logo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

แผนที่กรมบังคับคดี

สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 1,482สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 1,482สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 1,482สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 1,482สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 1,482
ที่ตั้งกรมบังคับคดี
เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะที่ผ่านอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี
รถโดยสารประจำทางที่ผ่านอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี
: รถโดยสารปรับอากาศ : ปอ.79
: รถโดยสารธรรมดา : 57, รถสองแถวทุกสาย
รถโดยสารประจำทางที่ผ่านอาคารที่ทำการสถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน
: รถโดยสารที่ผ่าน : 19, 123, 124, 125, 127 ,146 ,149, ปอ.30, ปอ.33, ปอ.79, ปอ.170, ปอ.515, ปอ.516, ปอ.539, ปอ.542
: รถสองแถวแดงเฉพาะ วัดทอง, วัดประดู่, วัดปู่เถร, วัดมะพร้าวเตี้ย, วัดจำปา, วัดช่างเหล็ก
ติดต่อบริการประชาชน
: หมายเลขโทรศัพท์ตู้สาขากลาง 0 2881 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
: สายด่วน 1111 ต่อ 79
: E-mail saraban@led.mail.go.th
แผนที่อิเล็กทรอนิกส์

ดู กรมบังคับคดี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

แผนที่พอสังเขป
แผนที่การเดินทางมากรมบังคับคดี