สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 8/12/2565
 กรมบังคับคดี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) 29/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 26/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 23/11/2565