ประกาศเชิญชวนทั่วไป - กรมบังคับคดี : LED.GO.TH

ประกาศเชิญชวนทั่วไป

หัวข้อที่ลงประกาศ วันที่ลงประกาศ
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพิมพ์แฟ้มเจาะคดีดำ-แดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 New
28/5/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น CS622 และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji รุ่น APC325DW หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/5/2567
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น CS622 และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji รุ่น APC325DW หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN และหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE
15/5/2567
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ทดแทน จำนวน 231 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/4/2567
(ร่าง)ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR)โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ทดแทน จำนวน 231 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
11/4/2567
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 : MONEY EXPO 2024" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/4/2567
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานพร้อมรั้วสำนักงานและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
5/4/2567
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2567 : MONEY EXPO 2024"
4/4/2567
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานพร้อมรั้วสำนักงาน และซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/4/2567
ประกาศ ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานพร้อมรั้วสำนักงานและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
28/3/2567
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/3/2567
(ร่าง)ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ทดแทน จำนวน 231 เครื่อง
25/3/2567
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/3/2567
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/3/2567
ร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานพร้อมรั้วสำนักงานและซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ  ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา  สาขาตะกั่วป่า  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
18/3/2567
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/3/2567
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น CS622 และหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji รุ่น APC325DW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/3/2567
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้าง การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน)
12/3/2567
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/3/2567
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้่อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1/2567
6/3/2567
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น CS622 และหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji รุ่น APC325DW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/2/2567
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น CS622 และหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji รุ่น APC325DW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/2/2567
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/2/2567
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/1/2567
ประกวดราคเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/1/2567
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/1/2567
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงาน บังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/12/2566
ร่างประกาศ เอกสารประกวด จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง
20/12/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
18/12/2566
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
7/12/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/12/2566
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/11/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/11/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/11/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ครั้งที่ 2
8/11/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/11/2566
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/11/2566
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/11/2566
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลังจากมีการเสนอแนะข้อคิดเห็น
31/10/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/10/2566
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/10/2566
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงาน บังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/10/2566
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/10/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/10/2566
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/10/2566
ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/10/2566
ร่างประกาศงานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2566
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/10/2566
ร่างขอบเขตงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย
19/10/2566
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี
19/10/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
19/10/2566
ร่างประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/10/2566
ร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/10/2566
ร่างขอบเขตของงานฯ โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/10/2566
ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างงบำรุงรักษา Antivirus ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/10/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
6/10/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
6/10/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีแพ่งให้รองรับบัญชีรับจ่ายอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/10/2566
ร่างขอบเขตงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีแพ่งให้รองรับการทำบัญชีรับจ่ายอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หลังจากมีการวิจารณ์และเสนอแนะ
19/9/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8/9/2566
ร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารของกรมบังคับคดี
1/9/2566
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างพัมนาระบบงานบังคับคดีอแพ่งให้ร้องรับการทำบัญชีรับจ่ายอัตโนมัติ
25/8/2566
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิม จำนวน ๑๖ เครื่อง และจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น จัดซื้อใหม่ จำนวน ๒ เครื่อง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/7/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์โครงการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด จำนวน 51 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/6/2566
ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานพร้อมอุปกรณ์โครงการถ่ายทอดสด การขายทอดตลาด จำนวน 51 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/6/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
24/5/2566
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวตราคาจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
16/5/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/5/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/4/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/4/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (บางขุนนนท์) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (แจ้งวัฒนะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/4/2566
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (บางขุนนนท์) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (แจ้งวัฒนะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/3/2566
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30/3/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงนิทรรศการการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 : MONEY EXPO 2023" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/3/2566
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/3/2566
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการจัดแสดงนิทรรศการการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 : MONEY EXPO 2023" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/3/2566
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
14/2/2566
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สบจ.ชัยนาท (ครั้งที่ 2)
9/2/2566
างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
30/1/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/1/2566
ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานทีมิลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
13/1/2566
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/1/2566
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างประกวดราคาโครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/1/2566
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมจั่วและระแนงชายคา หลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานงรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/11/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/2565
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมจั่วและระแนงชายคา หลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/11/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
20/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
19/9/2565
(ร่าง) ขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/9/2565
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/9/2565
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เร่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2565
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย รักษาความปลอดภัยระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐและเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาทาง อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
7/9/2565
ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบริการบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/9/2565
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/9/2565
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หลังจากมีคำวิจารณ์)
1/9/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดเช่าเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
31/8/2565
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายรักษาความปลอดภัยระบบงาน บังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐและเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคา ทาง อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
31/8/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2565
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
31/8/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5,7 กองฟื้นฟูฯ และศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า
31/8/2565
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย
31/8/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดเช่าเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
25/8/2565
ร่างประกาศและเอกสารประกวด จ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/8/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
25/8/2565
ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์
25/8/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/8/2565
ประกวดราคาซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น 1 อาคาร 25 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/8/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/8/2565
ร่างขอบเขตของงาน (ครั้งที่ 2) โครงการจัดซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น ๑ อาคาร ๒๕ ปี
15/8/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/8/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)
4/8/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง จัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ – แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/7/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตคู่มือติดต่อราชการเป็นอักษรเบรลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/7/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/7/2565
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ – แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/7/2565
ร่างขอบเขตของงานจ้างผลิตคู่มือติดต่อราชการเป็นอักษรเบรลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/7/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกวดราคาจ้างออกแบบและผลิต Backdrop และ Counter ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/7/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชนของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 7 และกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารเอ ชั้น 2 และชั้น 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/6/2565
ร่างขอบเขตของงานซื้อเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ชั้น 1 อาคาร 25 ปี
27/6/2565
ร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบและผลิต Backdrop และ Counter ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/6/2565
ร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการประชาชนของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 7 และกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารเอ ชั้น 2 และชั้น 8
21/6/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/4/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง จ้างทีปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผุ้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
21/4/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/4/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส IPAD PRO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/3/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาคลุมท้ายกระบะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
17/3/2565
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/3/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/3/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/2/2565
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคารถแบบไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2/2/2565
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาบรรทุกขนาด 1 ตัน (หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก) ทดแทนของเดิม จำนวน 1 คัน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
31/1/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/1/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงระบบภาพห้องขายทอดตลาดทรัพย์ กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/1/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
24/1/2565
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน (หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก)
24/1/2565
ประกาศร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน (หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
24/1/2565
ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกลำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน (หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก) ทดแทนของเดิม จำนวน 1 คัน
24/1/2565
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ของ สบจ.ปราจีนบุรี
17/1/2565
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/1/2565
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาคลุมท้ายกระบะ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี (เพิ่มเติม)
11/1/2565
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาคลุมท้ายกระบะ จำนวน 1 คัน
11/1/2565
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN
30/12/2564
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงระบบภาพห้องขายทอดตลาดทรัพย์ กรมบังคับคดี
29/12/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/12/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/12/2564
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ พร้อมสิ่งประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/11/2564
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2564
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2564
ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
4/11/2564
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดลักษณะเฉพาะ ประกาศ และเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/10/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้ิอเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/9/2564
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
16/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับแก้ไข
10/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เรื่อง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
8/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/9/2564
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การวื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
7/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สบก.1,2,3,5 สบก.1(ส่วนย่อย) กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า
6/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/9/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/9/2564
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-bidding)
3/9/2564
ร่างขอบเขตของงานฯ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/9/2564
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าระบบเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/9/2564
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/9/2564
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 47 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/9/2564
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2564
ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2564
ร่างขอบเขตของงานฯ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สบก.1,2,3,5 สบก.1(ส่วนย่อย) กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า
31/8/2564
ร่างขอบเขตของงานโครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2564
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2564
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถแบบไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง
6/8/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถแบบไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง
3/8/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/5/2564
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
24/5/2564
ร่างประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี)
18/5/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน(เพิ่มเติม)
18/5/2564
ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference TOR)โครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถแบบไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน
17/5/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น Officejet Pro X551dw (BLACK, YELLOW, CYAN, MAGENTA) ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/5/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจควาามเชื่อมั่นของประชาชนและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามแนวทางระบบราชการ 4.0 ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
6/5/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น Officejet Pro X551dw (BLACK, YELLOW, CYAN, MAGENTA) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/4/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/3/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/3/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS521DN และรุ่น MX-521ADE
1/3/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/2/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
18/1/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/1/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
7/1/2564
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/1/2564
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/12/2563
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/12/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ – แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2563
เอกสารประกวดราคาจ้าง และประกาศจังหวัด โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/12/2563
ร่างประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ-แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15/12/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
7/12/2563
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/12/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ด้วยวิธี e-bidding
26/11/2563
ประกาศกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
12/11/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี ตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer ยี่ห้อ Tally Dascom รุ่น 2600 และรุ่น 2610 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/10/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/10/2563
ร่างประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer ยี่ห้อ Tally Dascom รุ่น 2600 และรุ่น 2610 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/10/2563
ร่างประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/10/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/10/2563
ยกเลิกประกาศ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
1/10/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/9/2563
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
15/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
15/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
11/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/9/2563
ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาคลุมท้ายกระบะ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
11/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์งานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/9/2563
(ร่าง) ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบลงเวลาอัตโนมัติทดแทน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/9/2563
ร่าง ประกวดราคาจ้างตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/9/2563
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสิติพรรษ อาคารจอดรถ และสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน่้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/9/2563
ยกลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
10/9/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/9/2563
ร่างขอบเขตของงานฯ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3 และ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/9/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์งานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/9/2563
ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อระบบการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยทดแทน
2/9/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/9/2563
ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์
2/9/2563
ประกาศเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
31/8/2563
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
31/8/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารลานจอดรถยนต์ กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาเลขที่ ๒๓/๒๕๖๓
28/8/2563
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ลงนามประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
26/8/2563
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารลานจอดรถยนต์ กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/8/2563
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
21/8/2563
ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาคลุมท้ายกระบะ จำนวน 1 คัน
21/8/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมคชสาร ๒ ชั้น ๓ อาคารกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๓
20/8/2563
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์[e-bidding]สำนักงานบังคับคดีจังหวดน่าน
17/8/2563
ประกวดราคาซ์็อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเครื่อน 4 ล้อ
17/8/2563
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
14/8/2563
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/8/2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/8/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง(สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน)
4/8/2563
(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/8/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/7/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/7/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ทดแทนของเดิมและปรุบปรุงห้องชุมสายโทรศัพท์ อาคารกรมบังคับคดี (อาคาร 9 ชั้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/7/2563
ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อตู้สาขาดทรศัพท์ทดแทนของเดิมและปรับปรุงห้องชุมสายโทรศัพท์ อาคารกรมบังคับคดี (อาคาร 9 ชั้น)
24/6/2563
ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ทดแทนของเดิมและปรับปรุงห้องชุมสายโทรศัพท์อาคารกรมบังคับคดี (อาคาร 9 ชั้น)
11/6/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไขเพิ่มเติม)
9/6/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
9/6/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคาคชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31/5/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/4/2563
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
29/4/2563
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/4/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบวางทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
20/4/2563
ประกวดราคาซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ-แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/4/2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ e -offering Auction ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) ครั้งที่ 3
13/4/2563
ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบวางทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
9/4/2563
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/4/2563
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e – offering Auction ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
2/4/2563
เรื่อง ยกเลิกประกาศราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e - offering Auction ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
2/4/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างทำชั้นเหล็กเก็บกล่องสำนวนที่สถานรักษาทรัพย์ (โกดัง 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/4/2563
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างทำชั้นเหล็กเก็บกล่องสำนวนที่สถานรักษาทรัพย์ (โกดัง 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/3/2563
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6/7-8 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/3/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/3/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ e - offering Auction ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
18/3/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/3/2563
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e – offering Auction ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
5/3/2563
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/3/2563
การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดตั้งศูนย์บังคับคดีส่วนหน้าแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/3/2563
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน, ป้อมยาม และพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2
4/3/2563
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย / บ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
2/3/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/2/2563
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/2/2563
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดตั้ังศูนย์บังคับคดีส่วนหน้าแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักงานบังคับคดีสมุทรปราการ)
24/2/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบวางทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/2/2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน, ป้อมยาม และพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/2/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
20/2/2563
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้ง ที่ 2
17/2/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องขายทอดตลาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/2/2563
ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e - offering Auction ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
12/2/2563
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องขายทอดตลาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/2/2563
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบวางทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/2/2563
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน, ป้อมยาม และพื้นถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/2/2563
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครื่อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
23/1/2563
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/1/2563
ประกาศประกวดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e – offering Auction ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20/1/2563
ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/1/2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/1/2563
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8/1/2563
ประกาศกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/1/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offerring Auction
8/1/2563
ร่าง ประกาศกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เรื่อง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/1/2563
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
7/1/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/1/2563
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
27/12/2562
ร่าง ประกาศกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/12/2562
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่าโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 2
26/12/2562
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
20/12/2562
ร่างขอบเขตของงานโครงการเช่าโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/12/2562
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา เรื่อง การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
15/11/2562
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/10/2562
(ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
16/10/2562
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
9/10/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/10/2562
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีตลาดิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ครั้งที่ 2
3/10/2562
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2562
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 4 และ 5) กรมบังคับคดี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/9/2562
ประกาศซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
24/9/2562
ร่างประกาศ เอกสารประกวดจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 4 และ 5) กรมบังคับคดี ครั้งที่ 2
18/9/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/9/2562
ประกาศ ประกวดจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/9/2562
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 42 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/9/2562
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/9/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/9/2562
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/9/2562
ร่างขอบเขตงาน ประกาศ ปละเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษา Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/9/2562
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 42 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/9/2562
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์
9/9/2562
ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/9/2562
(ร่าง) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
3/9/2562
ประกาศ ประกวดราคา โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/8/2562
ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
26/8/2562
(ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
19/8/2562
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix ยี่ห้อ Tally Dascom รุ่น 2600 และรุ่น 2610 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13/8/2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/8/2562
ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/8/2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิมอาคาร 25 ปี (ชั้น 4 และ 5) กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/8/2562
(ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/8/2562
(ร่าง) โครงการจัดซื้อจัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/8/2562
ร่างประกาศและ เอกสารประกวด งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 4 และ 5)
1/8/2562
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/7/2562
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงกาาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix ยี่ห้อ Tally Dascom รุ่น 2600 และรุ่น 2610 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/7/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/7/2562
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโครงการขายทอดตลาดโดยให้บริการในรูปแบบ Mobile Truck ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
31/5/2562
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโครงการขายทอดตลาดโดยให้บริการในรูปแบบ Mobile Truck ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/5/2562
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/3/2562
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้าที่ Application Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
29/3/2562
ประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 : MONEY EXPO 2019” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
28/3/2562
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/3/2562
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 : MONEY EXPO 2019”
21/3/2562
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้าที่ Application Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
21/3/2562
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสถานการณ์หนี้ : กรณีศึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
8/3/2562
ประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้าที่ Application Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/2/2562
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/2/2562
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25/1/2562
ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่าย Application Server
25/1/2562
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
23/1/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/1/2562
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/1/2562
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการ ฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก ครั้งที่ 2
9/1/2562
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/1/2562
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ครั้งที่ 2
21/12/2561
ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/12/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/12/2561
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
18/12/2561
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (e-Reorganization Data Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11/12/2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (e-Reorganization Data Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/11/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (e-Reorganization Data Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/11/2561
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/11/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/11/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อ ตกแต่งภายในสำนักงานพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2561
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการระดับ 5-6 (12 หน่วย) และบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
19/11/2561
จ้างพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/11/2561
จ้างพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ กำกับดูแลผู้ทำแผนผู้บริหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
14/11/2561
โครงการพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก
12/11/2561
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลุกหนี้ (e-Reorganization Data Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/11/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/11/2561
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ กำกับดูแลผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
8/11/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/11/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาต และการตรวจสอบ กำกับดูแลผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/10/2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบการประชุมทางไกล (Video Conferrence)
18/10/2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารส่วนกลาง กรมบังคับคดี
16/10/2561
ร่างประกาศเอกสารประกวด โครงการจัดซื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
10/10/2561
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/10/2561
ประกาศกรมบังคับคดีประกวดราคางานจ้างปรับปรุงอาคารส่วนกลาง กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddimg)
5/10/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยขอยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารฯ ฉบับลงวันที่ 28 ก.ย.2561 และห้ใช้ฉบับลงวันที่ 1 ต.ค.2561 แทน
1/10/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/9/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบกำกับดูแลผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/9/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/9/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/9/2561
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
25/9/2561
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/9/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/9/2561
(ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ กำกับดูแลผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/9/2561
(ร่าง) โครงการจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด
19/9/2561
แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/9/2561
ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการติดตามข้อร้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/9/2561
ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ย ระยะที่ 2
14/9/2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายด่วน กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/9/2561
ประกาศ ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)
12/9/2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงซ๋อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/9/2561
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี” โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ 4)
7/9/2561
ประกวดราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 42 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2561
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2561
(ร่าง) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการติดตามข้อร้องเรียน
7/9/2561
(ร่าง) ประกาศและประกวดโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/9/2561
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/9/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกวดราคาจัดซื้อระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/9/2561
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/9/2561
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/9/2561
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/8/2561
ประกวดราคาเช่าเครือจข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราตคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/8/2561
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่กรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดระและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5 ศุูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/8/2561
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 42 เครื่อง (ครีั้งที่ 2)
30/8/2561
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ
30/8/2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายด่วน กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
30/8/2561
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29/8/2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ทดแทน จำนวน 312 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
27/8/2561
ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการการจัดซื้อระบบการประชุมทางไกล (Video conference)
24/8/2561
โครงการเช่าระบบเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานใมสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/8/2561
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายด่วน กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/8/2561
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5 ศูนย์บังคับคดีล่มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/8/2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/8/2561
ร่างขอบเขตของงานและร่างร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 42 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/8/2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ทดแทน จำนวน 312 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/8/2561
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX
20/8/2561
(ร่าง) จัดซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
20/8/2561
ประกวดราคาซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/8/2561
ประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี” โดยวิธีประกาศเชิญชวน (ครั้งที่ 3)
8/8/2561
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/8/2561
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ-แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/8/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/7/2561
