กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
บังคับคดีเร่งช่วยไกล่เกลี่ยชาวแม่ฮ่องสอน ได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 41 ล้านบาท
25/6/2565
   วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 35 จังหวัดแม่ฮ่องสอน และยุติธรรมพบประชาชน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสุวิพัฒน์ พูลทองคำ ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้ปีนี้เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” ประกอบกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญและเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้กยศ. หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และหนี้เช่าซื้อรถยนต์ (ลิสซิ่ง) ซึ่งภายในงานรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีลูกหนี้ที่ศาลมีคำพิพากษาของธนาคารออมสิน มีหนี้ 1,340,675.86 บาท ผลเจรจาเจ้าหนี้ลดหนี้ชำระดอกเบี้ยบางสวน จากเดิมค่างวดผ่อน รวม 2 บัญชี 13,378 บาท ลดเหลืองวดละ 3,100 บาท ช่วยให้ลูกหนี้ไม่ต้องถูกบังคับคดี ได้สำเร็จ โดยมีนายสุวิพัฒน์ พูลทองคำ ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ได้มีการจัดไกล่เกลี่ยของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่เป็นหนี้ก่อนฟ้อง และการไกล่เกลี่ยของกรมบังคับคดี ที่เป็นหนี้ภายหลังศาลมีคำพิพากษาแล้ว โดยมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงิน จำนวน 12 แห่ง ประกอบด้วย 1. ธนาคารออมสิน 2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและและสหกรณ์การเกษตร 4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 6. บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด 7. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 8. บริษัท ไมด้าลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 9. บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จํากัด 10. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) 11. บริษัท เฮงลิสซิ่ง จํากัด และ12. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) สำหรับผลการไกล่เกลี่ยมีผู้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย รวมทั้งสิ้น 264 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 263 ราย ทุนทรัพย์ 41,785,828.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.62 ลดค่าใช้จ่ายประชาชน 20,465,499.68 บาท โดยแยกเป็น กรณีก่อนฟ้อง มีผู้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน 177 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 177 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ทุนทรัพย์ 24,868,372.59 บาท ลดค่าใช้จ่ายประชาชน 19,742,976 บาท กรณีหลังศาลมีคำพิพากษา มีผู้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน 87 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 86 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.85 ทุนทรัพย์ 16,917,455.90 บาท ลดค่าใช้จ่ายประชาชน 722,523.68 บาท นอกจากนี้ภายในงานได้จัดนิทรรศการและบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน โดยเน้นถึงความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,731สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,731สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,731สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,731สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,731สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,731   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,001สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,001สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,001สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,001สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,001สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,001สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,001