ledlogo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
th-flag en-flag
ledlogo
ประกาศผู้ชนะการซื้อการจ้าง : กรมบังคับคดี
 
subject

หัวข้อที่ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
  icon4 ประกาศผู้ชนะการซ์้อการจ้าง จัดจ้างทำซองสีน้ำตาลแถบกาวพิเศษ(สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/7/2563
  icon4 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก
2/7/2563
  icon4 จัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี
1/7/2563
  icon4 จัดจ้างผลิตแผ่นพับและโปสเตอร์การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
1/7/2563
  icon4 จัดจ้างผลิตพัดประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
1/7/2563
  icon4 จัดจ้างทำแฟ้มตรากรมบังคับคดีจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/6/2563
  icon4 จ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/6/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 4 รายการ ไตรมาส 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/6/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5997 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3785 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2563
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกกลิ้งสร้างภาพ กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2563
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกกลิ้งสร้างภาพ กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตและติดตั้งฝาปิดบ่อน้ำเสียโรงอาหาร อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/6/2563
  icon4 ซื้อถุงขยะสีชา ขนาด 30x40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2563
  icon4 ซื้อแผ่นรองเจาะเอกสารสำหรับเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2563
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติีกเกอร์บารืโค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2563
  icon4 หนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2563
24/6/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงขยายพื้นที่บริเวณเคาน์เตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนของกองบังคับคดีล้มละลาย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2563
  icon4 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2563
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องขายทอดตลาดเดิม อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/6/2563
  icon4 จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ PVC มันเงา เกรดดี (ไม่ใช่กระดาษ) 7 สี
18/6/2563
  icon4 จัดซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/6/2563
  icon4 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/6/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาแอลกอฮอล์ สำหรับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2563
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างฉีดยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/6/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องท่านผู้บริหารและกลุ่มช่วยอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/6/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮภ 3664 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/6/2563
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างฉีดยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/6/2563
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/6/2563
  icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/6/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/6/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/6/2563
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างฉีดยาฆ่าเชื้อโรควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/6/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) ของฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/6/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/6/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบขวดครอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/6/2563
  icon4 จัดซื้อ Adapter
29/5/2563
  icon4 จัดจ้างผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ 120
29/5/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/5/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
29/5/2563
  icon4 จัดซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/5/2563
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาลิฟท์ "ไทจี" อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/5/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2563
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ชั้น ๒ อาคารกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/5/2563
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการพัฒนาระบบวางทรัพย์ โดยวิธีคัดเลือก
20/5/2563
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/5/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 6029 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/5/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ PVC มันเงา เกรดดี (ไม่ใช่กระดาษ) 7 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/5/2563
  icon4 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์สีดำ ยี่ห้อริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/5/2563
  icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/5/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/5/2563
  icon4 จัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ – แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/5/2563
  icon4 จัดซื้อ User ID ลายเส้นภาพอินโฟ กราฟฟิก
14/5/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ พร้อมแสตนด์ขาตั้งสำหรับเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/5/2563
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบวางทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
8/5/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะ การจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/5/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/5/2563
  icon4 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้อัลลอย
8/5/2563
  icon4 จัดซื้อเครื่องมินิพีซี กลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/5/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน 3กศ 8162 กรุงเทพมหานคร
5/5/2563
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/5/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมลิฟท์ ชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/5/2563
  icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ฟลิฟชาร์ท แบบตั้ง 3 ขา และกระดาษฟลิปชาร์ท สำหรับใช้ในการจัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-offering Auction ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
28/4/2563
  icon4 จ้างพิมพ์สมุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/4/2563
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้ง กริ่ง/ออดประตูไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/4/2563
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างติดตั้ง กริ่ง/ออดประตูไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/4/2563
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้าางซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องปฎิบัติการเจ้าหน้าที่ ชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณโรงอาหารของกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮภ 3661 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเชคระบบอื่น เลขทะเบียน 3กศ 8164 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/4/2563
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ
24/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมองค์กรตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)
22/4/2563
  icon4 ซ่อมแซมตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบสัญญาณแจ้งเตือน เหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง
22/4/2563
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/4/2563
  icon4 จัดซื้อปลั๊กไฟ 3 ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/4/2563
  icon4 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP Laserjet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/4/2563
  icon4 จัดจ้างทำซองหนังประจำตัวพนักงานบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องอากาศ สบก.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3784 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5987 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอรคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3785 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮภ 3668 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะกรมบังคับคดี จ้างทำชั้นเหล็กเก็บกล่องสำนวนที่สถานรักษาทรัพย์ (โกดัง 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3กศ 8176 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนค์ เลขทะเบียน ฮล 6011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน ฮภ 3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/4/2563
  icon4 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
15/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3787 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน 3กศ 8177 โดยวิธีเฉพาะเจาะ
15/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ เลขทะเบียน 3กศ 8156 โดยวิธีเฉพาะาเจาะจง
15/4/2563
  icon4 จัดจ้างผลิตแผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแผ่นพับ QR CODE คู่มือภารกิจ กรมบังคับคดี
14/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ผอ.กลุ่มงานบังคับคดีล้มละลาย กองบังคับคดีล้มละลาย 1
13/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำหรับห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโซฟาไว้สำหรับรับรองแขกของผู้บริหาร โดยวิะีเฉพาะเจะจง
13/4/2563
  icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชั้นเหล็กวางสำนวน พร้อมจัดส่งและประกอบติดตั้ง ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 เขตมีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563)
9/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2
9/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องขายทอดตลาด
9/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องเจาะกระดาษ
9/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องเจาะกระดาษ
9/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖/๗-๘ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง และปรับปรุงระบบกันซึม พร้อมทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/4/2563
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
7/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 41-6544 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/4/2563
  icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 7 รายการ
3/4/2563
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/4/2563
  icon4 ทำสติ๊กเกอร์ PVC มันเงา เกรดดี (ไม่ใช่กระดาษ) 7 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/4/2563
  icon4 พิมพ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน(กองฟื้นฟูกิจการลูกหนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3กศ 8169 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน 3กศ 8176 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน 3กศ 8166 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/4/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน 3กด 8292 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/4/2563
  icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/3/2563
  icon4 จ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา เลขที่ 3 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
31/3/2563
  icon4 จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ จำนวน 10 รายการ
27/3/2563
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สบก.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ LED CAFE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สถาบันพัฒนาการบังคับคดี โยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE สำหรับปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/3/2563
  icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์บัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
  icon4 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนท่อเมนน้ำประปาอาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะกานเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูบานเลื่อนหลังประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กไฟสามตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2563
  icon4 ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 16 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 5997 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน อล 6029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3785 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียบ ญฮ 2068 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
  icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
  icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร
26/3/2563
  icon4 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
  icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
  icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 6003 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮย 3785 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน 3กศ 8178 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3784 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ เลขทะเบียน ญฮ 2066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา าจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมนเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 5987 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/3/2563
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบวางทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล 6011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮล 6020 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/3/2563
  icon4 หนังสือพิมพ์/วารสารประจำเดือนมีนาคม 2563
19/3/2563
  icon4 จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ PVC มันเงา เกรดดี (ไม่ใช่กระดาษ) 7 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
18/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ. 2563
17/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างฉีดยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธีฌแพาะเจาะจง
13/3/2563
  icon4 จัดจ้างพิมพ์ปกหน้า-ปกหลังไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/3/2563
  icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/3/2563
  icon4 จัดจ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/3/2563
  icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
6/3/2563
  icon4 จัดซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาาะจง
6/3/2563
  icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/3/2563
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 1 โดยวิธีเฉาะเจาะจง
5/3/2563
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปร้น ยี่ห้อ HP โดยวิธีเฉาะเจาะจง
5/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายพ่วงแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮย 3787 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน ฮย 3787 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน 3กศ 8177 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น เลขทะเบียน 3กศ 8169 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ต สำหรับสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีตกลงราคา
3/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/3/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องชุมสายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/3/2563
  icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/3/2563
  icon4 โครงการจ้างก่อสร้างห้องขายทอดตลาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/2/2563
  icon4 จัดซื้ออุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/2/2563
  icon4 จัดซื้อนาฬิกาดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/2/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงขยายพื้นที่บริการประชาชนของกองบังคับคดีล้มละลาย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/2/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบานพับหน้าต่างบานกระทุ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/2/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/2/2563
