กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะทำงานศึกษาประเด็นสำคัญ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลาย ครั้งที่ 1/2565
22/1/2565
   วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาประเด็นสำคัญ ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการปฏิบัติงานบังคับคดีล้มละลายขั้นตอนการตรวจคำขอรับชำระหนี้พร้อมประชุมเจ้าหนี้ครั้งแรก เพื่อลดขั้นตอน และเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการบริการให้แก่ประชาชน
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,344สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,344สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,344สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,344สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,344สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,344   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,532สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,532สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,532สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,532สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,532สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,532สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,532