Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999

 
หัวข้อที่ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562
18/2/2562
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561
9/1/2562
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
9/1/2562
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561
9/1/2562
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561
6/11/2561
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561
6/11/2561
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฏาคม 2561
6/11/2561
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561
6/11/2561
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
21/6/2561
     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561
21/6/2561
 
*** ประกาศเก่า : Click Here ***
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome