กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs - กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
 กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 (pdf)
แบบฟอร์มแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (pdf)
แบบฟอร์มแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (word)
คำอธิบายแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (pdf)
คำอธิบายแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (word)
ตัวอย่าง : แผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - ลีลาวดีสปา (pdf)
ตัวอย่าง : แผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - ลีลาวดีสปา (word)
เอกสารแนบแผนฟื้นฟูกิจการ - ลีลาวดีสปา (excel)
หนังสือให้ความยินยอมเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ - ลีลาวดีสปา (pdf)
หนังสือให้ความยินยอมเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ - ลีลาวดีสปา (word)
บัญชีประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน - ลีลาวดีสปา (excel)
ตัวอย่าง : แผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - บริษัท อินเตอร์ จำกัด (pdf)
ตัวอย่าง : แผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม - บริษัท อินเตอร์ จำกัด (word)
เอกสารแนบแผนฟื้นฟูกิจการ - บริษัท อินเตอร์ จำกัด (excel)
หนังสือให้ความยินยอมเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ - บริษัท อินเตอร์ จำกัด (pdf)
หนังสือให้ความยินยอมเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ - บริษัท อินเตอร์ จำกัด (word)
ตัวอย่าง : บัญชีประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน (excel)
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (pdf)
การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs (pdf)
ข้อควรรู้เกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs (pdf)
ตารางกฎหมายล้มละลาย (pdf)
hotline