Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999

 
หัวข้อที่ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
     ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
26/2/2562
     ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
11/1/2562
     ประกาศขายทอดตตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
11/1/2562
     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
22/11/2561
     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานีประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
13/11/2561
     ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
14/6/2561
     ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่หมดความจำเป็นใช้ในราชการ
24/4/2561
     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด ประการศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด
10/4/2561
     แก้ไขจำนวนและหมายเลขครุภัณฑ์ที่พิมพ์คลาดเคลื่อน
14/2/2561
     ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
9/2/2561
     ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง
2/2/2561
     ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
31/1/2561
     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15/12/2560
     ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เสื่อมสภาพ
1/12/2560
     ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23/8/2560
     ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
4/4/2560
     ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
1/3/2560
     ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
31/1/2560
     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
16/11/2559
     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
23/5/2559
     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
28/4/2559
     ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
4/4/2559
     ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
9/3/2559
     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
19/1/2559
     ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
30/12/2558
     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
17/11/2558
     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่หมดความจำเป็นในราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
20/10/2558
     ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
3/8/2558
     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
23/6/2558
     ขายทอดตลาดยานพาหนะและขนส่งส่วนกลาง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
4/6/2558
     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนย่อยกันทรลักษ์ ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะและขนส่งส่วนกลางและครุภัณฑ์สำนักงาน
12/2/2558
     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ของสำนักงานบังคับคีดจังหวัดระนอง
27/1/2558
     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
27/1/2558
     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์
27/1/2558
     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
12/1/2558
     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
18/12/2557
     ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
13/8/2557
     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
28/7/2557
     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
26/5/2557
     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
26/3/2557
     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14/3/2557
     ขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14/3/2557
     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
6/1/2557
     ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
4/12/2556
     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
14/5/2556
     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส่วนย่อยบัวใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่หมดความจำเป็นในราชการ
23/1/2556
     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ สำนักงานฯ ที่ชำรุดหมดอายุการใช้งาน
14/11/2555
     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ประกาศขายครุภัณฑ์สำนักงานที่เสื่อมสภาพ
2/12/2554
     กรมบังคับคดี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ
1/12/2554
     สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
28/11/2554
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome