กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
สายตรงผู้บริหาร : กรมบังคับคดี

สายตรงผู้บริหาร


   กรมบังคับคดีได้ทำการเปิดบริการช่องทางใหม่ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีอย่างไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งถึงท่านผู้บริหารระดับสูงกรมบังคับคดีได้โดยตรง และขอความกรุณาโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริงเพื่อจะได้ใช้ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อร้องเรียนที่แจ้ง เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านสอบถามหรือร้องเรียนมามีผลกระทบกับหน่วยงานหรือบุคลากรของกรมบังคับคดีโดยตรง หากทางกรมบังคับคดีไม่สามารถติดต่อกลับได้ ข้อร้องเรียนนั้นๆ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
 
นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
อธิบดี
aranya.t@led.mail.go.th
0-2881-4801
0-2881-4999  ต่อ 8101
 
นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
รองอธิบดี
kerdchoke.k@led.mail.go.th
0-2881-4802
0-2881-4999  ต่อ 8201
นายเสกสรร สุขแสง
นายเสกสรร สุขแสง
รองอธิบดี
seaksan.s@led.mail.go.th
0-2881-4806
0-2881-4999  ต่อ 8401
นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์
นางสาวปนัดดา สินธุวิสุทธ์
รองอธิบดี
panadda.s@led.mail.go.th
0-2881-4805
0-2881-4999 ต่อ 8301
 
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย
จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย
เลขานุการกรม
komnon.j@led.mail.go.th
0-2881-4817, 0-2435-7399
0-2881-4999  ต่อ 1100, 1101
 

ข่าวล่าสุด


กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
        WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,550สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,550สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,550สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,550สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,550สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,550   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,141สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,141สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,141สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,141สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,141สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,141สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 130,141
Copyright 2020 By Legal Execution Department