กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดีเปิดให้บริการระบบ EDC Payment
15/3/2559
   วันนี้ (15 มีนาคม 2559) กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)เปิดให้บริการระบบ EDC Payment หรือการวางเงินประกันด้วยบัตรเดบิต / เครดิต ทางเลือกใหม่ของผู้ซื้อทรัพย์ในการในการวางหลักประกันเพื่อเข้าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี ที่สามารถใช้บัตร ATM บัตร VISA DEBIT หรือบัตร CREDIT โดย ไม่ต้องนำเงินสดมาวางหลักประกันในการซื้อทรัพย์ สำหรับค่าธรรมเนียมในการหากเป็นบัตร ATM หรือบัตร VISA DEBiT ของธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เสียค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อ 1 รายการ ซึ่งใน ระหว่างวันนี้ - 15 สิงหาคม2559 ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิตจะคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของยอดชำระ แต่หากซื้อทรัพย์ไม่ได้สามารถยกเลิกรายการได้ทันที โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม.ในระยะแรกนี้เริ่มให้บริการที่ห้องขายทอดตลาด กรมบังคับคดี ระยะที่สอง เปิดให้บริการเพิ่มอีก 29 สำนักงาน และจะขยายพื้นทีให้บริการเพิ่มเติมไปยังทุกสำนักงานบังคับคดีให้ครบทุกแห่ง ภายในเดือนมิถุนายน 2559 ในวันนี้มีผู้ใช้บริการรายแรก นายเอกสิทธิ์ เรืองรัตน์ ผู้ซื้อทรัพย์ ที่ได้ให้ความเห็นว่าเป็นบริการทีดี สะดวกมาก ไม่ต้องไม่ซื้อเช็คที่ธนาคาร และเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างมาก
เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ
คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี
กระบวนการฟื้นฟูกิจการ SMEs
คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน
บันทึกข้อตกลง (MOU)
วารสารกรมบังคับคดี
ข่าวล่าสุด
logo หน่วยงาน กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) 

สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  32,544สถิติผู้เข้าชมรายวัน  32,544สถิติผู้เข้าชมรายวัน  32,544สถิติผู้เข้าชมรายวัน  32,544สถิติผู้เข้าชมรายวัน  32,544สถิติผู้เข้าชมรายวัน  32,544   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 762,458สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 762,458สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 762,458สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 762,458สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 762,458สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 762,458สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 762,458