กรมบังคับคดี
Change display  :
ledlogo
ขายทอดตลาดสิ่งของ : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / บริการประชาชน / ขายทอดตลาดสิ่งของ ประเภทสังหาริมทรัพย์
 ขายทอดตลาดสิ่งของ ประเภทสังหาริมทรัพย์

หน่วยงาน วันที่ลงประกาศ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 28/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 28/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 27/9/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 23/9/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 21/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 21/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 20/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 20/9/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 20/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 20/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 20/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร 19/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 12/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 12/9/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 12/9/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 12/9/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 7/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 7/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 6/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 6/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 5/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 5/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 2/9/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 30/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 30/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 29/8/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 29/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 29/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 29/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี 29/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 29/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 29/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 29/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร 29/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 29/8/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 26/8/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 6 26/8/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 7 23/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 23/8/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 23/8/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 22/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 22/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 22/8/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 22/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 22/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 22/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 22/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 22/8/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 19/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 19/8/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 18/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 16/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 16/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 15/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 15/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 15/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 15/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 15/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 15/8/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 15/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 15/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 15/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 15/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 11/8/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 9/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 9/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 9/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 8/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 8/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 8/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 5/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 5/8/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 2/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 2/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 2/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 1/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร 1/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 1/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 1/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 1/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 1/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 1/8/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 26/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี 26/7/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 26/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 26/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 26/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 26/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 26/7/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 26/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 25/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 25/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 25/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง 25/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 25/7/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 25/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 25/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 25/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 25/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 25/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 25/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 22/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 22/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 22/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 22/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 20/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 19/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 18/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 18/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 18/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 18/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 18/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 18/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 18/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 18/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 18/7/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 3 18/7/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 18/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 11/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 11/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 11/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 11/7/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 11/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 11/7/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 8/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 8/7/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 8/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 5/7/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 5/7/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 5/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 5/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 5/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 5/7/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 5/7/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 4/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 4/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 4/7/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 4/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 4/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 1/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 1/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 1/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 1/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 1/7/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 27/6/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 27/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 27/6/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 27/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 27/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 27/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 27/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 27/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 27/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 27/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 24/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 23/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 22/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 22/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 21/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 21/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 21/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 21/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 20/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 20/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 20/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 20/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 20/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 20/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 20/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 20/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 20/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 20/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 16/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 13/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 13/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 13/6/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 8/6/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 8/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 8/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 7/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 7/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 6/6/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 6/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 6/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 6/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 6/6/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 6/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 6/6/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 6/6/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 1/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 1/6/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 1/6/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 30/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 30/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 30/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 30/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 30/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 30/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส 30/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 30/5/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 30/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 30/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 30/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 27/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 27/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 27/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 26/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 25/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 25/5/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 24/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 23/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 23/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 23/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 23/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 23/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 23/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 23/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 20/5/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 20/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 20/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 17/5/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 17/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 17/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 17/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 17/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 17/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 17/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 17/5/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 17/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 17/5/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 17/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 11/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 10/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 10/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 9/5/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 9/5/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 9/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 9/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง 9/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 9/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 9/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 9/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 9/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 9/5/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 2/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 2/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 2/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 2/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 2/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 2/5/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 2/5/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 27/4/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 27/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 27/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 26/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 26/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง 26/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 26/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 26/4/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 26/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 26/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 26/4/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 26/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 26/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 25/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 25/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 25/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 25/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 25/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 25/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 25/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 25/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 25/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 25/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 25/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 25/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 22/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 21/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 21/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 21/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 20/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 20/4/2565
กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 20/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 20/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 20/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 20/4/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 3 20/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 19/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 19/4/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 19/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 19/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 19/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 18/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 18/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 18/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 18/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 18/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 18/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 18/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 18/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 12/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 11/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 11/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 11/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง 11/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 11/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 11/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 11/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 11/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 11/4/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 11/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 11/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 11/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 11/4/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 7/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 7/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 7/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 7/4/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 7/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 7/4/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 3 4/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 4/4/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 4/4/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 4 4/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4/4/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 4/4/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 30/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง 29/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 29/3/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 29/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 29/3/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 29/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 29/3/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 6 29/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 29/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 28/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 28/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 28/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร 28/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 28/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 28/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 28/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 28/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 28/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 28/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 28/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 28/3/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 28/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 28/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 28/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 25/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 25/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 25/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 23/3/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 22/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 21/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 21/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 21/3/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 21/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 