2564
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย สัญญาเลขที่ 124/2564 ลงวันที่ 1 กมุภาพันธ์ 2564
23/2/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 126/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
16/2/2564
สัญญาเช่าเครื่อข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี สัญญาเลขที่ 97/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
9/2/2564
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 86/2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 (เดินหมายและประกาศ)
9/2/2564
สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน สัญญาเลขที่ 100/2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 (สบก 3)
9/2/2564
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สัญญาเลขที่ 99/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
9/2/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 125/2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (แก้ไข)
2/2/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 11252564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (แก้ไข)
2/2/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 125/2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 25634
2/2/2564
สัญญาจ้างพิมพ์ใบเสร็จจำนวน 4 รายการ ไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563) สัญญาเลขที่ 123/2564 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564
22/1/2564
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (จ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center) สัญญา เลขที่ 81/2564
15/1/2564
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี สัญญาเลขที่ ๑๔๖/๒๕๖๓
8/1/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 121/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
6/1/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 120/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
6/1/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 119/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
6/1/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 118/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
6/1/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 117/2564 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
6/1/2564
สัญญาจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน สัญญาเลขที่ 114/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
6/1/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการ สัญญาเลขที่ 108/2564 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563
6/1/2564
สัญญาจ้างเหมาบริการ สัญญาเลขที่ 107/2564 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563
6/1/2564
สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 สัญญาเลขที่ 105/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
6/1/2564
สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำฝนและตกแต่งฝ้าที่ชำรุดภายในอาคารกรมบังคับคดี
5/1/2564
สัญญาจ้างปรับปรุงตีเส้นจราจร อาคารจอดรถ 9 ชั้น และบริเวณด้านหน้าอาคาร (สัญญาเลขที่ 122/2564)
4/1/2564
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
28/12/2563
สัญญาจ้างกั้นห้องทำงานกองบริหารทรัพยากรบุคคลและห้องทำงานผู้ตรวจราชการกรม ชั้น ๒ อาคารอสีติพรรษ (สัญญาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓)
25/12/2563
สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและตรวจเช็ตระบบภาพและเสียง ห้องขายทอดตลาดทรัพย์
24/12/2563
สัญญาซื้อขาย กล้องถ่ายภาพ(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)ทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม (สัญญาเลขที่ 111/2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563)
23/12/2563
สัญญาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ระบบปั๊มน้ำ (สัญญาเลขที่ ๑๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓)
18/12/2563
สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer ยี่ห้อ Tally Dascom รุ่น 2600 และรุ่น 2610
14/12/2563
สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สัญญาเลขที่ 106/2564 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563
2/12/2563
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller (สัญญาเลขที่ 84/2564)
2/12/2563
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (จำนวน 136 เครื่อง)
27/11/2563
สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ อาคาร 25 ปี (สัญญาเลขที่ 94/2564)
27/11/2563
สัญญาเช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ (โกดังแสมดำ) (สัญญาเลขที่ 93/2564)
27/11/2563
สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ "ไทจี" อาคารกรมบังคับคดี (สัญญาเลขที่ 88/2564)
27/11/2563
สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารอสีติพรรษ (สัญญาเลขที่ 85/2564)
27/11/2563
สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 511 เครื่อง (สัญญาเลขที่ 83/2564)
27/11/2563
สัญญาจ้างบริการป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู (สัญญาเลขที่ 79/2564)
27/11/2563
สัญญาจ้างบริการรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator ) (สัญญาที่ 78/2564)
27/11/2563
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง สัญญาเลขที่ 86/2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563
26/11/2563
สัญญาเช่าพื้นที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สัญญาเลขที่ 95/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายนร 2563
26/11/2563
สัญญาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปาชั้นดาดฟ้าและปรับปรุงฝ้าระแนงไม้ชั้น 9 (สัญญาเลขที่ ๑๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
23/11/2563
สัญญาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี
17/11/2563
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์โครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 72/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563
13/11/2563
บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการ จัดจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดีตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
11/11/2563
สัญญาซื้อขายระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน
9/11/2563
สัญญาซื้อขายระบบปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยทดแทน สัญญาเลขที่ 91/2564 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563
2/11/2563
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (Call Center) สัญญาเลขที่ 92/2564
30/10/2563
สัญญาเช่าอาคาร (สบก 2) สัญญาเลขที่ 90//2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาด สัญญาเลขที่ 89/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างบริการ บำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) สัญญาเลขที่ 82/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างบริการ บำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง สัญญาเลขที่ 71/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 70/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 69/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 68/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 67/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 66/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 65/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 64/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 63/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 62/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 61/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 60/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 59/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 58/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 57/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 56/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 55/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 54/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 53/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 52/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 51/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 50/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 49/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 48/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 47/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 46/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 45/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 44/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 43/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 42/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 41/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 40/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 39/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 38/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 37/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 36/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 35/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 34/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 33/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 32/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 31/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (คนพิการ) สัญญาเลขที่ 30/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุสื่สาร สัญญาเลขที่ 29/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 28/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 27/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 26/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 25/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 24/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 23/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 22/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 21/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 20/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 19/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 18/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 17/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 16/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 15/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 14/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 13/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 12/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 11/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 10/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 9/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 8/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 7/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 6/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 5/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ สัญญาเลขที่ 4/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (รถบัส)
29/10/2563
สัญญาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (รถบัส) เลขที่ 1/2564
29/10/2563
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์โครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 72/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563
29/10/2563
สัญญาซื้อขายกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว
21/10/2563
สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารลานจอดรถยนต์ กรมบังคับคดี (สัญญาเลขที่ ๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓)
21/10/2563
สัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 18,000 รีม
21/10/2563
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำภายในอาคาร และระบบบำบัดน้ำเสีย (สัญญาเลขที่ ๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)
20/10/2563