กรมบังคับคดี
Change display  :
ledlogo
ขายทอดตลาดสิ่งของ : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / บริการประชาชน / ขายทอดตลาดสิ่งของ ประเภทสังหาริมทรัพย์
 ขายทอดตลาดสิ่งของ ประเภทสังหาริมทรัพย์

หน่วยงาน วันที่ลงประกาศ
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 27/1/2566
กองบังคับคดีล้มละลาย 3 27/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 27/1/2566
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 27/1/2566
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 24/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 24/1/2566
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 24/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 23/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 23/1/2566
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 23/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม 23/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 23/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 23/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 23/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 23/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 23/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 20/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 20/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 20/1/2566
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 20/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 17/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 17/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 17/1/2566
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 17/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 16/1/2566
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 16/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 16/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 16/1/2566
กองบังคับคดีล้มละลาย 5 16/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 13/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 11/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 10/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 10/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง 9/1/2566
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 9/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 9/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 9/1/2566
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 9/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 9/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 9/1/2566
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 9/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 9/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 9/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9/1/2566
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 9/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 9/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 6/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 6/1/2566
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 6/1/2566
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 6/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 3/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 3/1/2566
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 3/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 3/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 3/1/2566
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 3/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 3/1/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 3/1/2566
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 27/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 27/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 27/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 27/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 27/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 26/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 26/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 26/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 26/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 26/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส 26/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 26/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 26/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 26/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 26/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 26/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 23/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 22/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 22/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 22/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 20/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 20/12/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 20/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 20/12/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 19/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 19/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 19/12/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 19/12/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 4 19/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 19/12/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 19/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 19/12/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 19/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 19/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 19/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล 19/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 19/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 16/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 16/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 16/12/2565
กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 16/12/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 16/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 13/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 13/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 13/12/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 13/12/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 13/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 13/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 13/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 13/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 13/12/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 13/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 13/12/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 9/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 9/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 9/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 7/12/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 6/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 6/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 6/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 6/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 6/12/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 6/12/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 6/12/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 29/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 29/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 28/11/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 28/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 28/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 28/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 28/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 28/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 25/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 23/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 23/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร 23/11/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 23/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร 23/11/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 22/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา 22/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 22/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 22/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 22/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 21/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 21/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 21/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 21/11/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 21/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 21/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 21/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 21/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 21/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 21/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 18/11/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 16/11/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 16/11/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 16/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 15/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 15/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 15/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 15/11/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 15/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 15/11/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 14/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 14/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 10/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 9/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 8/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 8/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 7/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 2/11/2565
กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 1/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 1/11/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 31/10/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 4 28/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 28/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 28/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 28/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 25/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 21/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 21/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 21/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 18/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 17/10/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 3 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 17/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 11/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 11/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 11/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 11/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 11/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 11/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 10/10/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 6 10/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 10/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 10/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 10/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 10/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 10/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 10/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 10/10/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 4 7/10/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 7/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 7/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 7/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 7/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 4/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 4/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 3/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 3/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 3/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 3/10/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 3/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 3/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 3/10/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 30/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 28/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 28/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 27/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 27/9/2565
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 26/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 23/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 23/9/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 21/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 21/9/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 20/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 20/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 20/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 20/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 20/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร 19/9/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 12/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 12/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 12/9/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 12/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 12/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 7/9/2565
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 7/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 6/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 6/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 5/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 5/9/2565
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 2/9/2565