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/7/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) "สถาบันพัฒนาการบังคับคดี" โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ 2)
16/7/2561
เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
11/7/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) "สถาบันพัมนาการบังคับคดี" โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
10/7/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/6/2561
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/6/2561
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/6/2561
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/6/2561
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทาง และรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี” โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
13/6/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
24/5/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/4/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 : MONEY EXPO ๒๐๑๘” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/4/2561
ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/4/2561
จ้างซ่อมแซมงานรื้อและติดตั้งบานกระจกอลูมิเนียม ของสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/4/2561
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
30/3/2561
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/3/2561
ประกวดราคาโครงการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 : MONEY EXPO ๒๐๑๘”ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/3/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตหนังสือคู่มือเปรียบเทียบบทบัญญัติลักษณะ 2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) จำนวน 35,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/3/2561
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 : MONEY EXPO ๒๐๑๘”
23/3/2561
ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล 2 ชั้น สีขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/3/2561
จ้างที่ปรึกษาโครงการการขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Offering Auction) ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
15/3/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน อาคาร 25 ปี
12/3/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์
12/3/2561
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด
12/3/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร
12/3/2561
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง
12/3/2561
จัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล 2 ชั้น สีขาว
12/3/2561
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ผลการจัดการประชุมระหว่างประเทศ
8/3/2561
จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
8/3/2561
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้าง ผลิตหนังสือคู่มือเปรียบเทียบบทบัญญัติลักษณะ 2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) จำนวน 35,000 เล่ม
6/3/2561
งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมอาคารอสีติพรรษ และอาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี
5/3/2561
(ร่าง) ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมอาคารอสีติพรรษ และอาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/2/2561
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
20/2/2561
ประกาศร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ กำหนดราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างจัดงานโครงการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/2/2561
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบเครื่องฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/1/2561
ร่างประกวดราคาจัดซื่้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบเครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
27/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง) รายการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี และงานปรับปรุงถนน ลานจอดรถ อาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบูรณาการการใช้จ่ายงานระบบ Back Office กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/12/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้าผ่าน Mobile App ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7/12/2560
ประกาศจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 18,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
6/12/2560
ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล 2 ชั้น สีขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/12/2560
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
30/11/2560
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง) ประกอบด้วย งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 9 และงานปรับปรุงถนน ลานจอดรถ อาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
22/11/2560
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง) ประกอบด้วย งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมชี้น 9 และงานปรับปรุงถนน อาคารจอดรถ ลานจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการการใช้จ่ายงานระบบ Back Office กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2560
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ 2 ชั้น สีขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/11/2560
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking) ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/11/2560
(ร่าง) ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง) รายการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี และงานปรับปรุงถนน ลานจอดรถ อาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
16/11/2560
ร่างประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบบูรณาการการใช้จ่ายงานระบบ Back Office กรมบังคับคดี
16/11/2560
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2560
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2560
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกหนี้(Debtor Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2560
จ้างโครงการพัฒนาระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้าผ่าน Mobile App ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
16/11/2560
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2560
(ร่าง) ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
10/11/2560
ร่าง ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพักสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2560
(ร่าง) โครงการพัฒนาระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้าผ่าน Mobile App
10/11/2560
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2560
ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกหนี้(Debtor Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/11/2560
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและภูมิทัศน์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/10/2560
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2560
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/9/2560
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสิติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/9/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องขายทอดตลาด ชุดกล้องถ่ายทอดสัญญาณวีดีทัศน์ 4 K พร้อมอุปกรณ์
6/9/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องขายทอดตลาด ชุดกล้องถ่ายทอดสัญญาณวีดีทัศน์ 4 K พร้อมอุปกรณ์
1/9/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ
30/8/2560
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/8/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ำไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
22/8/2560
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-biddging) จำนวน 124 เครื่อง
21/8/2560
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องขายทอดตลาด
21/8/2560
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ Lexmark สำหรับเครื่องพิมพ์ รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/8/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus
18/8/2560
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 38 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/8/2560
ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/8/2560
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานเดินหมายและประกาศ
16/8/2560
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน 124 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/8/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus
15/8/2560
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/8/2560
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการกรมบังคับคดี ประกอบด้วย อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-3 ,5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/8/2560
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
10/8/2560
ประกาศประกวดราคาเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/8/2560
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 38 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
8/8/2560
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการกรมบังคับคดี ประกอบด้วย อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-3,5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไขใหม่)
3/8/2560
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการกรมบังคับคดี ประกอบด้วย อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสถานหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-3,5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยสิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/8/2560
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1/8/2560
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 38 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/7/2560
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว เสาธง ป้อมยาม พื้นเวทีห้องขายและกั้นห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
19/7/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/7/2560
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน
17/7/2560
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมอาคารพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/7/2560
ร่างประกาศประกวดราคาสร้างสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมอาคารชุดพักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไขเพิ่มเติม)
4/7/2560
ร่างประกวดราคาก่อสร้างสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมอาคารพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/7/2560
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการพร้อมอาคารชุดพักอาศัย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-lidding)
3/7/2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
23/5/2560
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก พร้อมตู้ทึบฝาเปิดท้าย 2 บาน ประตูเปิดรอบคัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19/5/2560
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
18/5/2560
ร่างขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี
9/5/2560
สอบราคางานจ้างปรับปรุงทาสีภายนอก อาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี
4/5/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
1/5/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18/4/2560
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
5/4/2560
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก พร้อมตู้ทึบฝาเปิดท้าย 2 บาน ประตูเปิดรอบคัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร่าง)
29/3/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
28/3/2560
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องไม่ต่ำว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ํกทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไขวิจารณ์)
23/3/2560
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/3/2560
ประกาศประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/3/2560
จัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
10/3/2560
ประกาศประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/3/2560
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/3/2560
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำโครงการระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
7/3/2560
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/3/2560
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/3/2560
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/3/2560
จัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
6/3/2560
ซื่้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานบังคับคดี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/3/2560
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบังคับคดีแพ่งและคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/3/2560
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
3/3/2560
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน
1/3/2560
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/2/2560
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบังคับคดีแพ่งและตลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22/2/2560
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/2/2560
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/2/2560
ร่างประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/2/2560
ร่างประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/2/2560
ประกาศจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ อาคารอสีติพรรษ ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/1/2560
ร่างประกาศกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ อาคารอสีติพรรษ ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงเอกสาร
19/1/2560
ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/1/2560
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/1/2560
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/12/2559
ร่างประกาศกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ อาคารอสีติพรรษ ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2559
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำโครงการระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/12/2559
ชี้แจงข้อสอบถาม โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบังคับคดีแพ่งและคลังข้อมูล
20/12/2559
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ E-filing แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) สำหรับแก้ไขโปรแกรมระบบบังคับคดีแพ่งใหม่ี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/12/2559
