กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กองนโยบายและแผน : กรมบังคับคดี

กองนโยบายและแผน กรมบังคับคดี

สถิติคดีของกรมบังคับคดี
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี
แบบสอบถามความพึงพอใจกองนโยบายและแผน
แบบร้องเรียนเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน
ติดต่อกองนโยบายและแผน
02 881 4955
02 887 5153
plan@led.mail.go.th
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : ʶԵԼҪѹ  30ʶԵԼҪѹ  30   เดือนนี้ : ʶԵԼҪ͹ 984ʶԵԼҪ͹ 984ʶԵԼҪ͹ 984

กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี

รายการ
New
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 4) New
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนกรกฎาคม 2565 New
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนพฤษภาคม 2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนเมษายน 2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนมกราคม 2565
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1)
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  23,706สถิติผู้เข้าชมรายวัน  23,706สถิติผู้เข้าชมรายวัน  23,706สถิติผู้เข้าชมรายวัน  23,706สถิติผู้เข้าชมรายวัน  23,706สถิติผู้เข้าชมรายวัน  23,706   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 675,292สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 675,292สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 675,292สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 675,292สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 675,292สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 675,292สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 675,292