สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 5/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติ “คลองข้าวตอก” 3/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม กรมบังคับคดี รวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิต ปีงบประมาณ 2565 16/6/2565
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 10/6/2565