ประกาศขายทอดตลาด

ข้อมูลรหัสสำนักงานบังคับคดี
รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
012 กองจำหน่ายทรัพย์สิน 1
020 ล้มละลาย 1 1
021 ล้มละลาย 2 1
022 ล้มละลาย 3 1
023 ล้มละลาย 4 1
024 ล้มละลาย 5 1
025 ล้มละลาย สถาบันการเงิน 1
026 สำนักงานวางทรัพย์กลาง 1
027 กองล้มละลาย 1
028 ภ.บ.ท. 5 หน่วยที่ 1
034 แพ่งกรุงเทพมหานคร 1 1
035 แพ่งกรุงเทพมหานคร 2 1
036 แพ่งกรุงเทพมหานคร 4 1
037 แพ่งกรุงเทพมหานคร 5 1
038 แพ่งกรุงเทพมหานคร 6 1
039 แพ่งกรุงเทพมหานคร 3 1
040 ล้มละลาย 6 1
041 กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ 1
101 นนทบุรี 1
102 สมุทรปราการ 1
104 ปทุมธานี 1
105 พระนครศรีอยุธยา 1
106 สระบุรี 1
107 ปทุมธานี สาขาธัญบุรี 1
108 ลพบุรี 1
109 สิงห์บุรี 1
110 ชัยนาท 1
111 อ่างทอง 1
112 ลพบุรี สาขาชัยบาดาล 1
201 ชลบุรี 1
202 ระยอง 1
203 ฉะเชิงเทรา 1
204 นครนายก 1
205 ปราจีนบุรี 1
206 ตราด 1
207 จันทบุรี 1
208 สระแก้ว 1
209 ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 1
210 ชลบุรี สาขาพัทยา 1
301 นครราชสีมา 1
302 อุบลราชธานี 1
303 ศรีสะเกษ 1
304 สุรินทร์ 1
305 บุรีรัมย์ 1
306 ชัยภูมิ 1
307 ยโสธร 1
308 อำนาจเจริญ 1
310 ชัยภูมิ สาขาภูเขียว 1
311 สุรินทร์ สาขารัตนบุรี 1
312 นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 1
313 ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 1
314 สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 3 1
315 บุรีรัมย์ สาขานางรอง 1
316 อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 1
317 นครราชสีมา สาขาพิมาย 1
319 นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 1
401 ขอนแก่น 1
402 อุดรธานี 1
403 ร้อยเอ็ด 1
404 กาฬสินธุ์ 1
405 สกลนคร 1
406 มหาสารคาม 1
407 หนองคาย 1
408 นครพนม 1
409 เลย 1
410 มุกดาหาร 1
411 หนองบัวลำภู 1
412 สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 1
413 ขอนแก่น สาขาพล 1
414 บึงกาฬ 1
415 ขอนแก่น สาขาชุมแพ 1
501 เชียงใหม่ 1
502 เชียงราย 1
503 ลำปาง 1
504 ลำพูน 1
505 พะเยา 1
506 น่าน 1
507 แพร่ 1
508 แม่ฮ่องสอน 1
509 แม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 1
510 เชียงใหม่ สาขาฝาง 1
511 เชียงราย สาขาเทิง 1
512 แม่ฮ่องสอน (เคลื่อนที่ปาย) 1
513 เชียงใหม่ สาขาฮอด 1
514 พะเยา สาขาเชียงคำ 1
601 พิษณุโลก 1
602 นครสวรรค์ 1
603 กำแพงเพชร 1
604 อุตรดิตถ์ 1
605 พิจิตร 1
606 เพชรบูรณ์ 1
607 สุโขทัย 1
608 ตาก 1
609 อุทัยธานี 1
610 เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 1
611 สุโขทัย สาขาสวรรคโลก 1
612 ตาก สาขาแม่สอด 1
613 เพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 1
701 นครปฐม 1
702 สุพรรณบุรี 1
703 ราชบุรี 1
704 กาญจนบุรี 1
705 เพชรบุรี 1
706 สมุทรสาคร 1
707 ประจวบคีรีขันธ์ 1
708 สมุทรสงคราม 1
709 กาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ 1
710 ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 1
801 สุราษฎร์ธานี 1
802 นครศรีธรรมราช 1
803 ภูเก็ต 1
804 ระนอง 1
805 กระบี่ 1
806 ชุมพร 1
807 พังงา 1
808 นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 1
809 ชุมพร สาขาหลังสวน 1
810 นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 1
811 สุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 1
812 พังงา สาขาตะกั่วป่า 1
813 สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 1
814 สุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 1
901 สงขลา 1
902 พัทลุง 1
903 ตรัง 1
904 นราธิวาส 1
905 ยะลา 1
906 ปัตตานี 1
907 สตูล 1
908 ยะลา สาขาเบตง 1
909 สงขลา สาขานาทวี 1
มี 131 รายการ