กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดี ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 18/2565
12/8/2565
   วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 18/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โปรแกรม Cisco Webex โดยมีนางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ 1 – 72 รายงานผลการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเปิดพิพิธภัณฑ์เรือนพธำมรงค์ ณ เรือนจำชั่วคราวกลางเวียง จังหวัดเชียงใหม่ รายงานความคืบหน้ากรณีการทุจริตในชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดกระบี่ สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. .... การผลักดันเห็ดขี้ควายออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  31,929สถิติผู้เข้าชมรายวัน  31,929สถิติผู้เข้าชมรายวัน  31,929สถิติผู้เข้าชมรายวัน  31,929สถิติผู้เข้าชมรายวัน  31,929สถิติผู้เข้าชมรายวัน  31,929   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 761,843สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 761,843สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 761,843สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 761,843สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 761,843สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 761,843สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 761,843