  icon4 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมบังคับคดีด้านการจัดอันดับความยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
20/2/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/2/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้น ยี่ห้อ HP
17/2/2563
  icon4 จัดซื้อแอลกอฮอล์เจลล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/2/2563
  icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับ รับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายล้มละลาย” สำหรับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
13/2/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/2/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/2/2563
  icon4 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/2/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องขายทอดตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/2/2563
  icon4 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ
4/2/2563
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/2/2563
  icon4 จัดซื้อกระดาษกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/2/2563
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
3/2/2563
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
3/2/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/1/2563
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/1/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์
30/1/2563
  icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/1/2563
  icon4 จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อริโก้ จำนวน 3 รายการ
30/1/2563
  icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/1/2563
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/1/2563
  icon4 ปรุะกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ เลขทะเบียน 3กด - 8292 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/1/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องทำงานท่านอธิบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/1/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมจุดที่มีน้ำรั่วซึม รวม 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/1/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 5 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/1/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮบ - 1567 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/1/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ เลขทะเบียน ๔กก-๓๐๖๔ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/1/2563
  icon4 ซื้อเครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติทดแทน
24/1/2563
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/1/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล-๕๙๙๓ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/1/2563
  icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
22/1/2563
  icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
22/1/2563
  icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
21/1/2563
  icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาจง
21/1/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล-๖๐๐๓ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/1/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมลิฟต์คู่ ชั้น 9
21/1/2563
  icon4 ปรรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล-๖๐๑๘ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/1/2563
  icon4 ยกเลิกประกาศผู้ชนะ
21/1/2563
  icon4 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
21/1/2563
  icon4 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
21/1/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำฝาตะแกรงเหล็กปิดปากท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/1/2563
  icon4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมลิฟต์โดยสารด้านหลัง อาคารอสีติพรรษ
16/1/2563
  icon4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องไฟฟ้า (ลิฟต์เดี่ยว) ข้างลิฟต์ UPS ชั้น 1
16/1/2563
  icon4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมลิฟต์ชั้นดาดฟ้า อาคาร 25 ปี
16/1/2563
  icon4 จัดซื้อหลอดไฟ LED 40W พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/1/2563
  icon4 จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดหางบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/1/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องขายทอดตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/1/2563
  icon4 จัดซื้อสายไฟอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/1/2563
  icon4 จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/1/2563
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
13/1/2563
  icon4 จ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)
9/1/2563
  icon4 จัดเช่าเต้นท์พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/1/2563
  icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 15 รายการ
8/1/2563
  icon4 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเสริมสร้างองค์ความรู้ภารกิจด้านการบังคับคดี ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะจง
8/1/2563
  icon4 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฝาตะแกรงเหล็กปิดปากท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/1/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเชิงชายหลังคาโกดัง 6 และ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/1/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล-๕๙๙๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/1/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ เลขทะเบียน ฮล-๕๙๗๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/1/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ญฮ-๒๐๖๖ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/1/2563
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล-๕๙๙๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้ ทะเบียน ฮล-๖๐๒๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน ฮล-๖๐๒๒ กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน ฮภ-๓๖๖๕ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562
  icon4 จัดจ้างผลิตถุงผ้าสปันบอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562
  icon4 จัดซื้อยาดมโชคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562
  icon4 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP officejetpro โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2562
  icon4 จัดจ้างพิมพ์สมุดบัญชี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2562
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมลิฟต์คู่ชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2562
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2562
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2562
  icon4 จัดจ้างติดตั้งผ้าม่าน
19/12/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษา (ญี่ปุ่น) พร้อมอุปกรณ์ตู้ล่าม และหูฟัง โครงการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการของกรมบังคับคดีภายใต้กรอบตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2562
  icon4 จัดซ์้อป้ายสามเหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2562
  icon4 ประกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา เรื่อง การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
16/12/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2562
  icon4 จัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี จัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฝาตะแกรงเหล็กปิดปากท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/12/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/12/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุอปกรณ์งานบ้านงานครัว(ประปา) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/12/2562
  icon4 พิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 4 รายการ ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/11/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาโครงการเช่าโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/11/2562
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ รถตู้ เลขทะเบียน ฮล ๖๐๒๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ๔กก ๓๐๖๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2562
  icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์จำนวน 2 รายการ
26/11/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานจำนวน 6 รายการ
26/11/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2562
  icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดบวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมตู้เก็บของวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี
15/11/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องตรวจนับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2562
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮย ๓๗๘๔, ฮภ ๓๖๖๔, ๓กศ ๘๑๕๖ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมห้องทำงานผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมหลังคา อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองบังคับคดีล้มละลาย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน ฮภ ๓๖๖๔ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล๖๐๒๖, ฮล๖๐๐๕, ฮล๖๐๒๗, ฮล๖๐๒๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮล ๖๐๑๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมบำรุงรักษารถบัส เลขทะเบียน ๔๑-๖๕๔๔ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2562
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง(ห้อง 290/4)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/11/2562
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง(ห้อง 290/3)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/11/2562
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง(ห้องที่ 290/2)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/11/2562
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง(ห้อง 290/1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/11/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
6/11/2562
  icon4 จัดจ้างติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ติดลิฟท์
1/11/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (ไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/11/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานและบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX
31/10/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมห้องบริการประชาชน สบก.6
31/10/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก๊อกน้ำพร้อมอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมอ่างล้างมือ
31/10/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ
30/10/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2562
  icon4 จัดซื้อนาฬิการชนิดแขวงผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2562
  icon4 จัดซื้อสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
16/10/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิมอาคาร 25 ปี (ชั้น 4 และ 5) กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/10/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ Mc Quay Cooled Chiller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2562
  icon4 จัดจ้างทำป้ายชื่อทองเหลือง โดบวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เปลี่ยนประตูห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแลการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/10/2562
  icon4 จ้างซ่อมแซมระบบบัตรคิว
7/10/2562
  icon4 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
7/10/2562
  icon4 จ้างซ่อมเครื่องปัีมอัดฉีดแรงดันสูง
7/10/2562
  icon4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
7/10/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายฉีดน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/10/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการจัดซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
3/10/2562
  icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษขนาดใหญ่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/10/2562
  icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/10/2562
  icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,827.-บาท)
1/10/2562
  icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,677.-บาท)
1/10/2562
  icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,133.-บาท)
1/10/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/10/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ภายในอาคาร และระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ภายในอาคาร และระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
  icon4 จัดซื้อ USB flash drive 8 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำงานจำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายสำเนาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบัส เลขทะเบียน ๔๑-๖๕๔๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และเว็บไซต์ฺการบังคับคดีแพ่ง
27/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดีฯ
27/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/9/2562
  icon4 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 42 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2562
  icon4 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2562
  icon4 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี
26/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
26/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ รถบัส เลขทะเบียน ๔๑-๖๕๔๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ รถตู้ เลขทะเบียน ฮล ๕๙๙๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้ารถตู้ พร้อมติดฟิล์ม เลขทะเบียน ฮภ ๓๖๖๔ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้ารถตู้ พร้อมติดฟิล์ม เลขทะเบียน ฮย ๓๗๘๗ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/9/2562
  icon4 ซื้อรางปลั๊กไฟ จำนวน 13 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/9/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ญฮ ๒๐๖๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาลิฟต์ อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาลิฟต์ อาคาร 25 ปี "มิตซูบิชิ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้าต่างบานเกล็ด จำนวน 4 แผ่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกุญแจประตูอลูมิเนียมบานสวิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนพื้นกระเบื้องภายในลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/9/2562
  icon4 จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทแผนปฏิบัติการ การสื่อสารการประชาสัมพันธ์ด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีตามคำสั่งศาล การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นการบังคับคดี กรมบังคับคดี ปี 2562 - 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมปั๊มดับเพลิง
17/9/2562
  icon4 เช่าพื้นที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
17/9/2562
  icon4 เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓
17/9/2562
  icon4 เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๒
17/9/2562
  icon4 หนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2562
17/9/2562
  icon4 เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
16/9/2562
  icon4 เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
16/9/2562
  icon4 จัดจ้างทำคู่มือกฎหมายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2562
  icon4 จัดซื้อสติ๊กเกอร์แผ่นใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลสถิติของกรมบังคับคดีที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
13/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมประตูเปิด-ปิดโกดัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/9/2562
  icon4 จ้างผลิตป้ายไฟประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/9/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
12/9/2562
  icon4 จัดจ้่างผลิตโรลอัพเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
10/9/2562
  icon4 จัดจ้างผลิตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/9/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกส่วนกลาง เลขทะเบียน ๕๒-๔๒๙๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/9/2562
  icon4 ซื้อโทรศัพท์ไร้สายแบบคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/9/2562
  icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน วันที่ 11 – 13 กันยายน 2562 สำหรับ รับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงกระบวนงานลดขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
3/9/2562
  icon4 ซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ ฮล ๖๐๒๗ กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/9/2562
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงกระบวนงานลดขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/9/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่ว
2/9/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมทางลาดขึ้น-ลงโกดัง 5 ทั้งสองด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix ยี่ห้อ Tally Dascom รุ่น 2600 และรุ่น 2610 ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/8/2562
  icon4 จัดซื้อบัตรพลาสติก บัตร RF-ID และหมึกพิมพ์บัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนไส้กรองน้ำยี่ห้อ Pure รุ่น 528 UV หมายเลขครุภัณฑ์ 5101-001-0001 1/58 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/8/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิม อาคาร 25 ปี (ชั้น 4 และ 5) กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
26/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกุญแจลูกบิดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกุญแจลิ้นชักโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนกระจกห้องน้ำหญิง ชั้น 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/8/2562
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 สำหรับ รับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง การรับรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
23/8/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2562
  icon4 จัดจ้างผลิตแผ่นพับ Application Led การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประชาชน
22/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อลูกบิดประตูและกุญแจประตูอลูมิเนียมบานสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ๓กด ๘๒๙๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ๓กศ ๘๑๖๙ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ฮย ๓๗๘๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซ่อมทางลาดขึ้น-ลงโกดัง 5 ทั้งสองด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/8/2562
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 สำหรับ รับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง การรับรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/8/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดนวิธีเฉพาะเจาะจง
16/8/2562
  icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเบาะเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรางครอบสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทะลวงท่อพร้อมทำความสะอาดห้องน้ำอาคารกรมบังคับคดี และอาคารลานจอดรถ จำนวน 264 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/8/2562
  icon4 จัดจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์กรมบังคับคดี
15/8/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนขอบยางกระจกห้องควบคุมลิฟต์เดี่ยวและลิฟต์คู่ อาคารกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/8/2562
  icon4 จัดซื้อแผ่นสะท้อนแสงติดรถบรรทุก 6 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/8/2562
  icon4 จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/8/2562
  icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/8/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผุ้ชนะ จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/8/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/8/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เปลี่ยนประตูกระจกหน้า อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์โช๊คประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/8/2562
  icon4  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)
9/8/2562
  icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/8/2562
  icon4 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/8/2562
  icon4 จัดจ้างผลิตคู่มือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/8/2562
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รุ่นที่ 2)
6/8/2562
  icon4 ทำซองสีน้ำตาลแถบกาวพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/8/2562
  icon4 ส่งวัสดแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮภ ๓๖๖๑ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ เลขทะเบียน ฮภ ๓๖๕๘ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/8/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ญฮ ๒๐๗๘ กทม.)
30/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล ๕๙๘๒ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ฮล ๖๐๐๓ กทม.)
30/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ฮภ ๓๖๖๑ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2562
  icon4 ตู้เย็น ขนาด 7.2 คิว และ โทรทัศน์ ขนาด 32 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2562
  icon4 โทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง
30/7/2562
  icon4 รถเข็นสำนวน จำนวน 9 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/7/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สัญญาณไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561)
22/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)
22/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ฮล ๕๙๘๒ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตู้ล่ามสำหรับแปลภาษาอังกฤษ-ไทย สำหรับโครงการ"การเป็นผู้กำกับดูแลเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ ฮบ ๑๕๖๗ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมประตูเปิด-ปิด ยางปัดน้ำฝน และตรวจระบบไฟกล้องมองหลัง (รถบัสเลขทะเบียน ๔๑-๖๕๔๕ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/7/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เปลี่ยนประตูบานสวิง กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับระบบเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล ๕๙๘๗ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/7/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เปลี่ยนประตูกระจกหน้าอาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/7/2562
  icon4 จัดซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/7/2562
  icon4 จ้างผลิตสติ๊กเกอร์ป้ายสแตนดี้
5/7/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
5/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระจกห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรองเท้าบูท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างการจัดแสดงนิทรรศการและเผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดีในงาน Thailand Social Expo 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/7/2562
  icon4 จัดซื้ออุปกรณ์งานบ้านงานครัว
4/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโครงการขายทอดตลาดโดยการให้บริการในรูปแบบ Mobile Truck ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนกระจกและพัดลมดูดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนกระจกและพัดลมดูดอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/7/2562
  icon4 หนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2562
4/7/2562
  icon4  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมลิฟต์และเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ "มิตซูบิชิ" อาคาร 25 ปี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/7/2562
  icon4 จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล ๕๙๙๑ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/7/2562
  icon4 จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล ๖๐๐๓ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/7/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล ๕๙๙๓ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/7/2562
  icon4 ขส่งวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 38 สำนักงาน (150 กล่อง)
28/6/2562
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 30”
27/6/2562
  icon4 ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 30
26/6/2562
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เปลี่ยนประตูห้องกลุ่มงานนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/6/2562
  icon4 จัดจ้างผลิตโรลอัพวิสัยทัศน์กรมบังคับคดี
24/6/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เปลี่ยนประตูกระจกหน้า อาคาร อสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/6/2562
  icon4 จัดซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/6/2562
  icon4 จัดซื้อถังขยะใส พร้อมฝาช่องทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/6/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/6/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดครัทช์รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/6/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
19/6/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
19/6/2562
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 30” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/6/2562
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ใน ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 30” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/6/2562
  icon4 (ทดสอบ)
19/6/2562
  icon4 จัดซื้อเก้าอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง
18/6/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ
18/6/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนประตูห้อ หลังคาแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/6/2562
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจปัญหาการชำระหนี้ของลูกหนี้ : กรณีศึกษาลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
17/6/2562
  icon4 จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/6/2562
  icon4 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว
14/6/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ (ฮล ๖๐๒๖ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/6/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง (ฮล ๖๐๑๑ กทม. ฮล ๖๐๔๒ กทม., ญฮ ๒๐๖๖ กทม. และฮย ๓๗๘๖ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/6/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบัส พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (๔๑-๖๕๔๔ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/6/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบัส (๔๑-๖๕๔๕ กทม.)
12/6/2562
  icon4 ซ่อมเครื่องโปรเจคเตอร์
12/6/2562
  icon4 จัดซื้อหลอดภาพ สำหรับเครื่องโปรเจคเตอร์
12/6/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฝาโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/6/2562
  icon4 จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ จำนวน 8 รายการ
11/6/2562
  icon4 จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาโกดัง 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/6/2562
  icon4 จัดจ้างผลิตคู่มือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (เพิ่มเติม)
5/6/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับและพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ของกรมบังคับคดี ตามกรอบการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
4/6/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/5/2562
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่ 30”
30/5/2562
  icon4 หนังสือพิพม์/วารสาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
29/5/2562
  icon4 จัดจ้างผลิตหนังสือสมุดภาพอินโฟกราฟฟิค ชุดความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี
28/5/2562
  icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์แอร์ตัวหลัง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (๔๑-๖๕๔๕ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/5/2562
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
24/5/2562
  icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งไฟกระตุกในอาคารสำนักงาน (โกดัง 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/5/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮย ๓๗๘๗ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/5/2562
  icon4 ซื้อกล่องใส่แบบแปลน
21/5/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/5/2562
  icon4 ซ่อมฝาผนังลานจอดรถชั้น 1
17/5/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระบบเบรก พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮภ ๓๖๖๔ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/5/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล 6042 กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/5/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงท่อน้ำเสียอุดตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/5/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/5/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/5/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ
14/5/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ฮล ๖๐๔๒ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/5/2562
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรระกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้าที่ Application Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/5/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับใช้ในการจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/5/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 1 รายการ
7/5/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ
7/5/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ
7/5/2562
  icon4 จีดซื้อกล่องใส่เอกสสาร
7/5/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว
7/5/2562
  icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร
7/5/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการให้บริการสู่การเป็นเลิศเพื่อยกระดับความเชื่อมั่น และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามกรอบการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) และกรอบการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (LED Service Excellence) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3/5/2562
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/5/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3/5/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสูบและทำความสะอาดบ่อปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/5/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/5/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคำนวณเลขไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/5/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (แบบแคร่ยาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/5/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/5/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/5/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์/วารสาร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/4/2562
  icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/4/2562
  icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/4/2562
  icon4 จัดซื้อดอกสว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/4/2562
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2562
  icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 3 รายการ และวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2562
  icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถาดรองคีย์บอร์ดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโถสุขภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกุญแจลูกบิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกุญแจโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรางธรณีประตูอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/4/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเช็คระบบเครื่องยนต์ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (๓กศ ๘๑๖๙ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/4/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/4/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/4/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานโครงการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 : MONEY EXPO 2019” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/4/2562
  icon4 จัดจ้างผลิตวีดีทัศน์ไกล่เกลี่ย
11/4/2562
  icon4 จัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารกรมบังคับคดี (ฉบับที่ 116 – 117)
11/4/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ฮล ๕๙๘๗ กทม.)
3/4/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา นำรถยนต์เข้าตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ (ฮล ๕๙๙๑ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/4/2562
  icon4 จัดจ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคดี
3/4/2562
  icon4 จัดซื้อก๊อกน้ำอ่างล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/4/2562
  icon4 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค๊ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/4/2562
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
1/4/2562
  icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2562
  icon4 จัดซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/3/2562
  icon4 จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร
27/3/2562
  icon4 จ้างติดตั้งทางลาดสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง
27/3/2562
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสถานการณ์หนี้ : กรณีศึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
26/3/2562
  icon4 จัดจ้างปรับปรุงสถานที่ทำการของกองบังคับคดีล้มละลาย 3 รองรับการส่งประกวด GECC ของกองบังคับคดีล้มละลาย 3
22/3/2562
  icon4 จัดจ้างผลิตสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
22/3/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (๓กศ ๘๑๗๔ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/3/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ Mc Quay Cooled Chiller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/3/2562
  icon4 จ้างการพิมพ์รูปเล่มงานวิจัยฯ
18/3/2562
  icon4 จ้างทำแฟ้มเจาะตรากรม (ขนาดเล็ก)
18/3/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/3/2562
  icon4 เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
15/3/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพประตูท้ายสองข้าง (ฮล 6027 กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายนน้ำมันเครื่อง เช็คระบบเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล 5978 กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2562
  icon4 จ้างทำซองครุฑสีขาวและซองครุฑสีน้ำตาล
14/3/2562
  icon4 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/3/2562
  icon4 ยกเลิกประกวดราคาโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แม่ข่าย Application Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/3/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8/3/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ประกวดราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ-แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)
8/3/2562
  icon4 โครงการพัฒนาการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
7/3/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (๓กด ๘๒๘๐ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/3/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระบบห้องเครื่องรถยนต์ และกระจกด้านขวา พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮบ ๑๕๖๗ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/3/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล ๖๐๒๐ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/3/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ฮย ๓๗๘๔ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/3/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮย ๓๗๘๕ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/3/2562
  icon4 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/3/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/2/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/2/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/2/2562
  icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
26/2/2562
  icon4 จัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/2/2562
  icon4 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/2/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา นำรถยนต์ตู้เข้าตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ (ฮล ๕๙๘๗ กทม.)
25/2/2562
  icon4 จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/2/2562
  icon4 โครงการจ้างพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดี กับหน่วยงานภายในและภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/2/2562
  icon4 จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
21/2/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นำรถยนต์ตู้เข้าตรวเช็คระบบเครื่องปรับอาากาศ (ฮล ๖๐๒๙ กทม.)
21/2/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการจ้างเหมาบริการในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ของกรมบังคับคดี
14/2/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องโทรศัพท์ สำหรับหน่วยง่นของกรมบังคัับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/2/2562
  icon4 จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว
6/2/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
5/2/2562
  icon4 ซื้อกุญแจล็อคประตูบานสวิง
4/2/2562
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
1/2/2562
  icon4 จัดซื้อถุงมือยางและถุงขยะดำ
31/1/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดโคมไฟตัดหมอก (ฮล ๖๐๒๖ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/1/2562
  icon4 จัดจ้างผลิตหนังสือรายงานประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/1/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/1/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/1/2562
  icon4 จ้างทำสติ๊กเกอร์แผ่นใส,สติ๊กเกอร์เปล่า และแบบพิมพ์ จำนวน 26 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2562)
23/1/2562
  icon4 จ้างพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนและแบบพิมพ์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่2 (ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2562)
23/1/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ตู้ส่วนกลาง เลขทะเบียน ฮล ๖๐๐๓ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/1/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพหลัง น้ำมันเบรก พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ญฮ ๒๐๗๘ กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/1/2562
  icon4 จัดซื้อพัดลมโคจรและพัดลมดูดอากาศ
21/1/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (๓กศ ๘๑๗๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/1/2562
  icon4 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง เช็คระบบเครื่องยนต์ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (๓กศ ๘๑๖๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/1/2562
  icon4 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮย ๓๗๘๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/1/2562
  icon4 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (๓กศ ๘๑๗๔) โดยวิธีเฉพาะจง
16/1/2562
  icon4 เปลี่ยนกระจกหน้ารถยนต์ตู้ส่วนกลาง เลขทะเบียน ฮล 6026 กรุงงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/1/2562
  icon4 จัดซื้อกันชนตู้แบบแม่เหล็กและโคมไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/1/2562
  icon4 หลอดภาพ สำหรับเครื่องโปรเจคเตอร์
11/1/2562
  icon4 ซ่อมฝ้าห้องผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
11/1/2562
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์ กรมบังคับคดี
11/1/2562
  icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/1/2562
  icon4 ซื้อแฟ้มเจาะตรากรม (ขนาดเล็ก)
3/1/2562
  icon4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ (e-Reorganization Data Management)
2/1/2562
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2561
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์
25/12/2561
  icon4 ทำตะแกรงเหล็กฝาท่อน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2561
  icon4 จัดจ้างนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจ กรมบังคับคดี
21/12/2561
  icon4 จัดจ้างผลิตประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2561
  icon4 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการกรมบังคับคดี รวมพลัง รักษ์โลก ใช้ถุงผ้า เลิกพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/12/2561
  icon4 จัดจ้างผลิตประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์กรมบังคับคดี ในรูปแบบการ์ดประชาสัมพันธ์ Application QR Cord วิดีทัศน์ จำนวน 20,000 อัน
21/12/2561
  icon4 ตรวจเช็ค บำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2561
  icon4 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ
19/12/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักข้าราชการระดับ ๗-๘ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/12/2561
  icon4 ทำความสะอาดพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2561
  icon4 ซ่อมแซมบันได อาคาร 25 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหลอดไฟ LED และอุปกรณ์ในการประดับตกแต่งรั้ว กรมบังคับคดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมประชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2561
  icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
17/12/2561
  icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
17/12/2561
  icon4 ซื้อกุญแจล็อคตู้เหล็ก ด้านมีกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/12/2561
  icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ จำนวน 13 รายการ
14/12/2561
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์ กรมบังคับคดี
13/12/2561
  icon4 จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/12/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2561
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ใน โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ไกลเกลี่ย กรมบังคับคดี หลักสูตร “พัฒนาทักษะการสื่อสารและประสานงาน” รุ่นที่ 2
12/12/2561
  icon4 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/12/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ กำกับดูแลผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/12/2561
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการจัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ไกลเกลี่ย กรมบังคับคดี หลักสูตร “พัฒนาทักษะการสื่อสารและประสานงาน” รุ่นที่ 1
7/12/2561
  icon4 ซื้อ Hard disk external สำหรับบันทึกวิดีโอการขายทอดตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/12/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนซีลหน้าเครื่อง กรองอากาศ แบตเตอรี่ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ญฮ ๒๐๗๖ โดยวิธีเฉาะเจาะจง
6/12/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฮภ ๓๖๖๑ และ ฮภ ๓๖๖๘)
6/12/2561
  icon4 ซื้ออุปกรณ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/12/2561
  icon4 ซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/12/2561
  icon4 ซื้อโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/12/2561
  icon4 ซ่อมแซมประตูและกระจกอาคารลานจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/12/2561
  icon4 ซ่อมเครื่องขยายเสียงห้องขายทอดตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/12/2561
  icon4 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4/12/2561
  icon4 (ยกเลิก) การจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/12/2561
  icon4 จัดจ้างจัดจ้างบริษัทออแกไนซ์ จัดนิทรรศการในการจัดมหกรรมขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล ๕๙๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับใช้ในการจัดโครงการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการของกรมบังคับคดีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคี เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับใช้ในการจัดมหกรรมขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28/11/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่สำหรับใช้ในการจัดมหกรรมขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28/11/2561
  icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์ยี่ห้อ HP
28/11/2561
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 5 รายการ
28/11/2561
  icon4 จัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารกรมบังคับคดี (ฉบับที่ 113 - 115) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2561
  icon4 จัดจ้างผลิตกล่องอะคริลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2561
  icon4 ซ่อมเครื่องเสียง ห้องประชุมคชสาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/11/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/11/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกรวยจราจรพลาสติก และแบริเออร์พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2561
  icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปลั๊กต่อสายไฟ (ปลั๊ก 3 ตา ความยาว 5 เมตร) จำนวน 10 อัน
26/11/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล ๖๐๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/11/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล ๖๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2561
  icon4 จัดซื้อถังขยะ
21/11/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดอุปกรณ์ในการปรับปรุงห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2561
  icon4 จัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง
16/11/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายพาน พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ญฮ2078 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยางรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน ญฮ 2078, เลขทะเบียน 3กศ 8162 และเลขทะเบียน 3กศ 8164 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2561
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ธุรการที่ปฏิบัติงานด้านธุรการซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ธุรการที่ปฏิบัติงานด้านธุรการทั่วไป ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
15/11/2561
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมบังคับคดีสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีความเชี่ยวชาญ สหวิทยาการ หลักสูตร “การบริการระดับพื้นที่ สำหรับพนักงานเดินหมาย” ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
15/11/2561
  icon4 จัดซื้อนาฬิกาแขวนผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2561
  icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเดินสายสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2561
  icon4 ซื้ออุปกรณ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2561
  icon4 ซ่อมโปรเจคเตอร์ และจอภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2561
  icon4 จัดซื้อหลอดไฟฟ้า LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2561
  icon4 ซื้ออุปกรณ์ สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/11/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/11/2561
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
9/11/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล๖๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/11/2561
  icon4 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ ของกรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/11/2561
  icon4 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ฮล 6003 และ ฮย 3784 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/11/2561
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/11/2561
  icon4 จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสารยี่ห้อริโก้ รุ่นSP1100TN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/11/2561
  icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/11/2561
  icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ในการซ้อมแซมไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/11/2561
  icon4 จัดจ้างติดตั้งมู่ลี่กันแดดบานหน้าต่าง
6/11/2561
  icon4 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/11/2561
  icon4 ซื้อบัตรพลาสติกและหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/11/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารส่วนกลาง กรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/11/2561
  icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์ Epson LQ 2090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/11/2561
  icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
2/11/2561
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ
2/11/2561
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1/11/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล ๕๙๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/11/2561
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศบุคลากรกรมบังคับคดี" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2561
  icon4 จัดซื้อโปรแกรม Adobe Photoshop CC จำนวน 5 license และโปรแกรม Adobe Illustrator CC จำนวน 5 license
31/10/2561
  icon4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/10/2561
  icon4 เดินสายไฟ สายแลน สายโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2561
  icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่1 (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561)
29/10/2561
  icon4 ซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/10/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเบรค พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮบ๑๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขายทอดตลาด และข้อเสนอในการปรับปรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2561
  icon4 ซื้ออะไหล่ สำหรับรถจักรยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2561
  icon4 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน 3กศ-8177 และเลขทะเบียน 3กด-8292 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2561
  icon4 ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน 283 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/10/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล 6042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/10/2561
  icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 4 รายการ และวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 6 รายการ
16/10/2561
  icon4 ซื้อหนังสือ จำนวน 146 รายการ
16/10/2561
  icon4 จ้างเข้าเล่มปกราชกิจจานุเบกษา
16/10/2561
  icon4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการติดตามข้อร้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/10/2561
  icon4 ซ่อมแซมกระจกหน้าต่างภายในอาคารลานจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2561
  icon4 ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี ด้านลิฟต์คู่ (ห้องน้ำหญิง - ห้องน้ำชาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2561
  icon4 ซ่อมแซมระบบสายไฟฟ้าพร้อมโคมไฟภายในโกดัง 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2561
  icon4 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2561
  icon4 ซื้ออุปกรณ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2561
  icon4 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2561
  icon4 ซ่อมจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2561
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง โครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง หลักสูตร "การสืบสวน สอบสวนระบบทางบัญชี" รุ่นที่ 2
9/10/2561
  icon4 จ้างพิมพ์สมุด จำนวน 6 รายการ
9/10/2561
  icon4 จัดซื้อแท่นบรรยาย(โพเดี่ยม)
8/10/2561
  icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี หลักสูตร “การบัญชีสืบสวน (Forensic Accounting)”
5/10/2561
  icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/10/2561
  icon4 จัดซื้อหนังสือประกอบการบรรยาย สำหรับใช้ในโครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง หลักสูตร “ลักษณะการกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการล้มละลาย” จำนวน 130 เล่ม
4/10/2561
  icon4 จ้างผลิตกระเป๋าหิ้ว สำหรับใส่หนังสือ/เอกสาร/พัสดุส่งไปรษณีย์
4/10/2561
  icon4 ทำอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ
3/10/2561
  icon4 วัสดุอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งสัญญาณเตือนภัยห้องน้ำผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/10/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี)
28/9/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สบจ.สมุทรปราการ
28/9/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซอมแซมอาคารสำนักงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/9/2561
  icon4 เช่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28/9/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล ๖๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/9/2561
  icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
27/9/2561
  icon4 จัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/9/2561
  icon4 จัดซื้อหลอดไฟฟ้าชนิด LED
27/9/2561
  icon4 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 42 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/9/2561
  icon4 จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/9/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/9/2561
  icon4 จัดจ้างผลิตชุดความรู้การจัดองค์กรและการพัฒนาบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐต้นแบบ (กรมบังคับคดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2561
  icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง หลักสูตร "ลักษณะการกระทำความผิดในทางอาญาเกี่ยวกับการล้มละลาย " โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/9/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/9/2561
  icon4 โครงการเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/9/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ๔๑-๖๕๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/9/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เปลี่ยนกระจกบังลมหน้าพร้อมติดฟิล์มกระจกบานหน้า ฮย ๓๗๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/9/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/9/2561
  icon4 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
24/9/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ส่วนกลาง ญฮ ๒๐๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/9/2561
  icon4 จัดจ้างผลิตหนังสือพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/9/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ทดแทน จำนวน 312 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/9/2561
  icon4 ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1-3 และ5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/9/2561
  icon4 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัย ระบบงานบังคับคดีแพ่ง ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาคนรัฐ และเว็บไซต์การบังคับคดีแพ่ง โดยวิธีคัดเลือก
20/9/2561
  icon4 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี” (ครั้งที่ 4)
19/9/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายด่วน กรมบังคับคดี โดยวิธีคัดเลือก
18/9/2561
  icon4 ประกาศผู้ฃชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/9/2561
  icon4 ติดตั้งแผ่นยางพื้นผิวสัมผัสชนิดเตือนและทำป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการ
15/9/2561
  icon4 ซ่อมเครื่องโทรสาร
15/9/2561
  icon4 วัสดุอุปกรณ์ สำหรับซ่อมผนังและซ่อมประตู
15/9/2561
  icon4 ซ่อมแซมโทรทัศน์
15/9/2561
  icon4 ซ่อมแซมท่อน้ำและห้องกาแฟ
15/9/2561
  icon4 จ้างทำกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมบังคับคดี สู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14/9/2561
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คันโครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง หลักสูตร “การสืบสวน สอบสวนระบบทางบัญชี”
14/9/2561
  icon4 จัดจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์คู่มือติดต่อราชการ
14/9/2561
  icon4 จัดจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์
14/9/2561
  icon4 จัดจ้างติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์
14/9/2561
  icon4 เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่ยๆ ๔๑-๖๕๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/9/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโช๊คอัพ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล ๖๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/9/2561
  icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
12/9/2561
  icon4 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/9/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าพื้นที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
12/9/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ๔๑-๖๕๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/9/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเบาะภายในรถยนต์ส่วนกลาง ฮล๖๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/9/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๕
11/9/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการเช่าอาคารสำนักงานกรมบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๓
11/9/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดคลัทช์ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล ๕๙๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/9/2561
  icon4 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/9/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/9/2561
  icon4 เช่าอาคารสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
10/9/2561
  icon4 วัสดุอุปกรณ์ สำหรับซ่อมเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
7/9/2561
  icon4 กล่องใส่แบบแปลน
7/9/2561
  icon4 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ
7/9/2561
  icon4 จ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำ ภายในอาคาร และระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
7/9/2561
  icon4 จ้างตรวจเช็ค บำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU)
7/9/2561
  icon4 อุปกรณ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
7/9/2561
  icon4 ซื้ออุปกรณ์ สำหรับซ่อมแซมเพดาน
7/9/2561
  icon4 อุปกรณ์ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร พร้อมติดตั้ง
7/9/2561
  icon4 ซ่อมกล้องวงจรปิด
7/9/2561
  icon4 จ้างทำที่จอดรถคนพิการ
7/9/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/9/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮย๓๗๘๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/9/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบเบรค พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล ๖๐๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/9/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่สำหรับใช้ในการจัดโครงการการถอดบทเรียนเพื่อจัดทำองค์กรความรู้ในการจัดการประชุมกฎหมายระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/9/2561
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โครงการ "การถอดบทเรียน เพื่อจัดทำองค์ความรู้ในการจัดการประชุมกฎหมายระหว่างประเทศ"
6/9/2561
  icon4 เช่าเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 วัน วันละ 1 เครื่อง
5/9/2561
  icon4 เช่าเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง จำนวน 1 เครื่อง 1 วัน
5/9/2561
  icon4 จัดซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อริโก้
4/9/2561
  icon4 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำเนา ยี่ห้อ RISO
4/9/2561
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ
4/9/2561
  icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน สำหรับใช้ในโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี รุ่นที่ 5
3/9/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit:SDU) "สถาบันพัฒนาการบังคับคดี" โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่ 3)
30/8/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/8/2561
  icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการจัดโครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
28/8/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมโครงการประชุมเครือข่ายไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/8/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ส่วนกลาง และตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮย ๓๗๘๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/8/2561
  icon4 จำซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ
27/8/2561
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ
27/8/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/8/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/8/2561
  icon4 จ้างพิมพ์ปกหน้าและปกหลังไกล่เกลี่ย
24/8/2561
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์
24/8/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/8/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างบริการป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/8/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
23/8/2561
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการจัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยกรมบังคับคดี หลักสูตร “ประสิทธิภาพการสื่อสารกับงานไกล่เกลี่ย”
23/8/2561
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
23/8/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาลิฟต์ อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาลิฟต์ อาคาร ๒๕ ปี "มิตซูบิชิ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริการรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/8/2561
  icon4 จัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าสกรีน Application ค้นหาทรัพย์ ขายทอดตลาด (เพิ่มเติม)
21/8/2561
  icon4 จ้างส่งเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้า
15/8/2561
  icon4 ซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง
15/8/2561
  icon4 จัดซื้อกระดาษสี
10/8/2561
  icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสารยี่ห้อ แคนนอน
7/8/2561
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ
7/8/2561
  icon4 จ้างแปลพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 แปลภาษาเฉพาะภาษาอังกฤษ
7/8/2561
  icon4 จัดจ้างพิมพ์หนังสือวารสารกรมบังคับคดี (ฉบับที่ 110 - 112) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/8/2561
  icon4 จัดจ้างผลิตคู่มือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (เพิ่มเติม) จำนวน 20,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/8/2561
  icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง หลักสูตร “การสืบสวน สอบสวนระบบทางบัญชี”
3/8/2561
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ จำนวน 50 ที่นั่ง สำหรับจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการดุลยภาพแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3/8/2561
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2/8/2561
  icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี หลักสูตร “การบัญชีสืบสวน (Forensic Accounting)”
2/8/2561
  icon4 จัดจ้างผลิตป้ายอิงเจ็ทติดบอร์ดการจัดงาน Thailand Social Expo 2018
2/8/2561
  icon4 จัดจ้างผลิตป้ายอิงเจ็ทติดบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/8/2561
  icon4 ประกาศยกเลิกจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit:SDU)"สถาบันพัมนาการบังคับคดี" โดยวิธีประกาศเชิญชวน ครั้งที่ 2
2/8/2561
  icon4 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1/8/2561
  icon4 จ้างผลิตคู่มือเผยแพร่กฎหมาย เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรและประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/7/2561
  icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร
26/7/2561
  icon4 จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ
25/7/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงราคาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/7/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/7/2561
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
23/7/2561
  icon4 จัดจ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง สำหรับใช้ในโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการที่ปฏิบัติงานด้านอายัดทรัพย์สิน
23/7/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนกระจกรถยนต์ส่วนกลาง (ฮภ 3665) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/7/2561
  icon4 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสารยี่ห้อริโก้
17/7/2561
  icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าฤชากร และวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ
17/7/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคา เปลี่ยนยางขอบกระจกรอบคัน พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (41-6545)
17/7/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมอะไหล่ลิฟต์ "มิตซูบิชิ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/7/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ในการจัดโครงการประชุมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)
16/7/2561
  icon4 ซื้อกล่องใส่เอกสาร
16/7/2561
  icon4 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ 3
16/7/2561
  icon4 ซื้อดั้ม ลูกกลิ่งสร้างภาพ เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Fujl Xerox
16/7/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/7/2561
  icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับซ่อมลิ้นชักโต๊ะทำงาน ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน และท่อน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/7/2561
  icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับไฟส่องพระยุติธรรมบดี ติดตั้งไฟและสัญญาณฉุกเฉิน และทำป้ายบอกทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/7/2561
  icon4 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/7/2561
  icon4 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ
11/7/2561
  icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561)
11/7/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผ้าสีเหลือง และสีขาว สำหรับประดับรั้วกรมบังคัับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4/7/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
4/7/2561
  icon4 ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/7/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/6/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/6/2561
  icon4 ซื้อกล่องกระดาษขนาดใหญ่
29/6/2561
  icon4 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ
29/6/2561
  icon4 จัดซื้อเครื่องจัดเก็บข้อมูล (อาร์ดดิสพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/6/2561
  icon4 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำระบบเบรค พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล 6026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮภ 3665 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ รถบัสเลขทะเบียน 41-6544 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล 6026) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล 6027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ฮล 6003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ฮล 5991) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ฮบ 1567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระบบเบรค พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮภ 3785 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/6/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/6/2561
  icon4 ชื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ
21/6/2561
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
20/6/2561
  icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
18/6/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายในการขายทอดตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2561
  icon4 พิมพ์ใบสั่งจ่ายคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
15/6/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
15/6/2561
  icon4 ซื้อกระดาษความร้อน ขนาด 58ม.X200มม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2561
  icon4 วัสดุสิ้นเปลืองเครื่องโรเนียวดิจิตอล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2561
  icon4 ซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2561
  icon4 ซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/6/2561
  icon4 จ้างพิมพ์ซองขาวและซองสีน้ำตาลและแบบพิมพ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน
13/6/2561
  icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/6/2561
  icon4 ผลิตคู่มือฉบับภาษาอังกฤษ “โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฉบับภาษาอังกฤษ
13/6/2561
  icon4 จัดซื้อกุญแจลิ้นชักโต๊ะทำงาน
12/6/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ที่ปรึกษาโครงการศึกษาการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
11/6/2561
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
6/6/2561
  icon4 จ้างซ่อมจอควบคุมระบบภาพและเสียง
4/6/2561
  icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับซ่อมท่อน้ำ จำนวน 2 รายการ
4/6/2561
  icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับเดินสายและปลั๊กไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ
4/6/2561
  icon4 จ้างซ่อมเปลี่ยนปุ่มกดหน้าชั้นลิฟต์โดยสารอสีติพรรษ
4/6/2561
  icon4 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (Chiller)
4/6/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้นพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 124 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4/6/2561
  icon4 ซื้อโช๊คอัพประตู
4/6/2561
  icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับซ่อมโถปัสสาวะชาย
4/6/2561
  icon4 การเสนอราคาจัดจ้างประมวลผลทางสถิติ
1/6/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ รถบัส เลขทะเบียน 41-6544 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/5/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล 6003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/5/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ ฮล 6022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/5/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ 3 กด 8330 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/5/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ รถบัส เลขทะเบียน 41-6544 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ตู้ ฮล 6026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ รถตู้ ฮล 5978 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ 3 กด 8292 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ รถตู้ ฮล 6020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/5/2561
  icon4 จ้างพิมพ์สมุด จำนวน 2 รายการ
23/5/2561
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
16/5/2561
  icon4 จัดซื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์แห้งกำจัดกลิ่น
16/5/2561
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/5/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัยระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/5/2561
  icon4 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์
8/5/2561
  icon4 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ AHU
8/5/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮย 3784) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/5/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างจัดนิทรรศการในงาน การประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2561 (UIHJ XXXIII Congress : Bangkok 2018 )
30/4/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/4/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/4/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายในการขายทอดตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/4/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบัส 41-6545) พร้อมตรวจเช็คระบบอื่น ๆ
25/4/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (ญฮ 2066) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/4/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล 5991)
24/4/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบัส) พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (41-6545)
24/4/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ (ฮล 6042)
24/4/2561
  icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด) และวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ
19/4/2561
  icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561)
18/4/2561
  icon4 ชื้อหมึกพิมพ์ HP 970XL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/4/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดฟิล์มกันแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/4/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Offering Auction) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
17/4/2561
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
11/4/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมประตูฝั่งผู้โดยสารรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/4/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยางรถบัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/4/2561
  icon4 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึม อาคารอสีติพรรษ และอาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี
10/4/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าหรือแฟ้มใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9/4/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้าภายใน
5/4/2561
  icon4 จัดซื้อกระดาษกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล 2 ชั้น สีขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4/4/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะ จัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าสกรีน Application ของกรมบังคับคดี
3/4/2561
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
30/3/2561
  icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมงานประปาส่วนกลาง (ของปีงบประมาณ 2561)
29/3/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันเชิงรุก (sms)
28/3/2561
  icon4 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเครื่องสแกนบัตร
28/3/2561
  icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จต่างๆ จำนวน 2 รายการ
28/3/2561
  icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จต่างๆ จำนวน 2 รายการ
28/3/2561
  icon4 ซื้อหลอดดาวไลท์ โคมไฟระย้า และอุปกรณ์ในการซ่อมแซม
28/3/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานโครงการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 ในปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก
27/3/2561
  icon4 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง
23/3/2561
  icon4 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ อาคารอสีติพรรษ และอาคาร 25 ปี
22/3/2561
  icon4 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร
22/3/2561
  icon4 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง
22/3/2561
  icon4 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับเครื่องโทรสาร
22/3/2561
  icon4 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับระบบเตือนเพลิงไหม้ พร้อมติดตั้ง
22/3/2561
  icon4 จ้างทำแฟ้มกล่าวเปิดงานผ้าไหมสีบานเย็น
21/3/2561
  icon4 จ้างรถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง
21/3/2561
  icon4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
19/3/2561
  icon4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 รายการ
16/3/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องกดบัตรคิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2561
  icon4 จัดซื้อกุญแจล็อคประตูบานสวิงและลูกบิดประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2561
  icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงพื้นที่ห้องทำการของสถาบันการบังคับคดีและล้มละลาย อาคารกมบังคับคดี ชั้น 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2561
  icon4 ซื้อโช๊คอัพประตูไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2561
  icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมกระถางต้นไม้บริเวณโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2561
  icon4 ซื้อแชมพูล้างรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2561
