ประกาศขายทอดตลาด

ข้อมูลรหัสศาล
รหัส / code คำอธิบาย / code name Version
001 - 1
010 แพ่ง 1
011 แพ่งกรุงเทพใต้ 1
012 แพ่งธนบุรี 1
013 แขวงพระนครเหนือ 1
014 ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 1
015 เยาวชนและครอบครัว 1
016 แขวงพระนครใต้ 1
017 แขวงธนบุรี 1
018 เยาวชนและครอบครัวกลาง 1
019 ภาษีอากรกลาง 1
020 แขวงพระโขนง 1
021 แขวงดุสิต 1
022 จังหวัดหนองคายแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
023 จังหวัดภูเก็ตแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
024 แขวงตลิ่งชัน 1
025 อาญา 1
026 อาญาธนบุรี 1
028 อาญาแพ่งกรุงเทพใต้ 1
029 แรงงานกลาง 1
030 อาญากรุงเทพใต้ 1
031 แขวงพระนคร 1
032 แขวงปทุมวัน 1
033 ธนบุรี 1
034 ทรัพย์สินทางปัญญา 1
035 ล้มละลาย 1
036 ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 1
037 แขวงกรุงเทพใต้ 1
038 สถาบันการเงิน 1
039 จังหวัดตลิ่งชัน 1
040 แรงงานกลาง(สกลนคร) 1
042 จังหวัดปทุมวัน 1
043 ทหารกรุงเทพ 1
044 แขวงดอนเมือง 1
045 ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 1
046 จังหวัดดุสิต 1
101 จังหวัดนนทบุรี 1
102 จังหวัดสมุทรปราการ 1
103 จังหวัดมีนบุรี 1
104 จังหวัดปทุมธานี 1
105 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1
106 จังหวัดสระบุรี 1
107 จังหวัดธัญบุรี 1
108 จังหวัดลพบุรี 1
109 จังหวัดสิงห์บุรี 1
110 จังหวัดชัยนาท 1
111 จังหวัดอ่างทอง 1
112 ล้มละลายกลาง 1
113 จังหวัดสระบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
114 จังหวัดสมุทรปราการแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
115 จังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
116 แรงงานกลาง (สมุทรปราการ) 1
117 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
118 จังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
119 แรงงานกลาง (ธัญบุรี) 1
120 แขวงปทุมธานี 1
121 แขวงนนทบุรี 1
122 แขวงสมุทรปราการ 1
123 แขวงพระนครศรีอยุธยา 1
124 แขวงลพบุรี 1
125 แรงงานกลาง(มีนบุรี) 1
126 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี 1
127 จังหวัดพระโขนง 1
128 แรงงานภาค 1 1
129 แรงงานกลาง (ภูเก็ต) 1
130 จังหวัดชัยบาดาล 1
131 แรงงานภาค 1 (ลพบุรี) 1
132 แรงงานกลาง (นนทบุรี) 1
133 จังหวัดชัยนาทแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
134 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ 1
135 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี 1
136 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 1
137 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1
138 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท 1
139 เยาวชนและครอบครัวกลาง (มีนบุรี) 1
140 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี 1
141 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี 1
142 แขวงสระบุรี 1
143 มณฑลทหารบกที่ 13 1
201 จังหวัดชลบุรี 1
202 จังหวัดระยอง 1
203 จังหวัดฉะเชิงเทรา 1
204 จังหวัดนครนายก 1
205 จังหวัดปราจีนบุรี 1
206 จังหวัดตราด 1
207 จังหวัดจันทบุรี 1
208 จังหวัดสระแก้ว 1
209 จังหวัดกบินทร์บุรี 1
210 จังหวัดพัทยา 1
211 จังหวัดจันทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
212 แรงงานภาค 2 1
213 แรงงานกลาง (ชลบุรี) 1
214 แรงงานกลาง (ระยอง) 1
215 แรงงานภาค 2 (ระยอง) 1
216 แขวงชลบุรี 1
217 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง 1
218 จังหวัดระยอง (คดีอาญา) 1
219 จังหวัดชลบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
220 จังหวัดฉะเชิงเทราแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
221 ศาลแรงงานภาค 2 1
222 จังหวัดสระแก้วแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
223 จังหวัดตราดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
224 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี 1
225 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี 1
226 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา 1
227 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก 1
228 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี 1
229 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว 1
230 แขวงพัทยา 1
301 จังหวัดนครราชสีมา 1
302 จังหวัดอุบลราชธานี 1
303 จังหวัดศรีสะเกษ 1
304 จังหวัดสุรินทร์ 1
305 จังหวัดบุรีรัมย์ 1
306 จังหวัดชัยภูมิ 1
307 จังหวัดยโสธร 1
308 จังหวัดอำนาจเจริญ 1
309 จังหวัดสีคิ้ว 1
310 จังหวัดอุบลราชธานี (เดชอุดม) 1
311 จังหวัดบุรีรัมย์ (นางรอง) 1
312 จังหวัดบุรีรัมย์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
313 จังหวัดเดชอุดม 1
314 จังหวัดสีคิ้ว (ปากช่อง) 1
315 จังหวัดสุรินทร์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
316 แขวงนครราชสีมา (พิมาย) 1
318 จังหวัดนครราชสีมา (บัวใหญ่) 1
319 แขวงสุรินทร์ 1
320 แขวงอุบลราชธานี 1
321 แรงงานกลาง (นครราชสีมา) 1
322 แรงงานกลาง (อุบลราชธานี) 1
323 แขวงนครราชสีมา 1
324 จังหวัดบัวใหญ่ 1
325 จังหวัดภูเขียว 1
326 จังหวัดรัตนบุรี 1
327 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา 1
328 อาญาสีคิ้ว 1
329 จังหวัดกันทรลักษ์ 1
330 จังหวัดนางรอง 1
331 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี 1
332 แรงงานกลางนครราชสีมา 1
333 เยาวชนและครอบครัวอุบลราชธานี 1
334 จังหวัดศรีสะเกษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
335 จังหวัดชัยภูมิแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
