home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด : กรมบังคับคดี
 
subject
หัวข้อที่ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
  icon4 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
25/9/2562
  icon4 ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
24/9/2562
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29/8/2562
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
28/6/2562
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
26/2/2562
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
11/1/2562
  icon4 ประกาศขายทอดตตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
11/1/2562
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
22/11/2561
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานีประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
13/11/2561
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
14/6/2561
  icon4 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่หมดความจำเป็นใช้ในราชการ
24/4/2561
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด ประการศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด
10/4/2561
  icon4 แก้ไขจำนวนและหมายเลขครุภัณฑ์ที่พิมพ์คลาดเคลื่อน
14/2/2561
  icon4 ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
9/2/2561
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง
2/2/2561
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
31/1/2561
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15/12/2560
  icon4 ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เสื่อมสภาพ
1/12/2560
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23/8/2560
  icon4 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
4/4/2560
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
1/3/2560
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
31/1/2560
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
16/11/2559
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
23/5/2559
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
28/4/2559
  icon4 ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
4/4/2559
  icon4 ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
9/3/2559
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
19/1/2559
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
30/12/2558
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
17/11/2558
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่หมดความจำเป็นในราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
20/10/2558
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
3/8/2558
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
23/6/2558
  icon4 ขายทอดตลาดยานพาหนะและขนส่งส่วนกลาง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
4/6/2558
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนย่อยกันทรลักษ์ ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะและขนส่งส่วนกลางและครุภัณฑ์สำนักงาน
12/2/2558
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ของสำนักงานบังคับคีดจังหวัดระนอง
27/1/2558
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
27/1/2558
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์
27/1/2558
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
12/1/2558
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
18/12/2557
  icon4 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
13/8/2557
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
28/7/2557
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
26/5/2557
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
26/3/2557
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14/3/2557
  icon4 ขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14/3/2557
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
6/1/2557
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
4/12/2556
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
14/5/2556
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส่วนย่อยบัวใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่หมดความจำเป็นในราชการ
23/1/2556
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ สำนักงานฯ ที่ชำรุดหมดอายุการใช้งาน
14/11/2555
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ประกาศขายครุภัณฑ์สำนักงานที่เสื่อมสภาพ
2/12/2554
  icon4 กรมบังคับคดี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ
1/12/2554
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
28/11/2554
 

 
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  10,978สถิติผู้เข้าชมรายวัน  10,978สถิติผู้เข้าชมรายวัน  10,978สถิติผู้เข้าชมรายวัน  10,978สถิติผู้เข้าชมรายวัน  10,978สถิติผู้เข้าชมรายวัน  10,978   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,821สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,821สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,821สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,821สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,821สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,821สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,821
Copyright By Legal Execution Department