กรมบังคับคดี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 904 “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของกรมกรมราชทัณฑ์ 13/9/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสากระทรวงยุติธรรม ยุติธรรมทำความดี ด้วยหัวใจ 13/9/2566
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการปลูกดอกไม้สีเหลืองเสริมสร้างสัญลักษณ์วงเวียนอินโดจีน ในเขตพื้นที่ทางหลวง จังหวัดพิษณุโลก 3/9/2566
กรมบังคับคดีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 28/8/2566