กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดี - Legal Execution Department
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
กรมบังคับคดีเปิดให้บริการ
มาตราการ covid19
e-filing-pang
รายงาน Timeline
วีดีทัศน์กรมบังคับคดี
brd
แบบแสดงความคิดเห็น
banners
ไกล่เกลี่ย
doing
ข่าวกิจกรรม
จิตอาสากรมบังคับคดี
e-notice
banners
doing
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แอปพลิเคชั่นกรมบังคับคดี

hotline