สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม กรมบังคับคดี รวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิต ปีงบประมาณ 2565 16/6/2565
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 10/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 9/6/2565
กรมบังคับคดี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกและกำจัดแหล่งแพร่พันธุ์ยุงลาย 9/6/2565