ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมและกำหนดการฯ " โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน " ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 รูปแบบการอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ระบบ Zoom Meeting
   รายชื่อผู้เข้าร่วมรับการอบรม