กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Reprocessing to the Digital Organization)
21/1/2565
    วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมคชสาร 1 ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี มอบหมายให้นางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Reprocessing to the Digital Organization) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) โดยมีนางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา ซึ่งภายในงานได้มีการเสวนา ในหัวข้อ "แนวคิดในการพัฒนาระบบราชการและการปรับปรุงกฎเกณฑ์ของรัฐ" หัวข้อ "แนวคิดและหลักการของกระบวนการกิโยติน" หัวข้อ "การอ่านกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการอนุญาตเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง" หัวข้อ "การหา Customer Pain Points และการทำ Customer Journey" หัวข้อ "การขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎเกณฑ์และเทคนิคการเสนอเรื่อง" หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) และกระบวนการในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล (หน่วยงานภาครัฐ)" หัวข้อ "กระบวนการเทคนิค และเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล" หัวข้อ "กรณีศึกษาของภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล" และหัวข้อ "การนำโครงการสู่การปฏิบัติจริง (Project Implementation) และการทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)" การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และสนับสนุนการทำงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการทำงานของเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการให้มีความรู้ ทักษะด้านการวิเคราะห์กระบวนงานขององค์กร สามารถออกแบบกระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน รวมถึงปรับปรุงกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวกับการอนุมัติอนุญาต และการขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,360สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,360สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,360สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,360สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,360สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,360   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,548สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,548สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,548สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,548สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,548สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,548สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,548