กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
ประกาศคดีสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1.ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง นัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2.สรุปแผนการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้โควิด (เจ้าหนี้กลุ่ม 2 และ 3)
3.คำร้องขอลงมติล่วงหน้า
4.คลิปวิดีโอ การลงมติล่วงหน้า
5.คลิปวิดีโอ การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเจ้าหนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6.คู่มือการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเจ้าหนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7.คลิปวิดีโอ การเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8.คู่มือการเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
hotline สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79