กรมบังคับคดี
Change Display  :
ledlogo
Officers of the Legal Execution Department (LED), the Ministry of Justice, must perform their duties and responsibilities with integrity, patience, and dedication.
If you encounter a demand for an asset, improper conduct, or fraud, by an LED officer, please contact us at 02-881-4817. For general information, please contact us at 02-881-4999.
ปิดปรับปรุงระบบกระทรวง
ita 2023
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
no gift ไม่รับของขวัญ
regis
vision
Feedback
banners
banners
doing
banners

Activity news and updates

Volunteer news and updates

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
e-notice
แอปพลิเคชั่นกรมบังคับคดี
doing