สำนักงานบังคับคดี ( ส่วนกลาง )

189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

E-mail : ledmail@led.go.th

 

สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน
(จำหน่ายเฉพาะสังหาริมทรัพย์)

33/3 ถนน บรมราชชนนี กม.6
แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

E-mail : led20027@led.go.th

อัตราค่าส่งหมาย เบอร์โทรศัพท์
 
เบอร์โทรศัพท์
 
     
 
     
   
     
 
20019