กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีล้มละลายแบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Solution) ครั้งที่ 1/2565
9/12/2565
   วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี ในฐานะที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีล้มละลายแบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Solution) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางสุกัญญา บุษยนาวิน รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการบังคับคดีล้มละลายแบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Solution) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  456สถิติผู้เข้าชมรายวัน  456สถิติผู้เข้าชมรายวัน  456   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,307สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,307สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,307สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,307สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,307สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,307สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 153,307