Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

โครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561"
 
       กรมบังคับคดีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หัวข้อ การวางแผนทางการเงิน และวินัยทางการเงิน ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 - 15.30 น. ณ ห้องปิ่นมณฑล โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนทางการเงินและวินัยทางการเงินแก่ลูกหนี้ที่เคยเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

       รายละเอียดสอบถามได้ที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี โทรศัพท์ 02 887 5072 โทรสาร 02 881 4816 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79

       ทั้งนี้ เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 สามารถลงทะเบียนได้หลายช่องทางผ่านลิ้งค์ด้านล่างนี้
 
ลงทะเบียนสมัครด้วยตนเอง
ลงทะเบียนแบบออนไลน์
 
อีกหนึ่งช่องทางลงทะเบียนแบบออนไลน์ สแกนผ่าน Qrcode ด้านล่างนี้ 
Web Browser Support : Internet Explorer