กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4817 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ปิดปรับปรุงระบบกระทรวง
ita 2023
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
no gift ไม่รับของขวัญ
รับสมัครสอบแข่งขันออนไลน์กรมบังคับคดี
รายงาน Timeline เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี
วีดีทัศน์กรมบังคับคดี
แบบแสดงความคิดเห็นการเข้าใช้งานเว็บไซต์กรมบังคับคดี
ระบบรับเรื่องราวร้องเรียน
LED DATA CATALOG
รวมแบนเนอร์กรมบังคับคดี
e-Service