336 แรงงานกลาง (จังหวัดเชียงราย) 1
337 จังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
338 จังหวัดอำนาจเจริญแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
339 จังหวัดนาทวี 1
340 แรงงานภาค 3 1
341 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 1
342 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ 1
343 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ 1
344 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ 1
345 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ 1
346 จังหวัดพิมาย 1
347 แรงงานกลางภาค 3 1
348 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร 1
401 จังหวัดขอนแก่น 1
402 จังหวัดอุดรธานี 1
403 จังหวัดร้อยเอ็ด 1
404 จังหวัดกาฬสินธุ์ 1
405 จังหวัดสกลนคร 1
406 จังหวัดมหาสารคาม 1
407 จังหวัดหนองคาย 1
408 จังหวัดนครพนม 1
409 จังหวัดเลย 1
410 จังหวัดมุกดาหาร 1
411 จังหวัดบึงกาฬ 1
412 จังหวัดหนองบัวลำภู 1
413 จังหวัดสว่างแดนดิน 1
414 จังหวัดอุดรธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
415 จังหวัดร้อยเอ็ดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
416 แรงงานภาค 4 1
417 แขวงอุดรธานี 1
418 แขวงขอนแก่น 1
419 แรงงานกลาง (อุดรธานี) 1
420 จังหวัดพล 1
421 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1
422 แรงงานกลางอุดรธานี 1
423 จังหวัดขอนแก่น (พล) 1
424 จังหวัดเลยแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
425 จังหวัดหนองบัวลำภูแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
426 แรงงานภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น) 1
427 จังหวัดกาฬสินธุ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
428 จังหวัดมหาสารคามแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
429 จังหวัดมุกดาหารแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
430 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม 1
431 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร 1
432 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด 1
433 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี 1
434 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู 1
435 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร 1
436 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ 1
437 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 1
438 แรงงานภาค 4 (อุดรธานี) 1
439 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย 1
440 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย 1
441 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม 1
442 แขวงพยัคฆภูมิพิสัย 1
443 จังหวัดชุมแพ 1
444 จังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 1
501 จังหวัดเชียงใหม่ 1
502 จังหวัดเชียงราย 1
503 จังหวัดลำปาง 1
504 จังหวัดลำพูน 1
505 จังหวัดพะเยา 1
506 จังหวัดน่าน 1
507 จังหวัดแพร่ 1
508 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1
509 แขวงเชียงใหม่ 1
510 แขวงลำปาง 1
511 จังหวัดเทิง 1
512 จังหวัดลำพูนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
513 แรงงานภาค 5 1
514 แรงงานกลาง (เชียงใหม่) 1
515 จังหวัดฝาง 1
516 จังหวัดแม่สะเรียง 1
517 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 1
518 แรงงานกลาง (พะเยา) 1
519 แรงงานกลาง(จังหวัดลำปาง) 1
520 จังหวัดลำปางแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
521 จังหวัดแพร่แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
522 จังหวัดพะเยาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
523 จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย 1
524 จังหวัดเชียงรายแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
525 จังหวัดน่าน (ปัว) 1
526 จังหวัดน่าน (สาขาปัว) 1
527 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1
528 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา 1
529 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 1
530 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ 1
531 แรงงานกลาง (น่าน) 1
532 จังหวัดฮอด 1
533 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน 1
534 แขวงเวียงป่าเป้า 1
535 จังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า 1
536 จังหวัดเชียงคำ 1
537 จังหวัดน่านแผนกคดีเด็กและเยาวชน 1
601 จังหวัดพิษณุโลก 1
602 จังหวัดนครสวรรค์ 1
603 จังหวัดกำแพงเพชร 1
604 จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
605 จังหวัดพิจิตร 1
606 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1
607 จังหวัดสุโขทัย 1
608 จังหวัดตาก 1
609 จังหวัดอุทัยธานี 1
610 แขวงนครสวรรค์ 1
611 จังหวัดพิษณุโลกแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
612 แรงงานกลาง (จังหวัดพิษณุโลก) 1
613 แรงงานกลาง (นครสวรรค์) 1
614 จังหวัดหล่มสัก 1
615 แขวงพิษณุโลก 1
616 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ 1
617 จังหวัดสวรรคโลก 1
618 เยาวชนและครอบครัวจ.นครสวรรค์ 1
619 จังหวัดแม่สอด 1
620 จังหวัดสุโขทัยแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
621 แรงงานภาค 6 1
622 จังหวัดเพชรบูรณ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
623 จังหวัดตากแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
624 จังหวัดอุตรดิตถ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