  icon4 ซัือวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมโทรศัพท์ส่วนกลาง (ของปีงบประมาณ 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/3/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องกดบัตรคิว
15/3/2561
  icon4 จ้างพิมพ์ซองขาว
14/3/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/3/2561
  icon4 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/3/2561
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
13/3/2561
  icon4 จัดซื้อจัดซื้อ Aircard 4G Ais จำนวน 2 ตัว
13/3/2561
  icon4 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ
9/3/2561
  icon4 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
8/3/2561
  icon4 รับจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลการจัดการประชุมระหว่างประเทศ
8/3/2561
  icon4 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/3/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมระบบช่วงล่าง และตัวล็อคประตูรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/3/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5/3/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3กศ 8178
5/3/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/3/2561
  icon4 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ผลการจัดการประชุมระหว่างประเทศ
2/3/2561
  icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
2/3/2561
  icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จต่างๆ จำนวน 5 รายการ
23/2/2561
  icon4 ซื้อแฟ้มเจาะตรากรม (ขนาด A4)
19/2/2561
  icon4 ทำแฟ้มเจาะตรากรม (ขนาดเล็ก)
15/2/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/2/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/2/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7/2/2561
  icon4 ซื้อแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง
5/2/2561
  icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 11 รายการ
1/2/2561
  icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
25/1/2561
  icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ
19/1/2561
  icon4 ส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
19/1/2561
  icon4 จ้างพิมพ์ใบสั่งจ่ายคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
19/1/2561
  icon4 จ้างพิมพ์สมุด จำนวน 3 รายการ
10/1/2561
  icon4 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ
5/1/2561
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์
5/1/2561
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/12/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง) รายการปรับปรุงห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี และงานปรับปรุงถนน ลานจอดรถ อาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/12/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ฉบับแก้ไข
15/12/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
15/12/2560
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/12/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP รุ่น LFFICEJET PRO X551DW
8/12/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/12/2560
  icon4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
8/12/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่เพื่อจัดแถลงข่าวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6/12/2560
  icon4 จ้างพิมพ์ซองขาวและสติ๊กเกอร์เปล่า
6/12/2560
  icon4 จัางส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
6/12/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรพลาสติก บัตร RFID และหมึกพิมพ์บัตร
1/12/2560
  icon4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
30/11/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2560
  icon4 จัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ติดยึดทรัพย์
24/11/2560
  icon4 อนุมัติจัดจ้างพิมพ์ใบสั่งจ่ายคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
24/11/2560
  icon4 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
16/11/2560
  icon4 จัดส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี
16/11/2560
  icon4 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด)
16/11/2560
  icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์
16/11/2560
  icon4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานประชาสัมพันธ์
16/11/2560
  icon4 (แก้ไข) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ และเปลี่ยนชุดลูกลอยปั๊มเชื้อเพลิง หมายเลขทะเบียน ญฮ2078 และ ฮล6026
6/11/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง พร้อมตรวจเช็คระบบอื่นๆ และเปลี่ยนชุดลูกลอยปั๊มเชื้อเพลิง หมายเลขทะเบียน ญฮ2078 และ ฮล6026 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/11/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/11/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ตู้ หมายเลขท่ะเบียน ฮย6018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/11/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปีอาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี จำนวน 23 สำนักงาน จำนวน 149 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
20/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนผ้าเบรกหน้ารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยนต์และสับเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (รถบัส) ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Epson LQ2090 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร canon toner CAT328 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP CE285 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษความร้อน ขนาด 58มม.*200 ม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่สำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดภาพและแผงรับภาพ (Panel 3สี) สำหรับเครื่องโปรเจคเตอร์ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
  icon4 จัดจ้างรถบัสปรับอากาศ จำนวน 50 ที่นั่ง โครงการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีระดับต้น รุ่นที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/10/2560
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ชนิด UPO และหมึกพิมพ์สำหรับใช้กับเครื่องบาร์โค้ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 20 อัรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 20 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 21 อัตรา
2/10/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย 5 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
29/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ พนักงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
29/9/2560
  icon4 จ้างส่งวัสดุแบบพิมพ์กรมบังคับคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องประชุม โครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องประชุม โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด
28/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องประชุม โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับประชาชนส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี
28/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์ โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับประชาชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มเติม
28/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี
28/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาห้องประชุม โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับประชาชนในส่วนส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี
28/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากระดาษ A4 (70 แกรม) โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งสำหรับประชาชนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มเติม
28/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าห้องพักและค่าอาหาร โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรูู้กฎหมายด้านการบังคับคดี เพิ่มเติม
28/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าห้องพัก และค่าอาหาร โครงการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการงานบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมายเหตุ (ขอยกเลิกประกาศเดิม วันที่ 27 กันยายน 2560)
28/9/2560
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
27/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/9/2560
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน จำนวน 124 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26/9/2560
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับดดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1,2,3,5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/9/2560
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ
13/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงเช่าเครือข่าย MPLS กรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/9/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 38 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/9/2560
  icon4 ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี อาคารกรมบังคับคดี อาคาร 25 ปี อาคารอสีติพรรษ อาคารจอดรถ ลานจอดรถและสนามหญ้าบริเวณรอบอาคาร สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน อาคารที่ 1,2,6,7 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ,2,3,5 ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6/9/2560
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
29/8/2560
  icon4 ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
18/8/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปรมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
1/5/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบถ่ายทอดสดขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
30/3/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/3/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโคตรงการการอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
29/3/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/3/2560
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบบังคับคดีแพ่งและคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/3/2560
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
27/3/2560
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/3/2560
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัo ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
27/3/2560
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับดคีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/3/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/3/2560
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชสำนักงานบังคับดคีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/3/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ พร้อมการติดตั้ง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ อาคารอสีติพรรษ ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3/3/2560
  icon4 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการระบบถ่ายสดขายทอดตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding)
31/1/2560
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบังคับคดีแพ่งและคลังข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13/1/2560
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัฯฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/1/2560
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบ E-Filing แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) สำหรับแก้ไขโปรแกรมบังคับคดีแพ่งใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/1/2560
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
30/12/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน และการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สายทดแทน ระยะที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/12/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและความปลอดภัย ระบบ Call Center และอุปกรณ์จัดเก็บ log ตามพระราชบัญญัติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28/12/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
19/12/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบในการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในภายนอก แบบ Web Service online Real time ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8/11/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ขยายความจุ Storage (Expansion Tray หรือ Enclosure) สำหรับพัฒนาระบบ E-Filing แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/11/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาะระบบประเมินราคาทรัพย์สินด้วย GPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
27/10/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/10/2559
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระใช้ในห้องน้ำ จำนวน 13,488 ม้วน
30/9/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3, 5, 6 พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
27/9/2559
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/9/2559
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทาสีรั้ว ทาสีภายนอกอาคาร ก่อสร้างป้อมยาม และถนนทางเข้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
22/9/2559
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
22/9/2559
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทาสีรั้ว ทาสีภายนอกอาคาร ก่อสร้างป้อมยาม และถนนทางเข้าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
22/9/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 38 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/9/2559
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
20/9/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20/9/2559
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ผ่านตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
19/9/2559
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโชยน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center
12/9/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตั้น แบบดับเบิ้ลแคบ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/8/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานเดินหมายและประกาศ โดยวิธีสอบราคา
9/8/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมของอาคารกรมบ้งคับคดี และอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/7/2559
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างปรับปรุงลิฟท์ผู้โดยสารอาคารกรมบังคับคดี จำนวน 4 ตัว และเพิ่มลิฟท์ขนของ จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/7/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
22/6/2559
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/6/2559
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding)
