กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
บังคับคดีเดินหน้าช่วยไกล่เกลี่ยชาวน่าน ได้สำเร็จทุนทรัพย์กว่า 167 ล้านบาท
25/6/2565
   วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมน้ำทองน่าน จังหวัดน่าน ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 36 จังหวัดน่าน และยุติธรรมพบประชาชน พร้อมร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย กรณีลูกหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีหนี้ 359,601 บาท ผลเจรจา กยศ. ลดเบี่ยปรับให้ 216,668 บาท เหลือชำระหนี้ 142,932 บาท โดยมีนายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้ตรวจราชการกรม กรมบังคับคดี และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ให้การต้อนรับ การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้ปีนี้เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” ประกอบกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญและเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวน่าน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้กยศ. หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และหนี้เช่าซื้อรถยนต์ (ลิสซิ่ง) ซึ่งภายในงานได้มีการจัดไกล่เกลี่ยของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่เป็นหนี้ก่อนฟ้อง และการไกล่เกลี่ยของกรมบังคับคดี ที่เป็นหนี้ภายหลังศาลมีคำพิพากษาแล้ว โดยมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสถาบันการเงิน จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. ธนาคารออมสิน 2. บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) และ3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำหรับผลการไกล่เกลี่ยมีผู้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย รวมทั้งสิ้น 653 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 632 ราย ทุนทรัพย์ 167,509,800.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.84 ลดค่าใช้จ่ายประชาชน 57,733,487.01 บาท โดยแยกเป็น กรณีก่อนฟ้อง มีผู้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน 410 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 410 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ทุนทรัพย์ 103,362,900.51 บาท ลดค่าใช้จ่ายประชาชน 53,254,080 บาท กรณีหลังศาลมีคำพิพากษา มีผู้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย จำนวน 223 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 222 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.55 ทุนทรัพย์ 64,146,900.45 บาท ลดค่าใช้จ่ายประชาชน 2,479,407.01 บาท นอกจากนี้ภายในงานได้จัดนิทรรศการและบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน โดยเน้นถึงความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  14,037สถิติผู้เข้าชมรายวัน  14,037สถิติผู้เข้าชมรายวัน  14,037สถิติผู้เข้าชมรายวัน  14,037สถิติผู้เข้าชมรายวัน  14,037สถิติผู้เข้าชมรายวัน  14,037   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,307สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,307สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,307สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,307สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,307สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,307สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 315,307