Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน
ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
      
Application OS Android
ชื่อ
คำอธิบาย

 

LED ABC

Application Bankruptcy Checking

 

ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลายและข้อมูลนิติบุคคลล้มละลาย


 

LED Property

 

ค้นหาทรัพย์ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี


 

LED Property Plus

 

ค้นหาทรัพย์ห้องชุดตามแนวรถไฟฟ้าที่ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี


 

LED Debt InFo

 

ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลอายัดเงินในคดีและยอดหนี้คงเหลือ


 

LED Streaming

ชมการถ่ายทอดสด การขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดี 25 จังหวัด ได้แก่
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 / สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น / ชลบุรี / ชลบุรี สาขาพัทยา / นครปฐม / นครราชสีมา / นครสวรรค์ / นนทบุรี / ปทุมธานี / ปทุมธานี สาขาธัญบุรี / พิษณุโลก / ระยอง / พระนครศรีอยุธยา / ราชบุรี / ร้อยเอ็ด / ลำปาง / สงขลา / สมุทรปราการ / สมุทรสาคร / สระบุรี / สุราษฏร์ธานี / อุดรธานี / อุบลราชธานี / เชียงราย / เชียงใหม่

      
Application OS IPHONE
ชื่อ
คำอธิบาย
กรมบังคับคดี ขอแจ้งให้ทราบว่า Application on Mobile LED Property และ LED Property+ ขณะนี้อยู่ระหว่าง Reprocess นำขึ้น AppStore ในนามกรมบังคับคดี
คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ จึงจะสามารถโหลดใช้งานได้ตามปกติ

 

LED Property

 

ค้นหาทรัพย์ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี


 

LED Property Plus

 

ค้นหาทรัพย์ห้องชุดตามแนวรถไฟฟ้าที่ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome