logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

กรมบังคับคดี เปิดให้บริการการจ่ายเงินในคดีแพ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกันทั่วประเทศ
01/02/2565

   กรมบังคับคดี เปิดให้บริการจ่ายเงินด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีส่วนได้ในคดีแพ่ง พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
กรมบังคับคดี เปิดให้บริการการจ่ายเงินในคดีแพ่งทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด