สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 20/1/2565
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 19/1/2565
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 19/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 18/1/2565