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/12/2559
ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
8/12/2559
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/12/2559
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบังคับคดีแพ่งและคลังข้อมูล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/12/2559
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/11/2559
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน และการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน ระยะที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
29/11/2559
ปรับปรุงร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบถรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/11/2559
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ E-Filing แบบเต็มรูปแบบ (full Scale) สำหรับแก้ไขโปรแกรมระบบบังคับคดีแพ่งใหม่
25/11/2559
ปรับปรุงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็่กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/11/2559
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบบังคับคดีแพ่งและคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงเอกสาร
18/11/2559
ปรับปรุงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/11/2559
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Czll Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงเอกสาร
15/11/2559
ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน และซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงเอกสาร
11/11/2559
ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
7/11/2559
ร่างขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/11/2559
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพลบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิะเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/11/2559
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน และการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (ปรับปรุงเอกสาร)
28/10/2559
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครางการพัฒนาบำรุงรักษาระบบแพ่งและคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/10/2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน 283 เครื่อง
11/10/2559
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน และการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
4/10/2559
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
4/10/2559
ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/10/2559
ประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบในการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในภายนอก แบบ Web Service Online Real time ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2559
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX
30/9/2559
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ขยายความจุ Storage (Expansion Tray หรือ Enclosure1) สำหรับพัฒนาระบบ E-Filling แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2559
รายละเอียดคุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการและเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
30/9/2559
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
29/9/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ครั้งที่ 2
29/9/2559
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้ง 2
29/9/2559
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 5)
26/9/2559
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
26/9/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
23/9/2559
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/9/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ครั้งที่ 2
23/9/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
22/9/2559
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ขยายความจุ Storage (Expansion Tray หรือ Enclosure) สำหรับพัฒนาระบบ E-Filing แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/9/2559
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบเครือจ่ายไร้สายทดแทน และการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/9/2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/9/2559
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/9/2559
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (แก้ไข)
19/9/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 1,2,3)
15/9/2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชายและหญิง (ชั้นล่าง) ห้องน้ำกรมบังคับคดี 9 ชั้น และก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการด้านข้างอาคาร
15/9/2559
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
15/9/2559
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/9/2559
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
13/9/2559
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ครั้งที่ 2
12/9/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/9/2559
ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 4
12/9/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อกระดาษชำระใช้ในห้องน้ำ จำนวน 13,488 ม้วน
12/9/2559
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/9/2559
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus
8/9/2559
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/9/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชายและหญิง (ชั้นล่าง) ห้องน้ำกรมบังคับคดี 9 ชั้น และก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการด้านข้างอาคาร
6/9/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น1,2,3)
6/9/2559
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก
5/9/2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
5/9/2559
ประกาศสอบราคา
5/9/2559
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
2/9/2559
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
2/9/2559
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทาสีรั้ว,ทาสีภายนอกอาคาร ก่อสร้างป้อมยามและถนนทางเข้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
2/9/2559
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทาสีรั้ว,ทาสีภายนอกอาคาร ก่อสร้างป้อมยามและถนนทางเข้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
2/9/2559
ประกาศกรมบังคดี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
2/9/2559
ประกวดราคาซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/9/2559
ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาเช่าระบบเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
31/8/2559
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 38 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/8/2559
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการกรมบังคับคดีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
30/8/2559
สอบราคาจ้างบำรุงรักาาระบบ Antivirus
30/8/2559
สอบราคาซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล 2 ชั้น สีขาว จำนวน 13,488 ม้วน
29/8/2559
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
29/8/2559
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS
26/8/2559
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน พร้อมระบบปฏิบัติการ และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 115 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/8/2559
 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/8/2559
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน่ำคนพิการชายและหญิง (ชั้นล่าง) ห้องน่ำกรมบังคับคดี 9 ชั้น และก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการด้านข้างอาคาร
22/8/2559
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 1,2,3)
22/8/2559
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 38 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ปรับปรุง
19/8/2559
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 5 6 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
18/8/2559
ร่าง ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 5 6 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
4/8/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ
2/8/2559
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus
27/7/2559
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบบรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/7/2559
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานเดินหมายและประกาศ
14/7/2559
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 38 เตรื่อง
13/7/2559
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5
13/7/2559
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคัคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง)
12/7/2559
ร่างประกาศโครงการเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี
15/6/2559
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/5/2559
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
25/5/2559
ร่าง ประกาศการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน
19/5/2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/5/2559
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
11/5/2559
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบังคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/5/2559
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
29/4/2559
ยืนยันร่างขอบเขตของงาน(Term of Reference : TOR) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29/4/2559
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว และเพิ่มลิฟท์ขนของ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/4/2559
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดรามคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/4/2559
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/4/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว และเพิ่มลิฟทืขนของ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/3/2559
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบังคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/3/2559
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
22/3/2559
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/3/2559
จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/3/2559
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
14/3/2559
ร่างประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/3/2559
ประกวดราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/3/2559
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/3/2559
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
26/2/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
18/2/2559
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง
2/2/2559
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 39 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/1/2559
ปรับปรุงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 39 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/1/2559
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 39 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์
11/1/2559
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างพร้อมสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/1/2559
ร่างประกาศและประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างพร้อมสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
5/1/2559
ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/12/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2558
ประกาศประกวดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/12/2558
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
23/12/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/12/2558
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
17/12/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ห้องขายทอดตลาดและห้องน้ำของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/12/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/12/2558
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศร่างฯครั้งที่ 2) (ให้วิจารณ์ เสนอแนะฯ ระหว่างวันที่ 9 - 15 ธ.ค.2558)
9/12/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 110 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
4/12/2558
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/11/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ พร้อมการติดตั้ง จำนวน 480 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/11/2558
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 29 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางจดหมายลงทะเบียนมายังส่วนราชการโดยเปิดเผยตัว ระหว่างวันที่ 24 - 27 พ.ย.2558)
24/11/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/11/2558
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
17/11/2558
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16/11/2558
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 จำนวน 110 เครื่อง
13/11/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชายและหญิง (ชั้นล่าง) ห้องน้ำกรมบังคับคดี 9 ชั้น และก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการด้านข้างอาคาร
13/11/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 1,2,3)
13/11/2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
11/11/2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชายและหญิง (ชั้นล่าง) ห้องน้ำกรมบังคับคดี 9 ชั้น และก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการด้านข้างอาคาร
11/11/2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 1,2,3)
11/11/2558
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 จำนวน 110 เครื่อง (ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรฯ ระหว่างวันที่ 6 -11 พฤศจิกายน 2558)
6/11/2558
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
5/11/2558
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 29 เครื่อง
5/11/2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ (12 หน่วย) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
4/11/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
3/11/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรและสิ่งก่อสร้างประกอบโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/11/2558
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน,บ้านพักอาศํย และก่อสร้างเสาธง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/11/2558
