กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
รมว. ยุติธรรม เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน เดินหน้าช่วยแก้หนี้ชาวสุพรรณบุรี ได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 322 ล้านบาท
14/8/2565
   วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 73 จังหวัดสุพรรณบุรี และยุติธรรมพบประชาชน โดยมีนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย ลูกหนี้กรณีหลังศาลมีคำพิพากษาของธนาคารออมสิน โดยลูกหนี้มีอาชีพข้าราชการตำรวจ มียอดเงินต้น 1,976,688 บาท ดอกเบี้ย 1,852,591 บาท รวม 3,829,280 บาท ผิดนัดชำระหนี้ตามคำพิพากษา ถูกยึดที่ดิน 2 แปลงของภรรยาและญาติซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน ผลการเจรจา ได้ลดดอกเบี้ย 1,209,280 บาท ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียม ค่าทนายความ 11,114 บาท รวมส่วนลด 1,220,394 บาท คงเหลือ 2,620,000 บาท และงดการยึดทรัพย์ การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้ปีนี้เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” ประกอบกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้กยศ. หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และหนี้เช่าซื้อรถยนต์ (ลิสซิ่ง) ซึ่งภายในงานได้มีการจัดไกล่เกลี่ยของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่เป็นหนี้ก่อนฟ้อง และการไกล่เกลี่ยของกรมบังคับคดีที่เป็นหนี้ภายหลังศาลมีคำพิพากษาแล้ว โดยมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงิน จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 3. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 4. ธนาคารออมสิน 5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 6. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 7. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และ 8. บริษัทบริหารสินทรัพย์เจเค จำกัด สำหรับผลการไกล่เกลี่ยมีผู้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย รวมทั้งสิ้น 929 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 924 ราย ทุนทรัพย์ 322,785,272.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.89 ลดค่าใช้จ่ายประชาชน 104,122,703.08 บาท โดยแยกเป็น กรณีก่อนฟ้อง มีผู้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน 745 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 745 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ทุนทรัพย์ 92,497,170.19 บาท ลดค่าใช้จ่ายประชาชน 96,766,560.00 บาท กรณีหลังศาลมีคำพิพากษา มีผู้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน 180 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 179 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.44 ทุนทรัพย์ 230,288,102.77 บาท ลดค่าใช้จ่ายประชาชน 7,356,143.08 บาท นอกจากนี้ภายในงาน ได้จัดให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและมอบเอกสารประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน โดยเน้นถึงความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  31,894สถิติผู้เข้าชมรายวัน  31,894สถิติผู้เข้าชมรายวัน  31,894สถิติผู้เข้าชมรายวัน  31,894สถิติผู้เข้าชมรายวัน  31,894สถิติผู้เข้าชมรายวัน  31,894   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 761,808สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 761,808สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 761,808สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 761,808สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 761,808สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 761,808สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 761,808