Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
LED : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
บริการต่างๆของกรมบังคับคดี
ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สาระน่ารู้
ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม
การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ
ขายทอดคลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
บันทึกอบรม
ยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์
ขายทอดคลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
สายด่วน 1111 กรมบังคับคดี
คู่มือประชาชนเกี่ยวกับผู้ทำแผน
LED Property ค้นหาทรัพย์ผ่านมือถือ
กฎหมายใหม่ และร่างกฎหมายของกรมบังคับคดี
บังคับคดีอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สถิติคดีต่างๆ
คำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ...
100 คำถามน่าสนใจ
ตรวจสอบจำนวนเครื่องเข้าสู่ประมูลทรัพย์
กว่าจะเป็น e-Offering Auction
การประมูลขายทอดตลาดด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
International Conference 2015
การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ
International Conference 2017
บทความและงานวิจัย
ร่าง พรบ.ล้มละลาย...
การปรับปรุงระบบจ่ายค่าเลี้ยงชีพฯ
บริการข้อมูลภาครัฐ GDX
ซื้อขายสบายใจ โปร่งใสทุกขั้นตอน

บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภารกิจวุฒิสภา
ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
Web Browser Support : Internet Explorer