1/6/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/4/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง พร้อมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/4/2559
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/4/2559
  icon4 ยกเลิกการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 39 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/4/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11/2/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
21/1/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/1/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
14/1/2559
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 29 เครื่อง
7/1/2559
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/12/2558
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ครั้งที่ 2
29/12/2558
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 480 เครื่อง พร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/12/2558
  icon4 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8/12/2558
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ (12 หน่วย) ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/12/2558
  icon4 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/11/2558
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/11/2558
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
11/11/2558
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6/10/2558
  icon4 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/8/2558
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธ์
5/8/2558
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
24/7/2558
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน บ้านพักฯ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
30/4/2558
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
13/3/2558
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
13/3/2558
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
12/3/2558
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
4/2/2558
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ จำนวน 13 เครื่อง และเครื่อง GPS นำทาง จำนวน 26 เครื่อง
16/1/2558
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 19 ชุด
13/1/2558
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
26/12/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 5 ราย จำนวน 131 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
19/12/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
17/12/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
16/12/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
12/12/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 4 เครื่อง
11/12/2557
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11/12/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 34 เครื่อง
4/12/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 15 เครื่อง
4/12/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
2/12/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง พร้อมการติดตั้ง
27/11/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 4 เครื่อง
26/11/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
24/11/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาเครื่องฟอกอากาศ
24/11/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มเจาะตรากรมบังคับคดี จำนวน 3 รายการ
21/11/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฟอกอากาศ
21/11/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
21/11/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น
17/11/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
14/11/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์
13/11/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อโทรทัศน์และตู้เย็น
11/11/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น
11/11/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 16 เครื่อง
31/10/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 16 เครื่อง
31/10/2557
  icon4 ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
29/10/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์
20/10/2557
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนย่อยวิเชียรบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส่วนย่อยพิมาย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีสอบราคา
20/10/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/10/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนย่อยวิเชียรบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ส่วนย่อยพิมาย พร้อมติดตั้ง
14/10/2557
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหินและสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนย่อยเวียงสระ พร้อมติดตั้ง
9/10/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนย่อยเวียงสระ พร้อมติดตั้ง
6/10/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ
25/9/2557
  icon4 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 48 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/9/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างทำชั้นเหล็กวางสำนวน
15/9/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
10/9/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 24 ช่อง จำนวน 12 ชุด
26/8/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร
25/8/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์
13/8/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร
1/8/2557
  icon4 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดซื้อโทรทัศน์สีและตู้เย็น
28/7/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
25/7/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบไฟฟ้าเข้าเล่มมือโยก
23/7/2557
  icon4 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 12 เครื่อง
18/7/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/7/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง PRINTER ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30/6/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 20 ตัว
26/6/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง และขนาด 25 ลิตร จำนวน 6 เครื่อง
26/6/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
23/6/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์
18/6/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์
12/6/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
11/6/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ จำนวน 19 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6/5/2557
  icon4 ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบเจาะไฟฟ้าเข้าเล่มมือโยก (ครั้งที่ 2)
21/2/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้อตู้โทรศัพท์สาขาพร้อมเดินสายและติดตั้งรางเก็บสาย
4/2/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 32 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2
4/2/2557
  icon4 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการจัดทำศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30/1/2557
  icon4 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลายและวางทรัพย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
30/1/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
28/1/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
10/1/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
10/1/2557
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็
9/1/2557
  icon4 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรื้อถอนผนังเบา ขนย้ายครุภัณฑ์ ของกองบังคับคดีล้มละลาย 6
3/12/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 คัน
2/12/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
21/11/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น
18/11/2556
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล 2 ชั้น สีขาว
7/11/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง
18/10/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อไมโครโฟนพร้อมการติดตั้งเพื่อใช้ในการประชุม ประจำห้องประชุม คชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี
11/10/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
8/10/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องโทรสาร
25/9/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมบังคับคดี
25/9/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 เครื่อง
24/9/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
20/9/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 24 เครื่อง
11/9/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
5/9/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น จำนวน 31 เครื่อง
4/9/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ดและอุปกรณื พร้อมการติดตั้ง (ครั้งที่ 2)
26/8/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23/8/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเดินระบบไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์ สำหรับกองบังคับคดีล้มละลาย 3,4,5 อาคารกรมบังคับคดี
22/8/2556
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
7/8/2556
  icon4 ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
26/7/2556
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์ของกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17/7/2556
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเดินหมายและประกาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16/7/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16/7/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1/7/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27/6/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2)
21/6/2556
  icon4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
20/6/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ (Printer) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
14/6/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ (ครั้งที่ 2)
11/6/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์
6/6/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง
21/5/2556
  icon4 ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครืองอ่านบาร์โค้ด (Barcode) และอุปกรณ์ พร้อมการติดตั้ง
29/4/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน และปรับปรุงพื้นที่สำหรับติดตั้ง ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี จำนวน 7 ชุด
22/4/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9/4/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิดชนิดหมุนอัตโนมัติ 360 องศา พร้อมการติดตั้ง
9/4/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับเครื่องบันทึกเวลาอัตโนมัติ
2/4/2556
  icon4 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
12/3/2556
  icon4 ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
7/3/2556
  icon4 ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารกรมบังคับคดีส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
8/1/2556
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
24/10/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ป้อมยาม ห้องน้ำ และอาคารเก็บทรัพย์สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8/10/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย บทบาท ภารกิจกรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2/10/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27/9/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1 และเขตพื้นที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
26/9/2555
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า
18/9/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชั้นเหล็กวางสำนวน จำนวน 100 ชุด
17/9/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบจอแสดงผลประชาสัมพันธ์
6/9/2555
  icon4 ประรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (IPAD3) จำนวน 29 เครื่อง
5/9/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ระบบจอแสดงผลประชาสัมพันธ์
4/9/2555
  icon4 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 14 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3/9/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำลายเอกสาร
17/7/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
17/7/2555
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาเครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม แบบไฟฟ้ามือโยก
16/7/2555
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม แบบไฟฟ้ามือโยก
16/7/2555
  icon4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องโทรสารใช้กระดาษธรรมดา
12/7/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดีด แบบไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ
10/7/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งและกล้องบันทึกภาพวีดีทัศน์ระบบดิจิตอล
6/7/2555
  icon4  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษเข้าเล่ม แบบไฟฟ้ามือโยก
5/7/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดไม่มีหน่วยความจำ
5/7/2555
  icon4 ชี้แจงข้อพิจารณ์ของคกก.กำหนดร่างขอบเขตของงานTOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 และเขตพื้นที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3/7/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
22/6/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Harddisk แบบ SAS6 15,000 รอบ ขนาด 300 GB และ Memory และ DDR2 ขนาด แผงละ 4 ฌฺ ห 667 MHz
23/4/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
12/4/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์และเครื่องพิมพ์
10/4/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม
4/4/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม
23/3/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
14/2/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
31/1/2555
  icon4 ขอยกเลิกการประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
27/1/2555
  icon4 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4/11/2554
 
 
กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  587สถิติผู้เข้าชมรายวัน  587สถิติผู้เข้าชมรายวัน  587   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,510สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,510สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,510สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,510สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,510สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,510สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,510
Copyright 2020 By Legal Execution Department