625 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ 1
626 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร 1
627 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง 1
628 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 1
629 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก 1
630 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี 1
631 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก 1
632 จังหวัดวิเชียรบุรี 1
633 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร 1
634 แขวงนครไทย 1
635 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 1
636 มณฑลทหารบกที่ 31 1
637 จังหวัดนครสวรรค์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
701 จังหวัดนครปฐม 1
702 จังหวัดสุพรรณบุรี 1
703 จังหวัดราชบุรี 1
704 จังหวัดกาญจนบุรี 1
705 จังหวัดเพชรบุรี 1
706 จังหวัดสมุทรสาคร 1
707 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1
708 จังหวัดสมุทรสงคราม 1
709 จังหวัดตะกั่วป่า 1
710 แขวงราชบุรี 1
711 จังหวัดกาญจนบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
712 จังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
713 แรงงานกลาง (สมุทรสาคร) 1
714 จังหวัดทองผาภูมิ 1
715 แขวงนครปฐม 1
716 แขวงสุพรรณบุรี 1
717 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี 1
718 จังหวัดสมุทรสาครแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
719 แรงงานกลาง (ประจวบคีรีขันธ์) 1
720 จังหวัดนครปฐมแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
721 แรงงานภาค 7 1
722 จังหวัดกาญจนบุรี (ทองผาภูมิ) 1
723 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
724 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 1
725 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม 1
726 แรงงานกลาง (ภาค7) 1
727 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี 1
728 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี 1
729 จังหวัดหัวหิน 1
730 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี 1
731 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1
732 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม 1
733 จังหวัดเพชรบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
734 แรงงานกลาง(เพชรบุรี) 1
735 แรงงานกลาง(ราชบุรี) 1
736 แรงงานภาค 7 (กาญจนบุรี) 1
801 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1
802 จังหวัดนครศรีธรรมราช 1
803 จังหวัดภูเก็ต 1
804 จังหวัดระนอง 1
805 จังหวัดกระบี่ 1
806 จังหวัดชุมพร 1
807 จังหวัดพังงา 1
808 จังหวัดทุ่งสง 1
809 จังหวัดหลังสวน 1
810 จังหวัดไชยา 1
811 แขวงสุราษฎร์ธานี 1
812 จังหวัดปากพนัง 1
813 จังหวัดนครศรีธรรมราชแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
814 แรงงานกลาง (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 1
815 จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย) 1
816 แขวงนครศรีธรรมราช 1
817 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1
818 แรงงานภาค 8 1
819 เยาวชนและครอบครัวสุราษฎร์ธานี 1
820 จังหวัดเกาะสมุย 1
821 คดีศาลแรงงานกลาง (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 1
822 แขวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1
823 แรงงานกลาง (ภาค 8) 1
824 จังหวัดกระบี่แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
825 แรงงานกลาง (สุราษฎร์ธานี) 1
826 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 1
827 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช 1
828 จังหวัดเวียงสระ 1
829 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย) 1
830 จังหวัดพังงาแผนกเยาวชนและครอบครัว 1
831 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต 1
832 แขวงทุ่งสง 1
833 แรงงานภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) 1
834 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา 1
835 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร 1
836 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา (ตะกั่วป่า) 1
901 จังหวัดสงขลา 1
902 จังหวัดพัทลุง 1
903 จังหวัดตรัง 1
904 จังหวัดนราธิวาส 1
905 จังหวัดยะลา 1
906 จังหวัดปัตตานี 1
907 จังหวัดสตูล 1
908 แขวงสงขลา 1
909 จังหวัดเบตง 1
910 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา 1
911 แรงงานกลาง (สงขลา) 1
912 จังหวัดสตูลแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
913 จังหวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
914 มณฑลทหารบกที่ 5 1
915 แรงงานภาค 9 1
916 จังหวัดทหารบกเชียงราย 1
917 แรงงานภาค 6 (นครสวรรค์) 1
918 แรงงานกลาง (พัทลุง) 1
919 แรงงานภาค 6 (จังหวัดเพชรบูรณ์) 1
920 แรงงานกลาง (ศาลจังหวัดสงขลา) 1
921 จังหวัดพัทลุงแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
922 จังหวัดปราจีนบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
923 จังหวัดยะลาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
924 แรงงานกลางภาค 9 1
925 จังหวัดปัตตานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 1
926 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี 1
927 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง 1
928 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง 1
929 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส 1
930 เยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล 1
มี 376 รายการ