กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
เอกสารประกอบคำให้การสอบสวนในคดีล้มละลาย : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / บริการประชาชน / เอกสารประกอบคำให้การสอบสวนในคดีล้มละลาย

 แบบฟอร์มติดต่อราชการ - เอกสารประกอบคำให้การสอบสวนในคดีล้มละลาย

ฟอร์มที่
ชื่อแบบฟอร์ม
Download
 
คำแนะนำจำเลยในการกรอกเอกสาร
1.
หนังสือแจ้งสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้
2.
คำสาบาน
3
แบบคำให้การลูกหนี้หรือพยาน กรณีบุคคลธรรมดา
4.
แบบคำให้การลูกหนี้ กรณีนิติบุคคล
5.
แบบสอบสวนบัญชีกิจการฯ ล.13 ก. - ล. 13 ซ.
6.
แบบคำขอประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย
7.
คำร้อง ขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดค่าเลี้ยงชีพ 
 
hotline