กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo

กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs

สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 706สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 706สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 706
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559
แบบฟอร์มแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แบบฟอร์มแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
คำอธิบายแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
คำอธิบายแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตัวอย่าง : แผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - ลีลาวดีสปา
ตัวอย่าง : แผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - ลีลาวดีสปา
เอกสารแนบแผนฟื้นฟูกิจการ - ลีลาวดีสปา
หนังสือให้ความยินยอมเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ - ลีลาวดีสปา
หนังสือให้ความยินยอมเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ - ลีลาวดีสปา
บัญชีประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน - ลีลาวดีสปา
ตัวอย่าง : แผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - บริษัท อินเตอร์ จำกัด
ตัวอย่าง : แผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - บริษัท อินเตอร์ จำกัด
เอกสารแนบแผนฟื้นฟูกิจการ - บริษัท อินเตอร์ จำกัด
หนังสือให้ความยินยอมเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ - บริษัท อินเตอร์ จำกัด
หนังสือให้ความยินยอมเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ - บริษัท อินเตอร์ จำกัด
ตัวอย่าง : บัญชีประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs
ข้อควรรู้เกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
ตารางกฎหมายล้มละลาย
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  32,695สถิติผู้เข้าชมรายวัน  32,695สถิติผู้เข้าชมรายวัน  32,695สถิติผู้เข้าชมรายวัน  32,695สถิติผู้เข้าชมรายวัน  32,695สถิติผู้เข้าชมรายวัน  32,695   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 762,609สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 762,609สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 762,609สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 762,609สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 762,609สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 762,609สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 762,609