กรมบังคับคดี
Change Display  :
ledlogo
Officers of the Legal Execution Department (LED), the Ministry of Justice, must perform their duties and responsibilities with integrity, patience, and dedication.
If you encounter a demand for an asset, improper conduct, or fraud, by an LED officer, please contact us at 02-881-4817. For general information, please contact us at 02-881-4999.
มหกรรมแก้หนี้ ประจำเดือนมีนาคม 2567
โครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองรุ่นที่ 15
โครงการ อบรมความรู้ทางกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้)
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลายด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรมบังคับคดีไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ยื่นคำร้องให้ความยินยอมงดการบังคับคดี กยศ
การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ.2534
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
regis
vision
Feedback
banners
banners
doing
banners

Activity news and updates

Volunteer news and updates

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
e-notice
แอปพลิเคชั่นกรมบังคับคดี
doing