ร่างประกาศเอกสารและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาและกั้นห้อง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/10/2558
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
30/10/2558
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 110 เครื่อง
30/10/2558
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 1,2,3)
29/10/2558
ปรับปรุงห้องน้ำคนพิการชายและหญิง (ชั้นล่าง) ห้องน้ำกรมบังคับคดี 9 ชั้น และก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการด้านข้างอาคาร
29/10/2558
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
29/10/2558
ร่างประกาศเอกสารและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน,บ้านพักอาศัย และก่อสร้างเสาธง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/10/2558
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/10/2558
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ(12หน่วย)ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/10/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5 และศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/10/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/10/2558
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 29 เครื่อง
20/10/2558
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาคารอาคาร กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/10/2558
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
15/10/2558
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/10/2558
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 110 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/10/2558
ร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12/10/2558
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โครงการปฏิบัติงานฟื้นฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด จำนวน 29 เครื่อง
8/10/2558
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว และเพิ่มลิฟท์ขนของ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7/10/2558
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบังคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6/10/2558
ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/10/2558
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 110 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เปิดโอกาสให้เสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ ระหว่างวันที่ 1- 5 ตุลาคม 2558)
1/10/2558
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (เปิดโอกาสให้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือประชาพิจารณ์ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2558)
22/9/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและสิ่งก่อสร้างส่วนประกอบของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2/9/2558
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/8/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว และเพิ่มลิฟต์ขนของ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25/8/2558
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/8/2558
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบังคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19/8/2558
ประกวดราคาซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/8/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/8/2558
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/8/2558
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
23/7/2558
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบังคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/7/2558
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
13/7/2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธ์
6/7/2558
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19/6/2558
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
19/6/2558
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการทาสีอาคารและรั้ว ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
16/6/2558
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว และเพิ่มลิฟท์ขนของ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14/5/2558
ร่าง TOR และเอกสารปรกวดราคาจ้างประบปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบังคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1/5/2558
สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการ ทาสีอาคารและรั้ว ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
10/4/2558
ร่าง TOR และร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและสิ่งก่อสร้างส่วนประกอบ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10/4/2558
ร่าง TOR และร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10/4/2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมติดตั้ง
24/2/2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล พร้อมติดตั้ง
24/2/2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
16/2/2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA จำนวน 120 เครื่อง
11/2/2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
6/2/2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
6/2/2558
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
3/2/2558
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 120 เครื่อง
29/1/2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
12/1/2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
12/1/2558
สอบราคาโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 19 ชุด (ฉบับแก้ไข)
26/12/2557
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 19 ชุด
26/12/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
25/12/2557
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
24/12/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตู้เก็บเอกสาร สบจ.พิจิตร
24/12/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สบจ.พิจิตร
19/12/2557
ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารพร้อมติดตั้ง สบจ. พิจิตร
19/12/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สบจ.พิจิตร
18/12/2557
สอบราคาซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้
18/12/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้ิอเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เตรื่อง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
17/12/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้ิอเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เตรื่องสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
17/12/2557
สอบราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารพร้อมการติตั้ง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
4/12/2557
สอบราคาจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
4/12/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ
4/12/2557
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2/12/2557
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา สำนักงาน บังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
27/11/2557
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
26/11/2557
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
25/11/2557
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
25/11/2557
ซื้อเครื่องปรับอากาศ 5 รายการ จำนวน 131 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/11/2557
แก้ไขเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2558 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 10 เครื่อง ข้อ 2.5
24/11/2557
ร่างขอบเขตของงานและเร่างเอกสารประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์
20/11/2557
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)จำนวน 15 เครื่อง พร้อมติดตั้งโดยวิธีสอบราคา
19/11/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
17/11/2557
ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 5 รายการ จำนวน 131 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17/11/2557
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 ตัว และชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงานของผู้อำนวยการสำนักงานฯ จำนวน 1 ชุด
17/11/2557
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 10 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
15/11/2557
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 10 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
15/11/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ
14/11/2557
ซื้อเครื่องฟอกอากาศพรอมการติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
13/11/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 3 รายการ
13/11/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบเจาะไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 20 เครื่อง
13/11/2557
สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
12/11/2557
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมการติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
11/11/2557
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 4 เครื่อง
10/11/2557
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
6/11/2557
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมการติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
6/11/2557
ประกาศรายฃื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่ามกัน
4/11/2557
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 15 เครื่อง
4/11/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
3/11/2557
สอบราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีสอบราคา
1/11/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
31/10/2557
ซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมการติดตั้ง
30/10/2557
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
30/10/2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30/10/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30/10/2557
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
30/10/2557
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น
29/10/2557
ประกาศจังหวัดลำพู เรื่อง ผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองสอบราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
29/10/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาเครื่องเจาะกระดาษ แบบเจาะไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก
28/10/2557
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น
28/10/2557
ประกาศสอบซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
22/10/2557
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตร
22/10/2557
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
21/10/2557
ประกาศสอบราคาเครื่องฟอกอากาศ
21/10/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินระบบไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในราชการกองบังคับคดีล้มละลาย 6
21/10/2557
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น
17/10/2557
สอบราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบเจาะไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก
17/10/2557
ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี และตู้เย็น
17/10/2557
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร
17/10/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 27 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16/10/2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/10/2557
ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/10/2557
สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
14/10/2557
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
14/10/2557
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13/10/2557
ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 16 เครื่อง
9/10/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
8/10/2557
ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
2/10/2557
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1/10/2557
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการทางอิลเกทรอนิกส์
26/9/2557
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/9/2557
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
24/9/2557
สอบราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์
22/9/2557
(ร่าง) ขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 27 คัน ครั้งที่ 2
18/9/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
18/9/2557
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
16/9/2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนย่อยวิเชียรบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส่วนย่อยพิมาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
10/9/2557
ประกาศสอบราคาจ้างเดินระบบไฟฟ้าและระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในราชการกองบังคับคดีล้มละลาย 6
10/9/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9/9/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
8/9/2557
สอบราคาจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
5/9/2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
5/9/2557
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหินและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนย่อยเวียงสระ จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง
5/9/2557
ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2/9/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2/9/2557
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1
27/8/2557
ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) และร่าง เอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27/8/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างทำเหล็กชั้นวางสำนวน
27/8/2557
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ
26/8/2557
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1
25/8/2557
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมการติดตั้อง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
21/8/2557
(ร่าง) ขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 27 คัน
20/8/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 24 ช่อง จำนวน 12 ชุด)
20/8/2557
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19/8/2557
สอบราคาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
18/8/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร
18/8/2557
สอบราคาจ้างทำชั้นเหล็กวางสำนวน จำนวน 50 ชุด โดยวิธีสอบราคา
5/8/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
5/8/2557
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31/7/2557
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร
29/7/2557
ซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยระบะเลเซอร์ ขนาด 250 เมตร และเครื่อง GPS นำทาง
25/7/2557
ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 24 ช่อง จำนวน 12 ชุด โดยวิธีสอบราคา
25/7/2557
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร)
23/7/2557
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธัการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 3)
21/7/2557
ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์
18/7/2557
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
7/7/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 12 เครื่อง
4/7/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
4/7/2557
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
2/7/2557
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
2/7/2557
สอบราคาซื้อโทรทัศน์สีและตู้เย็น
1/7/2557
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีสอบราคา
26/6/2557
ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 12 เครื่อง
18/6/2557
สอบราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบเจาะไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก
18/6/2557
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 12 เครื่อง
18/6/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น
17/6/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
17/6/2557
ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 25 อัตรา โดยวิธีสอบราคา
13/6/2557
ประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
12/6/2557
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
11/6/2557
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
10/6/2557
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 25 อัตรา โดยวิธีสอบราคา
10/6/2557
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
5/6/2557
ประกาศสอบสอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น
4/6/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
4/6/2557
สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์
29/5/2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 25 อัตรา โดยวิธีสอบราคา
27/5/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Printer ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27/5/2557
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
21/5/2557
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20/5/2557
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และร่างประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/5/2557
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่1/2557
7/5/2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29/4/2557
ร่างขอบเขตงาน (TOR) การจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21/4/2557
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 20 x 40 เมตร ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10/4/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ จำนวน 19 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21/3/2557
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
18/3/2557
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกาวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ขนาด 20 x 40 เมตร ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10/3/2557
ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ จำนวน 19 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่สุดท้าย)
7/2/2557
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
6/2/2557
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดทำศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6/2/2557
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคาร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
4/2/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดทำศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์(Disaster Recover Site) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
3/2/2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 32 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2
31/1/2557
สอบราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบเจาะไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก (ครั้งที่ 2)
30/1/2557
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 32 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา ครั้งที่ 2
10/1/2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 32 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
7/1/2557
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดทำศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ (Disaster Recover Site) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27/12/2556
สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานฯ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
25/12/2556
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดทำศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ (Disaster Recover Site) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งสุดท้าย) (สามารวถวิจารณ์ TOR ได้ตั้งแต่ระหว่างวันที่18-23 ธันวาคม 2556)
18/12/2556
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18/12/2556
สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
13/12/2556
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น 8 ห้อง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9/12/2556
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดทำศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ (Disaster Recover Site) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 (เปิดโอกาสให้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือประชาพิจารณ์ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2556
9/12/2556
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรื้อถอนผนังเบา ขนย้ายครุภัณฑ์ ของกองบังคับคดีล้มละลาย 6
3/12/2556
สอบราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบไฟฟ้าเข้าเล่มมือโยก
27/11/2556
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 32 เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ไม่สามารถลงระบบ e-gpได้)
27/11/2556
 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7
27/11/2556
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21/11/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
21/11/2556
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
20/11/2556
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคมา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
20/11/2556
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
20/11/2556
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
20/11/2556
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น 8 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
18/11/2556
จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น 8 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
18/11/2556
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/11/2556
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/11/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER
15/11/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของสอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร และขนาด 25 ลิตร
12/11/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของประกาศสอบราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER
12/11/2556
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเดินสายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับกองบังคับคดีล้มละลาย 4,5
11/11/2556
 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6
11/11/2556
 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 6
8/11/2556
ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์
6/11/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเดินสายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับกองบังคับคดีล้มละลาย 4,5 อาคารกรมบังคับคดี
4/11/2556
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น
31/10/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
30/10/2556
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ จำนวน 19 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสื (ครั้งที่ 3)
29/10/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
28/10/2556
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER เพื่อจะทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
28/10/2556
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
24/10/2556
ร่างขอบเขตงาน(TOR) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17/10/2556
สอบราคาจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล 2 ชั้น สีขาว
17/10/2556
ประกาศสอบราคาจ้างเดินสายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับกองบังคับคดีล้มละลาย 4,5 อาคารกรมบังคับคดี
15/10/2556
ร่างขอบเขตของงาน(Term Of Referenc : TOR) จ้างพัฒนาระบบบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์ (ครั้งที่ 3)
11/10/2556
จัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมเดินสายและติดตั้งรางเก็บสาย
10/10/2556
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
8/10/2556
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5
1/10/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง
23/9/2556
ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม
19/9/2556
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
18/9/2556
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4 (ตอบข้อประชาพิจารณ์)
17/9/2556
ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ จำนวน 19 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
12/9/2556
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา และการคำนวณราคากลางจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12/9/2556
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง
10/9/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมการติดตั้ง ประจำห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี
9/9/2556
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร(ซ่อมพื้นเวทีห้องขายทอดตลาด)ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
9/9/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
4/9/2556
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร
4/9/2556
ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4
4/9/2556
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี ด้วยวิธิการทางอิเล็กทรอนิกส์
2/9/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาเครื่องทำลายเอกสาร
27/8/2556
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26/8/2556
ประกาศสอบราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมการติดตั้งประจำห้องประชุม คชสาร 2 ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี
26/8/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไมมีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
26/8/2556
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 24 เครื่อง
22/8/2556
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20/8/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
19/8/2556
สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร(ซ่อมพื้นเวทีห้องขายทอดตลาด) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
19/8/2556
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
19/8/2556
สอบราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร
15/8/2556
ยกเลิกการสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา (ครั้งที่ 2)
14/8/2556
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
13/8/2556
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซ่มอาคาร(ซ่อมพื้นเวทีห้องขายทอดตลาด)ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
13/8/2556
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
9/8/2556
ประกาศร่างขอบของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 2 ชั้น 8 ห้อง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เปิดโอกาสให้ เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร)
8/8/2556
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
6/8/2556
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซท้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ จำนวน 19 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6/8/2556
ประกาศสอบราคาจ้างเดินระบบไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์ สำหรับกองบังคับคดีล้มละลาย 3,4,5 อาคารกรมบังคับคดี
6/8/2556
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจมสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
31/7/2556
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/7/2556
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
24/7/2556
ประกาศ กรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
24/7/2556
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
18/7/2556
สอบราคาซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
17/7/2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2)
12/7/2556
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์การสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
8/7/2556
ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8/7/2556
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
8/7/2556
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด(Barcode) และอุปกรณ์ พร้อมการติดตั้ง(ครั้งที่ 2)
3/7/2556
ประกาศสอบราคาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
26/6/2556
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคาร(ซ่อมพื้นเวทีห้องขายทอดตลาด)ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
26/6/2556
สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
21/6/2556
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
18/6/2556
สอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนระบบมือผลัก จำนวน 10 ชุด ของสำนักงานบังคับคตดีจังหวัดมหาสารคาม
18/6/2556
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์ของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13/6/2556
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13/6/2556
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
13/6/2556
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 4 รายการ
13/6/2556
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
11/6/2556
สอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนระบบมือผลัก จำนวน 10 ชุด ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