21/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 21/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 21/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 21/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 21/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 21/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี 21/3/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 21/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 21/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 21/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 18/3/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 18/3/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 18/3/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 4 18/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 14/3/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 8/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 8/3/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 8/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 8/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 8/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 8/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง 8/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 7/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 7/3/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 7/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 7/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 4/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 4/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 1/3/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 1/3/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 1/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 1/3/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 1/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 1/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 1/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 1/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 1/3/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 3 1/3/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 28/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 28/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 28/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 28/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 25/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 25/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 24/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 24/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 24/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 23/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ 23/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 21/2/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 21/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 21/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 21/2/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 18/2/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 18/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 18/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 18/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 18/2/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 18/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 18/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 17/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 17/2/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 17/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 17/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 15/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 15/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 14/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 14/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 14/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 14/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 11/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 11/2/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 11/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 10/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 10/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 10/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 10/2/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 10/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 10/2/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 9/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9/2/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 8/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 8/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 8/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 8/2/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 7/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 7/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 7/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 4/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 4/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 3/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 3/2/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 2/2/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 2/2/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 28/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 28/1/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 28/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 25/1/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 25/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 25/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 25/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 24/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 24/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 24/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 24/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 24/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 24/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 24/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 24/1/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 24/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 24/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 24/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 24/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 24/1/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 18/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 18/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 18/1/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 18/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 17/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 17/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล 17/1/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 17/1/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 17/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 17/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 14/1/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 14/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 11/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 10/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 10/1/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 10/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 10/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 10/1/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 7/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 7/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 4/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 4/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 4/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 4/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี 4/1/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 4/1/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 4/1/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 29/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 28/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 27/12/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 4 27/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 27/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 27/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก 27/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง 27/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ 27/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 27/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 27/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 27/12/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 27/12/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 27/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 24/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 23/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 21/12/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 21/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 21/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 20/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 20/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 20/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 20/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 20/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 20/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 20/12/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 4 17/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 17/12/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 17/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 17/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 14/12/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 14/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 14/12/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 14/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 13/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 13/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 13/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 13/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 13/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 13/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 8/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 7/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 7/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 7/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 7/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 7/12/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 7/12/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 7/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 7/12/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 29/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 29/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 29/11/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 29/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 26/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 26/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 26/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 24/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 24/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 24/11/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 23/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 23/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 23/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 22/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 22/11/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 22/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 22/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 22/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 22/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 22/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 22/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร 22/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 22/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 22/11/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 17/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 17/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 16/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 16/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 16/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 15/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 15/11/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 15/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 15/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 15/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 15/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 15/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 15/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 9/11/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 8/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 3/11/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 3/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 3/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 3/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 3/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 2/11/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 1/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 1/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 1/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 1/11/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 1/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 1/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 1/11/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 29/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 29/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 26/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร 26/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 26/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 26/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 25/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 25/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 25/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 25/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 25/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 25/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 25/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 25/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 25/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 25/10/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 19/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 19/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 18/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 18/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 18/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 18/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 18/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 15/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 15/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 14/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 12/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 11/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 11/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 11/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 11/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 11/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 11/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 8/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 5/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 5/10/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 4/10/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 4/10/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 4/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 4/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 4/10/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 3 29/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 28/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 28/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 28/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 27/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 27/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 27/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 27/9/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 22/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 21/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 21/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ 21/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 21/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 15/9/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 15/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 15/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 14/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 14/9/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 14/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 14/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 14/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 13/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 13/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 13/9/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 8/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 8/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 7/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 7/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 6/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 6/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 6/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 6/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 6/9/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 6/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 6/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 3/9/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 1/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 1/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 27/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 26/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 23/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 23/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 20/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 17/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 16/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 16/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 16/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 16/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 16/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 16/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 16/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 13/8/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 6 13/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 10/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 9/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 9/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 6/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 6/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 6/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 6/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 4/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 4/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 3/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 2/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 2/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส 2/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 2/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 2/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 2/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 2/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 30/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 30/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 27/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 23/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 23/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 23/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร 20/7/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 16/7/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 13/7/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 13/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 