ledlogo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
th-flag en-flag
ledlogo
ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด : กรมบังคับคดี
 
subject
หัวข้อที่ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
3/7/2563
  icon4 ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
2/7/2563
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2/7/2563
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ
25/6/2563
  icon4 ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
25/6/2563
  icon4 ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 26 รายการ
23/6/2563
  icon4 ประกาศงดการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง
15/6/2563
  icon4 ประกาศ กรมบังคับคดี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
11/6/2563
  icon4  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานในหน่วยงาน
2/6/2563
  icon4 ประกาศงดการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง
2/6/2563
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท กำหนดประกาศขายครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1/6/2563
  icon4 ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
25/5/2563
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
17/4/2563
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
25/3/2563
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
18/2/2563
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
6/2/2563
  icon4 ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
9/1/2563
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
24/12/2562
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ
11/12/2562
  icon4 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง เรื่อง ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างชำรุด 3 รายการ และรื้อถอนพร้อมปรับพื้นที่
4/12/2562
  icon4 ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างชำรุด จำนวน 3 รายการ และรื้อถอนพร้อมปรับพื้นที่
4/12/2562
  icon4 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
25/9/2562
  icon4 ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
24/9/2562
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29/8/2562
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
28/6/2562
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
26/2/2562
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
11/1/2562
  icon4 ประกาศขายทอดตตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
11/1/2562
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
22/11/2561
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานีประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
13/11/2561
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
14/6/2561
  icon4 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่หมดความจำเป็นใช้ในราชการ
24/4/2561
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด ประการศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด
10/4/2561
  icon4 แก้ไขจำนวนและหมายเลขครุภัณฑ์ที่พิมพ์คลาดเคลื่อน
14/2/2561
  icon4 ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน
9/2/2561
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง
2/2/2561
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
31/1/2561
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15/12/2560
  icon4 ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด เสื่อมสภาพ
1/12/2560
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23/8/2560
  icon4 ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
4/4/2560
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
1/3/2560
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
31/1/2560
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
16/11/2559
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
23/5/2559
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
28/4/2559
  icon4 ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
4/4/2559
  icon4 ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
9/3/2559
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
19/1/2559
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
30/12/2558
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
17/11/2558
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่หมดความจำเป็นในราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
20/10/2558
  icon4 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
3/8/2558
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
23/6/2558
  icon4 ขายทอดตลาดยานพาหนะและขนส่งส่วนกลาง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
4/6/2558
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนย่อยกันทรลักษ์ ประกาศขายทอดตลาดยานพาหนะและขนส่งส่วนกลางและครุภัณฑ์สำนักงาน
12/2/2558
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ของสำนักงานบังคับคีดจังหวัดระนอง
27/1/2558
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
27/1/2558
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์
27/1/2558
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
12/1/2558
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
18/12/2557
  icon4 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
13/8/2557
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
28/7/2557
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
26/5/2557
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
26/3/2557
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14/3/2557
  icon4 ขายทอดตลาดรถยนต์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14/3/2557
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
6/1/2557
  icon4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
4/12/2556
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
14/5/2556
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส่วนย่อยบัวใหญ่ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่หมดความจำเป็นในราชการ
23/1/2556
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ สำนักงานฯ ที่ชำรุดหมดอายุการใช้งาน
14/11/2555
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ประกาศขายครุภัณฑ์สำนักงานที่เสื่อมสภาพ
2/12/2554
  icon4 กรมบังคับคดี ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ
1/12/2554
  icon4 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
28/11/2554
 

 
 
กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  858สถิติผู้เข้าชมรายวัน  858สถิติผู้เข้าชมรายวัน  858   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,781สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,781สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,781สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,781สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,781สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,781สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,781
Copyright 2020 By Legal Execution Department