หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
สายตรงผู้บริหาร : กรมบังคับคดี

สายตรงผู้บริหาร

     กรมบังคับคดีได้ทำการเปิดบริการช่องทางใหม่ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีอย่างไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งถึงท่านผู้บริหารระดับสูงกรมบังคับคดีได้โดยตรง และขอความกรุณาโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริงเพื่อจะได้ใช้ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อร้องเรียนที่แจ้ง เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านสอบถามหรือร้องเรียนมามีผลกระทบกับหน่วยงานหรือบุคลากรของกรมบังคับคดีโดยตรง หากทางกรมบังคับคดีไม่สามารถติดต่อกลับได้ ข้อร้องเรียนนั้นๆ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา

  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
  อธิบดี
  e-mail :  ruenvade.s@led.mail.go.th
 โทร. : 0-2433-6010
 โทร. : 0-2881-4800-1
 
 
  นางอรัญญา ทองน้ำตะโก  นางอรัญญา ทองน้ำตะโก
  รองอธิบดี
  e-mail :  aranya.t@led.mail.go.th
 โทร. : 0-2881-4802-3
 โทร. : 0-2881-4999  ต่อ 8200, 8201
 
 
  นางสาวสายรุ้ง มารมย์  นางสาวสายรุ้ง มารมย์
  รองอธิบดี
  e-mail :  sairung.m@led.mail.go.th
 โทร. : 0-2881-4805, 0-2435-7398
 โทร. : 0-2881-4999 ต่อ 8400, 8401
 
 
  นางทัศนีย์ เปาอินทร์  นางทัศนีย์ เปาอินทร์
  รองอธิบดี
  e-mail :  tussanee.p@led.mail.go.th
 โทร. : 0-2881-4806
 โทร. : 0-2881-4999  ต่อ 8300, 8301
 
 
  จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย  จ่าเอกคำนน จันทร์น้อย
  เลขานุการกรม
  e-mail : 
 โทร. : 0-2881-4817, 0-2435-7399
 โทร. : 0-2881-4999  ต่อ 1100, 1101
 
 
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

hotline

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  281สถิติผู้เข้าชมรายวัน  281สถิติผู้เข้าชมรายวัน  281
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 75,978สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 75,978สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 75,978สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 75,978สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 75,978สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 75,978