กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี เข้าตรวจราชการ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
21/1/2565
   วันที่ 18-19 มกราคม 2565 นายชัยวิทย์ อรรถานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี เข้าตรวจราชการ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรียอดชาย ปาระมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับ ซึ่งการตรวจราชการในครั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม และอธิบดีกรมบังคับคดี โดยยึดกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยความสุภาพ ใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายในการให้บริการ และร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการและประชาชน
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,370สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,370สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,370สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,370สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,370สถิติผู้เข้าชมรายวัน  21,370   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,558สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,558สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,558สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,558สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,558สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,558สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 372,558