ประกาศขายทอดตลาด

ข้อมูลรหัสประเภททรัพย์
รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
001 ที่ดินว่างเปล่า 1
0010 หุ้น 1
0011 หน่วยลงทุน 1
002 ห้องชุด 1
003 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1
004 กรรมสิทธิ์ห้องชุด 1
005 สิทธิการเช่า 1
006 สิทธิการเช่าอาคารพาณิชย์ 1
007 สิทธิการเช่าที่ดิน 1
009 สิ่งปลูกสร้าง 1
010 สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1
011 สิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้าง 1
013 สิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ 1
014 สิทธิการเช่าอาคาร 1
018 อาวุธปืน 1
021 เครื่องจักร 1
มี 16 รายการ