7/6/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ
6/6/2556
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1
5/6/2556
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4/6/2556
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์พร้อมติดตั้งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1
30/5/2556
สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2)
28/5/2556
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22/5/2556
สอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
22/5/2556
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 5
21/5/2556
ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20/5/2556
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
16/5/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง
15/5/2556
ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9/5/2556
สอบราคากล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง
29/4/2556
 ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4
25/4/2556
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4
24/4/2556
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19/4/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
19/4/2556
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี จำนวน 7 ชุด
17/4/2556
ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิส์
11/4/2556
ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9/4/2556
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์
5/4/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด(Barcode) และอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง
3/4/2556
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื่อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 3 รายการ
28/3/2556
ประกาศสอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน และปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้ง ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี จำนวน 7 ชุด
27/3/2556
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 6 รายการ
27/3/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง
25/3/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับเครื่องบันทึกเวลาอัตโนมัติ
25/3/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ
22/3/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันซื้อรถจักรยานยนต์
22/3/2556
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด(Barcode) และอุปกรณ์ พร้อมการติดตั้ง
21/3/2556
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
15/3/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน
13/3/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง การสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
11/3/2556
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิดหมุนอัตโนมัติ 360 องศา พร้อมการติดตั้ง
11/3/2556
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11/3/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน
11/3/2556
จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับเครื่องบันทึกเวลาอัตโนมัติ
11/3/2556
ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดแบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ
11/3/2556
ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 รายการ
11/3/2556
ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
7/3/2556
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
6/3/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
5/3/2556
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
28/2/2556
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
26/2/2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
22/2/2556
สอบราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน
21/2/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารถจักรยานยนต์ จำนวน 35 คัน
19/2/2556
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 125 ซีซี จำนวน 35 คัน
15/2/2556
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
13/2/2556
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6/2/2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
4/2/2556
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
31/1/2556
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างซ่อมแซมอาคารที่พักกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
25/1/2556
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งภายใน พร้อมการติดตั้ง (ครั้งที่ 3) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
22/1/2556
 สอบราคาวื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งภายในพร้อมการติดตั้ง (ครั้งที่ 3)
21/1/2556
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งภายใน พร้อมการติดตั้ง (ครั้งที่ 3)
21/1/2556
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งภายใน พร้อมการติดตั้ง (ครั้งที่ 3)
21/1/2556
สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์
21/1/2556
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างซ่อมแซมอาคารที่พักกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21/1/2556
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารขายทอดตลาดและงานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
18/1/2556
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารทอดตลาดและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18/1/2556
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างอาคารขายทอดตลาดและงานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18/1/2556
การซ์อวัสดุไม่เกิน 10000 บาท
16/1/2556
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16/1/2556
ร่างขอบเขตของาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
7/1/2556
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารขายทอดตลาดและงานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน บังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19/12/2555
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
13/12/2555
สอบราคาจ้างก่อสร้าง ป้ายทางเข้าอาคาร รั้วด้านหน้า โรงจอดรถ ป้อมยาม และแนวกำแพงกันดินทรุด
15/11/2555
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13/11/2555
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/10/2555
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
22/10/2555
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
11/10/2555
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
11/10/2555
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมการติดตั้ง
8/10/2555
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
1/10/2555
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี
27/9/2555
ประกาศประกวดราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26/9/2555
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/9/2555
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสอบสวนสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
17/9/2555
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ฯ
17/9/2555
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7/9/2555
 ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7/9/2555
ประกาศซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
7/9/2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
7/9/2555
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้อมยาม ห้องน้ำ และอาคารเก็บทรัพย์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7/9/2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า
7/9/2555
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6/9/2555
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ตกแต่งภายใน พร้อมการติดตั้ง (ครั้งที่ 2) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
5/9/2555
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ (ครั้งที่ 2)
3/9/2555
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย บทบาท ภารกิจ กรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
31/8/2555
ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้อมยาม ห้องน้ำ และอาคารเก็บทรัพย์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
31/8/2555
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้อมยาม ห้องน้ำ และอาคารเก็บทรัพย์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29/8/2555
จ้างเหมาทำความสะอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสิติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 และ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29/8/2555
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดจ้างก่อสร้างถนนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้อมยาม ห้องน้ำ และอาคารเก็บทรัพย์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
29/8/2555
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20,30,40 แผ่น/นาที จำนวน 47 เครื่อง (หลังฟังวิจารณ์)
29/8/2555
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า
23/8/2555
สอบราคาจ้างทำชั้นเหล็กวางสำนวน
23/8/2555
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23/8/2555
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 2)
21/8/2555
สอบราคาตามโครงการจัดซื้อระบบจอแสดงผลประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ชุด
21/8/2555
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1 และเขตพื้นที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20/8/2555
สอบราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
17/8/2555
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสอบสวนสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ชั้น 5 อาคาร 25 ปี
17/8/2555
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (IPAD3) จำนวน 29 เครื่อง
14/8/2555
ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ (ครั้งที่ 2)
10/8/2555
ร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์
9/8/2555
ประกาศประกวดราคารซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 51 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9/8/2555
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์
7/8/2555
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
31/7/2555
ซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 14 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23/7/2555
ประกาศผลผู้ชนะราคาเครื่องโทรสารใช้กระดาษธรรมดา
12/7/2555
ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 14 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12/7/2555
ประกาศร่างขอบขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ (เปิดโอกาสให้ เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวได้ E-Mail :Passadu@led.go.th ตั้งแต่วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2555)
10/7/2555
ประกาศร่างขอบขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 51 เครื่อง (เปิดโอกาสให้ เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวได้ E-Mail :Passadu@led.go.th ตั้งแต่วันที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2555)
10/7/2555
 ประกาศร่างขอบขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) และเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย บทบาท ภารกิจกรมบังคับคดี (เปิดโอกาสให้ เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวได้ E-Mail :Passadu@led.go.th ตั้งแต่วันที่ 9 -12 กรกฎาคม 2555)
9/7/2555
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา
6/7/2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร
6/7/2555
ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์
4/7/2555
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถและกันสาดประตูหน้าต่างรอบอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
27/6/2555
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
26/6/2555
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ
22/6/2555
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร
22/6/2555
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม แบบไฟฟ้ามือโยก
22/6/2555
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
22/6/2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
19/6/2555
ประกาศร่างขอบขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ ๑ และ เขตพื้นที่ ๒ ครั้งที่ 1 (เปิดโอกาสให้ เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวได้ E-Mail :Passadu@led.go.th ตั้งแต่วันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2555)
18/6/2555
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 14 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น วิจารณ์ ระหว่างวันที่ 18-21 มิ.ย.55)
18/6/2555
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง และกล้องบันทึกภาพวีดีทัศน์ระบบดิจิตอล
11/6/2555
ประกาศร่างขอบขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ ๑ และ เขตพื้นที่ ๒ ครั้งที่ 1 (เปิดโอกาสให้ เสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวได้ E-Mail :Passadu@led.go.th ตั้งแต่วันที่ 8 - 13 มิถุนายน 2555)
8/6/2555
ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (LOG FILE) ระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด
7/6/2555
ประกาศเป็นผู้ผ่านการตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกัน
17/4/2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
4/4/2555
ประกาศสอบราคาซื้อ Harddisk แบบ SAS6 15,000 รอบ ขนาด 300 GB และ Memory แบบ DDR2 ขนาดแผงละ4 GB Bus 667 MHz
29/3/2555
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์
23/3/2555
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม
12/3/2555
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/2/2555
สอบราคาซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์
10/2/2555
ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
10/2/2555
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
9/2/2555
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
31/1/2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
17/1/2555
จ้างปรุบปรุงพื้นที่อาคารกรมบังคับคดี ชั้น 3 (บางส่วน) ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน จำนวน 14 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5/1/2555
จ้างปรับปรุงทาสีอาคารกรมบังคับคดี (อาคาร 9 ชั้น) และอาคารลานจอดรถ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5/1/2555
จ้างผลิตวีดีทัศน์ (VIDEO PRESENTATION) แนะนำกรมบังคับคดี
29/12/2554
จ้างปรับปรุงทาสีอาคารกรมบังคับคดี (อาคาร 9 ชั้น) และอาคารลานจอดรถ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
20/12/2554
จ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารกรมบังคับคดี ชั้น 3 (บางส่วน) ตู้เก็บสำนวนรางเลื่อน จำนวน 14 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19/12/2554