กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดเก็บสถิติการบังคับคดี ครั้งที่ 1/2565
22/1/2565
   วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางเพ็ญรวี มาแสง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจัดเก็บสถิติการบังคับคดี ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี และผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom Meeting) การประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาแบบฟอร์มและคำนิยามการเก็บผลสัมฤทธิ์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับดี ซึ่งจะตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่กำหนดให้เป็นปี “แห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญในกระบวนการยุติธรรมด้านอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ในมิติการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือการระงับข้อพิพาท
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,350สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,350สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,350สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,350สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,350สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,350   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,538สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,538สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,538สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,538สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,538สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,538สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,538