กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4817 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ไกล่เกลี่ย
คดีล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง หมายเลขคดีแดงที่ ล.978/2567
วันข้าราชการพลเรือน 2567
คดีล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง หมายเลขคดีแดงที่ ล.745/2567
กรมบังคับคดีเพิ่มช่องทางตรวจสอบข้อมูล
โครงการ การบังคับคดีสำหรับเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองรุ่นที่ 15
โครงการ อบรมความรู้ทางกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้)
กรมบังคับคดีไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ยื่นคำร้องให้ความยินยอมงดการบังคับคดี กยศ
การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ.2534
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
รับสมัครสอบแข่งขันออนไลน์กรมบังคับคดี
วีดีทัศน์กรมบังคับคดี
แบบแสดงความคิดเห็นการเข้าใช้งานเว็บไซต์กรมบังคับคดี
ระบบรับเรื่องราวร้องเรียน
LED DATA CATALOG
ท่านถามเราตอบ
รวมแบนเนอร์กรมบังคับคดี
e-Service
สถิติการบังคับคดี
ข่าวกิจกรรม
จิตอาสากรมบังคับคดี
hotline สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79