กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
สถิติคดี - กรมบังคับคดี

กองนโยบายและแผน กรมบังคับคดี

สถิติคดีของกรมบังคับคดี
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี
แบบสอบถามความพึงพอใจกองนโยบายและแผน
แบบร้องเรียนเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน
ติดต่อกองนโยบายและแผน
02 881 4955
02 887 5153
plan@led.mail.go.th
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : ʶԵԼҪѹ  29ʶԵԼҪѹ  29   เดือนนี้ : ʶԵԼҪ͹ 983ʶԵԼҪ͹ 983ʶԵԼҪ͹ 983

สถิติคดีของกรมบังคับคดี

สถิติการบังคับคดีแพ่ง

รายการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
สถิติการยึดทรัพย์สินคดีแพ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
สถิติการอายัดทรัพย์สินคดีแพ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
สถิติการยึดทรัพย์สินคดีแพ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
สถิติการอายัดทรัพย์สินคดีแพ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550

สถิติการบังคับคดีล้มละลาย

สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

สถิติการวางทรัพย์

สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง

สถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี

สถิติสำนวนคดีนายประกัน

สถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์

สถิติการผลักดันทรัพย์สิน

สถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  23,601สถิติผู้เข้าชมรายวัน  23,601สถิติผู้เข้าชมรายวัน  23,601สถิติผู้เข้าชมรายวัน  23,601สถิติผู้เข้าชมรายวัน  23,601สถิติผู้เข้าชมรายวัน  23,601   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 675,187สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 675,187สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 675,187สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 675,187สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 675,187สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 675,187สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 675,187