12/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 12/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 12/7/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 9/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 9/7/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 9/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 8/7/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 6/7/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 6/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 5/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 5/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 5/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 5/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 5/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 1/7/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 30/6/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 30/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 29/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 29/6/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 29/6/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 29/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 28/6/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 28/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 23/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 23/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 23/6/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 23/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 22/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 22/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 22/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 22/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 22/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 21/6/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 21/6/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 18/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 18/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 18/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 16/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 15/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา 15/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 15/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 15/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 15/6/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 14/6/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 7/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 7/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 2/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 2/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 2/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 2/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 2/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 1/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 1/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 31/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 31/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 31/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 31/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 31/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 31/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 31/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 28/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 25/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 21/5/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 21/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 19/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 18/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 18/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 18/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 18/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 14/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 14/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 14/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 7/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 7/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 7/5/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 4 7/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 5/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 3/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 3/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 3/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 3/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ 3/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 3/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 3/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 3/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 3/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 30/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 28/4/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 28/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 28/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 28/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 28/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 28/4/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 27/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 27/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 27/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 27/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 26/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 26/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 23/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 23/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 21/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 21/4/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 21/4/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 20/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 20/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 20/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 20/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 20/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา 19/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 19/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 19/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 19/4/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 19/4/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 4 19/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 19/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 19/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 19/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 19/4/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 19/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 16/4/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 9/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 7/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 7/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 7/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 7/4/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 7/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 7/4/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 7/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 7/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 7/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 5/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 5/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 5/4/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 5/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 5/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 30/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 26/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 26/3/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 4 26/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 25/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 23/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 22/3/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 22/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 22/3/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 22/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 22/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 22/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 22/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 22/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 22/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 22/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 19/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 19/3/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 19/3/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 18/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 12/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 9/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 9/3/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 9/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 9/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 9/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 8/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 8/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 8/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 8/3/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 8/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 8/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 8/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 5/3/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 3/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 2/3/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 3 2/3/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 2/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 1/3/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 25/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 25/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร 24/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 22/2/2564
สำนักงานบังคับทางปกครอง 22/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 19/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 18/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 18/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 18/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ 18/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 18/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 18/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 18/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 18/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 18/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 17/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 17/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 17/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี 16/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 16/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 16/2/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 15/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 12/2/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 11/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 11/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 11/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 11/2/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 11/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 11/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 11/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 11/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 10/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 10/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 10/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 10/2/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 10/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 9/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 9/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 8/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 8/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 8/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 5/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 4/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 2/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 2/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 1/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 1/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 1/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 1/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 27/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 22/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 22/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 22/1/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 22/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 22/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 18/1/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 6 15/1/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 3 15/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 15/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 15/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 15/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 12/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 11/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 11/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 11/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 11/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 4/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 4/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 4/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 4/1/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 4/1/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 6 4/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 29/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 28/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 28/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 28/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 28/12/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 28/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 28/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 28/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 28/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 28/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 25/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 25/12/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 25/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 24/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 23/12/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 22/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 22/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 22/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 22/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 22/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 22/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 17/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 15/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 15/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 14/12/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 14/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 14/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 14/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 14/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 14/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 14/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 14/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 9/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 8/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 8/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 8/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 8/12/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 8/12/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 8/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ 8/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 30/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 30/11/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 30/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 30/11/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 30/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 30/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 27/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 25/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 25/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 25/11/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 25/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 24/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 24/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 24/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 24/11/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 24/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 24/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 23/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 23/11/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 23/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 23/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 23/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 23/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 23/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 23/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 18/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 18/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 18/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 17/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 17/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 17/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 17/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 17/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 17/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 17/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 17/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16/11/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 9/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 9/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 9/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง 9/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 4/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 4/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 3/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 2/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 2/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 2/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 2/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 2/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 2/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 2/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 30/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 30/10/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 30/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 30/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 27/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 27/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 27/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 19/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 19/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 19/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 19/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 19/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 19/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 19/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 19/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 16/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 16/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 16/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 16/10/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 16/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 16/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 14/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 14/10/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 14/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 14/10/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 14/10/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 12/10/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