กรมบังคับคดี
Change Display  :
ledlogo

LED MAP

สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 4,043สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 4,043สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 4,043สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 4,043สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 4,043
ที่ตั้งกรมบังคับคดี
เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะที่ผ่านอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี
รถโดยสารประจำทางที่ผ่านอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี
: รถโดยสารปรับอากาศ : ปอ.79
: รถโดยสารธรรมดา : 57, รถสองแถวทุกสาย
รถโดยสารประจำทางที่ผ่านอาคารที่ทำการสถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน
: รถโดยสารที่ผ่าน : 19, 123, 124, 125, 127 ,146 ,149, ปอ.30, ปอ.33, ปอ.79, ปอ.170, ปอ.515, ปอ.516, ปอ.539, ปอ.542
: รถสองแถวแดงเฉพาะ วัดทอง, วัดประดู่, วัดปู่เถร, วัดมะพร้าวเตี้ย, วัดจำปา, วัดช่างเหล็ก
ติดต่อบริการประชาชน
: หมายเลขโทรศัพท์ตู้สาขากลาง 0 2881 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
: สายด่วน 1111 ต่อ 79
: E-mail saraban@led.mail.go.th
แผนที่อิเล็กทรอนิกส์

ดู กรมบังคับคดี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

แผนที่พอสังเขป
แผนที่การเดินทางมากรมบังคับคดี
   The Legal Execution Department has opened a new service channel. For the people who have suffered Not convenient Received the unfair performance of the Legal Execution Department officers, can directly notify the Chief Executive of Legal Execution Department And ask for your kindly please provide your name, surname and address or telephone number that you can actually contact in order to be able to contact us for details of complaints reported. Due to the various problems that you inquire or complain directly affect departments or personnel of the Legal Execution Department. If the Legal Execution Department cannot contact you back Such complaints May not be considered